WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 - Курсова робота

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 - Курсова робота

точок:
Таблиця 1.5
Вид розпізнавальної точки Кількість штук Підлягає маркуванню Метод маркування, розміщення знака
Планово-висотні 25 6 Методом окопки, з закладкою центра, розміром 3,4х3,4
Висотні 120 30
Всього 145 36
В проекті передбачено замаркувати 25% від кількості точок.
Прив'язка розпізнавальних точок:
Таблиця 1.6
Вид прив'язки Метод прив'язки Одиниця виміру Категорія складності Обсяг робіт
Планова Теодолітні ходи Точки III 21
Висотна Технічне нівелювання км. III 22.05
При розрідженій висотній прив'язці, довжина ходів технічного нівелювання визначається за формулою:
L= *D* k,
де:
С- ширина об'єкта, вздовж маршруту;
D- довжина об'єкта;
k- коефіцієнт зламу висотних ходів (вибирається в залежності від фізико-географічних умов в межах 1,1...1,5).
При суцільній висотній прив'язці довжина визначається за формулою:
L=С*(N+1) *k - для суцільної.
де:
N- кількість маршрутів аерофотознімання.
Розділ II. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт
2.1 Підрахунок обсягів робіт
Підрахунок обсягів робіт виконують з метою подальшого їх планування: визначення необхідної кількості бригад ,транспорту, приладів, складання сіткових і календарних графіків і ін. Встановлення обсягів робіт є вихідними для складання кошторисів на виконання польових і камеральних робіт. Підрахунок обсягів польових і камеральних робіт виконується у відомості, форма якої приведена в таблиці №2.1. Її складають в натуральних і трудових показниках на основі таблиць №1.1.-.1.6. Згідно з чинниками, нормативними документами: ЕНВ (польові і камеральні роботи) і "Збірника укрупнених кошторисних оцінок на топографо-геодезичні та картографічні роботи". Таблиця заповнюється в такій послідовності:
- в графі 1 вказується нормативний документ, з якого вибирається робота;
- в графі 2 вказується перелік робіт в технологічній послідовності;
- в графі 3 вказується одиниця виміру згідно нормативних документів;
- в графі 4 вказується категорії складності, встановлені за фізико-географічними умовами району робіт;
- в графі 5 вказується норма часу на виконання одиниці робіт визначених згідно з вказаними нормативними документами;
- в графі 6 вказується обсяг роботи який встановлюється згідно з технічним проектом;
- в графі 7 підраховується обсяг роботи в трудових затратах і визначається за формулою:
Онорм=О*Н
де:
Онорм- об'єм натуральних показників;
Н- норма часу в днях;
- в графі 8 підраховується кількість бригадо-днів з врахуванням запланованого виконання норм виробітку:
o польових - 130%;
o камеральних - 110%.
Відомість
обсягів польових і камеральних робіт в натуральних і трудових показниках на Болехівському об'єкті.
Таблиця 2.1
1 2 3 4 5 6 7 8
2. Камеральні роботи
ЗУКР Попередні опрацювання матеріалів
п.061600 технічного нівелювання км. - 0,210 22,05 4,631 3,56
ЗУКР Попередні опрацюванняматеріалів
табл 5.1 полігонометрії
п.61585 4класу пункт - 0,64 4 2,560 1,97
п.61586 1розряду пункт - 0,620 17 10,540 8,11
ЗУКР Врівноваження координат пунктів
п.061593 4 класу, 1 і 2 розрядів пункт - 0,14 21 2,940 2,26
на ПК
ЗУКР Стереотопографічне знімання
таб.3.2 в масштабі 1:2000 Кв.км. - 6,87 42 288,540 221,95
п.11824
ЗУКР
таб.3.3 Редагування зібраної Кв.км - 2,91 42 122,220 94,02
п,11860 цифрової інформації
########
Всього: 502,06
Польові роботи: 170,19
Камеральні роботи: 331,87
Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт
Кошторис на виконання топографо-геодезичних робіт
Таблиця 2.2.
Базова вартість робіт = ?пол.+?ком.+?вн.+?зовн.+?оргл.+?метр.+?пр.+?зв.
Кошторисна вартість =Б.варт.робіт*К1*К2
К1=1,32; К2=2,06.
Податок на додану вартість (ПДВ)=20%.
Загальна вартість робіт =Вкош.+ПДВ.
Кошторис - це документ, в якому представлені всі необхідні витрати на виконання польових і камеральних робіт, організацію і обслуговування виробництва на даному об'єкті.
Обчислення кошторисної вартості робіт на об'єкті виконують в такій послідовності:
- знаходять вартості Ві окремих робіт:
Ві = Ці*Оі*К1*К2*.....*Кn
Розрахунки виконують окремо для польових (в чисельнику) і камеральних (в знаменнику) робіт.
- знаходять сумарні вартості польових Впол і камеральних Вкам робіт;
- обчислюють додаткові витрати до сумарної вартості:
а) на внутрішній транспорт:
вн = Впол * К1 * К2
К1 вибирається з таблиці 4 "збірника цін" за аргументами кошторисної вартості вишукувань;
К2 = 1,25 - підвищувальний коефіцієнт, встановлений постановою №22 Держбуду від 1.03.1990 року;
б) на зовнішній транспорт:
зовн = ( Впол = вн) * К1 * К2
К1 вибирається з таблиці 5 "Збірника цін";
К2 = 1,4 - підвищувальний коефіцієнт, встановлений постановою №22 Держбуду від 1.03.1990 року;
в) на організаційно-ліквідаційні роботи:
орг лік = ( Впол = вн) * К1 * К2
К1 вибирається з таблиці 6 "збірника цін";
К2 - підвищувальний коефіцієнт, який, згідно з постановою №22 Держбуду від 1.03.1990 року, дорівнює: 2,5 при кошторисній вартості до 2 тис. крб.; 2,0 при кошторисній вартості від 2 до 5 тис. крб.; 1,5 при кошторисній вартості більше 5 тис. крб.
г) на метрологічне забезпечення робіт:
метр = ( Впол = вн) * К
К = 0,05 встановлений постановою №22 Держбуду від 1.03.1990 року;
д) на складання програми робіт пр за допомогою таблиці 86 "Збірника цін" по аргументу кошторисної вартості робіт і помножується на поправочний коефіцієнт К = 1,4, згідно з постановою №21 - Д;
е) на складання технічного звіту тех;
- визначається базова вартість робіт:
Вбаз = Впло + Вкам + вн + зовн + орг лік + метр + пр + тех
- визначається кошторисна вартість робіт з врахуванням чинних поправочних коефіцієнтів відповідних Міністерств:
Вкошт = Вбаз * К1 * К2
Результат обчислення кошторисної вартості топографо - геодезичних робіт при інвентаризації земель м. Болехів приведено в таблиці 2.2.
Розділ III. Планування та організація робіт
3.1 Складання календарного графіка
Календарний графік - найпростіша і доситьуніверсальна форма організаційної моделі виробничого процесу, прив'язана до конкретного календарного відрізку часу. Його складають з метою майбутнього контролю ходу виробничого процесу в часі.
При складанні календарного графіка початок робіт слід сумістити з початком польового сезону на об'єкті.
В Івано-Франківській області польовий сезон триває 7 місяців, тобто, з квітня по 20 листопада. В нашому випадку комплекс польових робіт триває 113 днів, тобто з 20 квітня по 24 вересня 2005 року.
Приклади календарного графіків на виконання

 
 

Цікаве

Загрузка...