WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 - Курсова робота

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 - Курсова робота

знаками
Нівелювання Закладання знаків Реперів Пунктів тріангуляції
Всього погонних, км В т.ч. на забудованих територіях Ґрунтових реперів Стінних реперів (марок)
1 Технічне 7,7 __ __ __ __ 2 6 1,800
2 Технічне 5,7 __ __ __ __ 1 9 0,800
3 Технічне 8,65 __ __ __ __ 1 12 1,000
1.2 Проектування топографічного знімання
1.2.1 Основні вимоги до топографічного знімання
Результатом топографічного знімання є топографічні плани, які створюються в графічному або цифровому вигляді. Вимоги, які представляються при створенні планів приведені в інструкції "З топографічного знімання в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500":
1. Топографічні плани в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 створюються шляхом топографічного знімання або картоскладанням (крім масштабу 1:500) за матеріалами топографічних знімань більшого масштабу. Топографічні знімання виконують такими методами:
- аерофотографічним - стереографічний або комбінований метод;
- наземним - мензульне або тахеометричне.
2. Середні помилки в положенні на плані предметів та контурів місцевості з чіткими абрисами відносно найближчих точок знімальної основи не повинні перевищувати 0.5мм, а в гірських та лісових регіонах 0.7мм. На територіях з капітальною і багатоповерховою забудовою середні помилки у взаємному положенні точок на плані найближчих контурів не повинні перевищувати 0.4мм. Для переходу від середніх помилок (?) до СКП (m) застосовується коефіцієнт 1.25.
3. Середні помилки знімання рельєфу відносно найближчих точок геодезичної основи не повинні перевищувати за висотою:
- 1/4 прийнятої висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу до 2? ;
- 1/3 при кутах нахилу від 2? до 6? для планів масштабу 1:5000 і 1:2000.У лісовій місцевості ці допуски збільшуються в 1.5 раза.
4. Точність планів оцінюється за розходження положення контурів та висот точок, що обчислені по горизонталях з даними контрольних вимірів. Граничні розходження не повинні перевищувати подвоєних значень допустимих середніх помилок, що наведені в пунктах 2 і 3.
Помилка взаємного положення суміжних точок межі не повинна перевищувати 0.1мм в плані розмежування с/г землеволодінь та землекористувань.
Вище наведені мною дані взяті із "Інструкції"[1].
1.2.2 Розробка технологічної послідовності виконання робіт
Для виконання топографічного знімання повинен бути попередньо складений технічний проект робіт в якому визначений метод, яким буде виконуватись аерофотографічне знімання.
Вибір методу знімання визначається характером ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню масштабом і площею знімання існуючим фотограмметричним обладнанням, а також техніко-економічними розрахунками.
Для даного курсового проекту враховуючи всі умови і особливості вибираємо стереотопографічний метод знімання (2-й варіант).
Варіант 2 технологічної схеми передбачає виконання рисовки рельєфу і знімання контурів з допомогою універсальних приладів. Дешифрування здійснюється за стерео моделлю камеральним способом перенесення елементів польового дешифрування з фотосхеми і фотознімків на графічний план.
До комплексу польових топографічних робіт при стереотопографічному зніманні входять такі процеси:
- маркірування контурних точок та геодезичних пунктів або розпізнавання (ідентифікація) чітких контурів на аерознімках;
- згущення знімальної планової основи;
- згущення знімальної висотної основи;
- дешифрування контурів.
Технологічна схема аерофотографічного знімання
Крім вище наведеного потрібно виконати польові роботи по створенню:
а) планової геодезичної основи:
- рекогностування пунктів тріангуляції та полігонометрії;
- виготовлення центрів та реперів;
- побудова зовнішнього знаку пунктів тріангуляції;
- закладка центрів та реперів;
- вимірювання напрямків на пунктах тріангуляції;
- кутові та лінійні виміри в полігонометрії;
б) висотної геодезичної основи:
- рекогностування ліній нівелювання;
- виготовлення і закладка реперів;
- нівелювання ліній;
в) знімальні роботи:
- маркування планово-висотних розпізнавальних точок;
- аерофотознімання;
- планово-висотна прив'язка аерознімків;
- дешифрування контурів і елементів рельєфу;
- знімання забудованих територій і підземних комунікацій.
В комплекс камеральних робіт входить:
- обробка матеріалів тріангуляції і полігонометрії;
- обробка матеріалів нівелювання;
- обчислення планової і висотної прив'язки розпізнавальних точок;
- фотограмметричне згущення опорної мережі;
- рисовка рельєфу та викреслення і оформлення оригіналів плану;
- складання планів знімання забудованих територій і підземних комунікацій.
1.2.3 Основні вимоги до зйомки забудованої території і підземних комунікацій
Завданням на технічне проектування передбачається знімання забудованої території і підземних комунікацій в населених пунктах, що попадають в межі даного об'єкту. Знімання контурної частини забудованих територій буде виконуватись аерофотографічним методом знімання на фото планах.
Фотоплани слід виготовляти з використанням аерофотознімків, що одержані за допомогою довго фокусних аерофотоапаратів (з фокусом fк=200, 250, 300, 350, 500).
При дешифруванні забудованих територій на фотопланах повинні враховуватись спотворення за перспективу, напрям і густоту тіні, особливості зображення різних за конструкцією дахів і ін.
Для правильного визначення напрямку зміщення за перспективу на фотопланах при їх виготовленні слід поміняти головну точку знімання.
Особлива увага звертається на якість фотопланів.
Точність створювання фотопланів і планів на забудовані ділянки населених пунктів має задовольняти такі вимоги:
- середня помилка в положенні контурів з чіткими абрисами відносно точок знімальної основи не повинна перевищувати 0,5мм;
- середня помилка взаємного положення навколишніх контурів не повинна перевищувати 0,4мм;
- розходження контурів на порізах і сторонах рамок фотоплану не може перевищувати 0,4мм при суцільній капітальній забудові і не більше 0,6мм в інших районах населеного пункту;
- не збігання центрів отворів з точками при основі не повинні перевищувати 0,4мм, на незабудованій території-0,5мм.
У камеральних умовах для перевірки точності фотопланів крім визначення координат контрольних точок геодезичної основи і координат контрольних точок, що одержані із фотограмметричного згущення, використовувати проміри між пунктами і контурами з абрисів місцеположення пунктів геодезичних мереж.
За польових умов точність фотопланів на населені пункти слід перевіряти промірами між важливими контурами і геодезичними пунктами.
У формулярах до фотопланів дають:
- їх якісну характеристику;
- кількість зон трансформуваннязнімків;
- висоту зон трансформування;
- записи про перевірку точності фотопланів по контрольних пунктах геодезичної основи і контрольних фотограмметричних точках та перевірку найважливіших чітких контурів за промірами, що вміщені в

 
 

Цікаве

Загрузка...