WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Сертифікація, ліцензування, управління якістю продукції - Контрольна робота

Сертифікація, ліцензування, управління якістю продукції - Контрольна робота

якості згідно з положенням ДСТУ 3417-96.
Технічний нагляд за сертифікованими системами якості
Технічний нагляд за сертифікованими системами якості підприємств протягом усього строку дії сертифіката здійснює орган зсертифікації.
За пропозицією органу з сертифікації до технічного нагляду на підставі відповідних угод мають залучатись територіальні центри стандартизації та метрології Держстандарту У країни.
За результатами технічного нагляду орган з сертифікації може зупинити або скасувати дію сертифіката у випадках:
- виявлення невідповідності системи якості вимогам стандартів на системи якості;
- наявності обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;
- якщо виявлено неправильне використання сертифіката;
- якщо виявлено порушення правил або процедур, установлених органом з сертифікації.
Рішення про тимчасове зупинення дії сертифіката на систему якості приймається у випадках, якщо протягом установленого терміну, вживаючи коригувальні заходи, погоджені з органом з сертифікації, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та підтвердити це без повторного проведення технічного нагляду.
Орган з сертифікації має повідомити підприємство-заявника про тимчасове припинення дії сертифіката і одночасно вказати умови, за яких можливе зняття тимчасового припинення дії сертифіката на систему якості. Крім того, орган з сертифікації підготовлює інформацію про тимчасове припинення дії сертифіката і подає її для публікації у відповідному інформаційному виданні.
У разі виконання підприємством зазначених вище умов у встановлений термін орган з сертифікації відміняє рішення про тимчасове припинення дії сертифіката і повідомляє про це виробника. У протилежному випадку сертифікат анулюється.
Орган з сертифікації анулює сертифікат відповідності на систему якості у випадках:
- якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову не-відповідність системи якості чинним вимогам;
- якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідності до своїх вимог;
- якщо виробник не виконав фінансові зобов'язання перед органом з сертифікації;
- наявності офіційного прохання виробника.
Про факт анулювання сертифіката орган з сертифікації офіційно повідомляє підприємство-заявника рекомендованим листом або аналогічним повідомленням. Орган з сертифікації подає також інформацію про анулювання сертифіката для публікації у відповідному інформаційному виданні.
Внесення змін до системи якості та до правил і порядку оцінки системи
Виробник зобов'язаний:
- оперативно інформувати орган з сертифікації про будь-які передбачені зміни системи якості або про інші зміни, які можуть негативно вплинути на її відповідність чинним вимогам;
- погодитися з рішенням органу з сертифікації про необхідність переоцінити системи якості у зв'язку з включенням передбачених змін або здійснення додаткового аналізу цих змін.
Після одержання повідомлення про внесення змін до системи якості орган з сертифікації має оперативно прийняти рішення про необхідність відповідної переоцінки системи якості і довести це рішення до виробника. У разі необхідності внесення змін до правил та порядку оцінки системи якості орган з сертифікації має:
- повідомити зацікавлені підприємства-виробники про необхідні зміни;
- визначити реальні терміни, потрібні для внесення відповідних змін до системи якості;
- офіційно повідомити усіх виробників про нові вимоги і про необхідність здійснення належних заходів щодо їх урахування та про те, що в разі, якщо ці заходи не будуть здійснені в установлений термін, дія сертифіката може бути тимчасово припинена або анульована. Виробник не має права на використання сертифіката на систему якості у випадках:
- закінчення терміну дії, тимчасового припинення або анулювання сертифікату;
- зміни виробником власної системи якості, яка не була прийнята органом з сертифікації, і яка може негативно вплинути на результати діяльності з сертифікації системи якості;
- внесення органом з сертифікації певних змін до правил системи, які виробник не зміг впровадити на своєму підприємстві;
- виникнення інших обставин, які можуть негативно вплинути на систему якості виробника.
Апеляції та коригувальні дії
Якщо заявник бажає опротестувати рішення щодо його заявки на сертифікацію системи якості чи про визнання сертифіката, він має подати письмову апеляцію до органу з сертифікації не пізніше місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення.
Апеляція розглядається апеляційною комісією органу з сертифікації не пізніше місяця після її одержання.
Апеляційна комісія для розгляду апеляції повинна мати такі документи:
1. апеляцію заявника;
2.листування щодо спірного питання між заявником та органом з сертифікації.
Документація надається членам апеляційної комісії органом з сертифікації не пізніше як за два тижні до засідання комісії.
Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії. Апеляційна комісія розглядає спірні запитання конфіденційно. Під час прийняття рішень мають право бути присутні тільки члени комісії в повному складі.
Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:
1. видати сертифікат;
2. відмовити у видачі сертифіката;
3. анулювати виданий сертифікат;
4. Витрати, пов'язані з розглядом апеляції, несе кожна із сторін.
В разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право звернутися до комісії з апеляцій Національного органу з сертифікації. При цьому до заяви із спірних питань додаються документи, пов'язані з предметом конфлікту.
Національний орган з сертифікації встановлює термін визначення спірних питань і, в разі необхідності, призначає повторну перевірку системи якості підприємства-заявника за участю спеціально сформованої з цією метою комісії.
Підприємство несе відповідальність за визначення і проведення коригувальних дій, необхідних для виправлення невідповідностей чи усунення їхніх причин, а також за офіційне повідомлення органу з сертифікації про передбачені або здійснені коригувальні заходи.
Коригувальні дії і наступні додаткові перевірки мають бути здійснені протягом періоду часу, який погоджено між підприємством та органом з сертифікації.
Список використаної літератури
1. Державна система сертифікації України: методи, правила, організація діяльності: Довід. / За ред. Ю.І.Кофманаю - К.; Л.: Асоц. "Техн. комітет зі стандартизації", 1995. - 282 с.
2. Сертифікація в Україні: Норматив. акти та інші документи / За заг. ред. Б.М.Угарова. - К.: Основа, 1999. - Т. 1-3.
3. Сертифікація харчової продукції в Україні: Довід. - Л.: Леонорм, 1997. - 166 с.
4. ДСТУ 3414-96 Атестація виробництва. Порядок здійснення.
5. ДСТУ 3420-96 Вимоги до органів із сертифікації систем якості і порядок їх акредитації.

 
 

Цікаве

Загрузка...