WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Ефективність поліпшення якості продукції - Контрольна робота

Ефективність поліпшення якості продукції - Контрольна робота

ймовірністю виникнення), чи найбільш бажану подію, обставину.
У багатьох випадках експертна оцінка не становить великої проблеми і для неї не потрібно запрошувати експертів зі сторони. Ним може бути і не спеціаліст, якщо всі можливі події і їх наслідки, скажімо, уже обумовлені в угоді між виробником і споживачем.
Експерт визначив ряд подій, що можуть супроводжувати виконання цієї угоди і згрупував їхтак, щоб подія однієї групи не залежала від події іншої групи. Це могло б виглядати таким чином.
Група 1. В регіоні, де монопольно виготовляється комплектуючий виріб до виробу, політична ситуація нестабільна настільки, що може загрожувати поставкам певного елемента. Можливі події: а) введення санкцій ООН на торгівлю з цією країною; б) військовий конфлікт перешкодить стабільним поставкам комплектуючого виробу і загрожуватиме втратами деяких його партії у дорозі; в) ситуація не зміниться; г) ситуація поліпшиться.
Група 2. Можливі події: а) прибутки споживача зростуть ( я подія, може бути розбита на ряд подій із зазначенням величні І, па яку зростуть прибутки); б) прибутки споживача не зміняться; в) прибутки споживача впадуть.
Група 3. Можливі події: а) на той час з'явиться конкуруючий виріб з кращою якістю; б) такий виріб не з'явиться.
Далі експерт оцінює можливі втрати при всіх комбінаціях (кількість можливих комбінацій, а отже, і кількість j визначається формулами комбінаторики).
Плата за ризик визначається як добуток величини ризику на норму плати за ризик
,
де Пр - плата за ризик; R - величина ризику; r - норма плати за ризик, %.
Норма плати за ризик може визначатися як різниця середньої норми прибутку в даній, галузі господарства і банківським процентом на депозитні вклади чи по вкладах в Ощадний банк залежно від того, хто виступає споживачем, чи фізична, чи юридична особа.
Якщо споживач ризикує не тільки власними, а й чужими коштами, то ризик визначається за формулою
,
де - частка позичених коштів у коштах, якими ризикує споживач, відносна величина.
Економіко-математична модель, виражена формулами характеризує своєрідний "кінцевий результат" підвищення якості виробів і економічних показників, які є наслідком цього підвищення. Однак така модель не характеризує залежностей, які пов'язують ці кінцеві результати зі зміною показників якості виробів Пя, тобто вона не характеризує залежності і як їх результат .
Не треба змішувати поняття ефект і технічний рівень виробів. Вони стосуються різних сторін процесу, який відбувається. Ефект характеризує процес удосконалення виробництва від одного ступеня до іншого. Рівень же це досягнутий стан, результат.
Технічний рівень нового виробу характеризує його властивості та можливості, рівень новизни і тому є основою якісної характеристики виробу.
На початкових стадіях проектування для оцінки технічного рівня нового виробу можна скористатися відомим методом бальних оцінок кожного параметра та об'єкта в цілому за формул
де - узагальнюючий показник технічного рівня нового виробу, бали; Ві - кількість балів; f- кількість оцінюваних параметрів.
На стадіях технічного і робочого проектування при виборі та обґрунтуванні аналога доцільно зіставляти технічний рівень як добуток окремих індексів. Цей індексний метод ефективний лише тоді, коли повий виріб характеризується сукупністю показників, які вказані в завданні на проектування. Тоді індекс технічного рівня нового виробу
,
де Іх - індекс відповідного параметра; т - кількість параметрів, які оцінюються.
Аналогічним індексному методові, але з урахуванням вагомості індексів і трохи складнішим, зате й більш об'єктивним, є метод комплексного показника технічного рівня. Його математична інтерпретація (формалізація) має такий вигляд.
Одиничний показник (індекс) технічного рівня
,
де - значення i-го показника j -ї групи показників виробу, од.; - те ж для аналога, од.
Груповий показник технічного ріння
, ,
де - вагомість одиничного показника (вагомість показників може визначатися методами експертних оцінок); п - кількість одиничних показників.
Комплексний показник технічного рівня
де - вагомість групового показника; М - кількість груп показників.
Індексний метод найбільш повно та об'єктивно характеризує якість (технічний рівень) об'єктів, які зіставляються тоді, коли питомі значення кожного показника в інтегральній оцінці не мають великих розривів між крайніми значеннями показників порівнюваних об'єктів.
Використана література:
Я.Д. Плоткін
Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві
Видавництво "Світ"
Львів - 1996
Розрахувати тривалість операційного періоду та побудувати графічно для послідовного, паралельного та паралельно-послідовного видів рухів предметів праці у виробництві за умови:
Кількість операцій (m)=4
Кількість виробів (n)=5
1 оп t1-8 хв С=2
2 оп t2-9 хв С2=3
3 оп t3-15 хв С3=3
4 оп t4-6 хв С4=2
75хв
Для послідовного виду руху виробів
35 хв
Для паралельного виду руху виробів
Послідовний вид руху полягає в тому, що кожна наступна операція починається лише тоді коли повністю завершена попередня
Недоліки послідовного виду руху: максимальний час виготовлення продукції; максимальне нагромадження предметів праці між операціями.
Переваги: простота організації виробничого процесу.
Паралельний вид руху полягає в тому, що вироби передаються з операції на операцію поштучно при цьому ряд технічних операцій проходить паралельно.
Недоліки: простої в роботі устаткування, якщо наступна норма часу менша ніж попередня.
Переваги: мінімальний час виготовлення продукції, мінімальне нагромадження предметів праці між операціями
Послідовно-паралельний полягає в тому, що вироби передаються з операції на операцію поштучно але без простої в роботі устаткування при цьому ряд операцій проводиться теж паралельно.
Недоліки: складна організація виробничого процесу.
Переваги: порівняно з послідовним видом руху менша тривалість робочого циклу і менше нагромадження предметів праці між операціями. Цей рух має найширше застосування.
Визначити такт потокової лінії, розрахункову і прийняту кількість робочих місць на операціях потокової лінії за умови:
Треж - 4020год.
Трем - 220год./р.
Нтех..зуп. - 12% від Треж
Пзап (р) - 5 млн. вир.
Тосн.(зм) - 465хв (7,75год)
tшт - 20
ч- ?
Срі - ?
Спрі - ?
год.
при

 
 

Цікаве

Загрузка...