WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 (Курсова) - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 (Курсова) - Реферат

геодезичних пунктів.
Після виконання знімання забудованих територій здають:
- оригінали планів на твердій основі або на пластику і формуляри;
- абриси горизонтального і висотного знімання;
- польові журнали або результати вимірювання в накопичувачах інформації;
- схеми прокладання ходів знімальної основи;
- каталог координат і висот точок;
- схему розміщення планшетів знімання;
- список назв вулиць, провулків, майданів тощо затверджений органами місцевої влади;
- викопіювання для виконання зведень по рамках;
- акт польової перевірки приймання робіт;
- технічний звіт.
Знімання підземних комунікацій
Підземні комунікації і споруди, які мають пряме відношення до них є одним із елементів змісту топографічних планів.
На топографічних планах треба відображати точне планове і висотне положення підземних комунікацій установленої класифікації по трьох групах:
- трубопроводи;
- кабельні мережі;
- тунелі (загальні колектори).
Знімання підземних комунікацій треба виконувати на основі існуючої геодезичної мережі або планово-висотної знімальної основи, що створюється.
Точність знімальної основи повинна відповідати вимогам "Інструкції"[1].
Знімання існуючих підземних комунікацій проводять за наявності технічного завдання після рекогностування і обстеження.
Середні помилки планового положення точок підземних комунікацій, які визначені електронними приладами пошуку відносно найближчих капітальних будівель і точок знімальної основи не повинні перевищувати 0,7мм в масштабі плану.
Після виконання знімання і нівелювання існуючих підземних комунікацій здають:
- журнали вимірювання кутів, довжин ліній та нівелювання підземних комунікацій;
- абриси обстеження і прив'язок підземних комунікацій;
- схеми знімальної основи;
- схеми розміщення підземних комунікацій на планах масштабу 1:2000;
- таблицю характеристик підземних комунікацій;
- технічний звіт.
Наведені мною вище дані відповідають вимогам "Інструкції"[1].
Розрахунок основних даних для аерофотознімання
Таблиця 1.4
1.2.4 Проектування планово-висотної прив'язки знімків
Проектування планово-висотної прив язки аерознімків при стереотопографічному методі знімання виконують згідно вимог "Інструкції"[1].
До початку польових робіт розробляють робочий проект згущення знімальної основи, маркірування розпізнавальних знаків. В даному проекті використано топографічну карту масштабу 1:50000 для створення плану масштабу 1:2000.
Проект висотної підготовки аерознімків при розрідженій основі розробляють одночасно з проектом маркірування і планової підготовки аерознімків.
Робочий проект знімальної основи розробляють згідно з технічним проектом відповідно до вимог нормативних документів з фотограмметричних робіт при створенні топографічних карт і планів.
Під час розробки робочого проекту слід враховувати характер місцевості (рельєф і контурність) і її забудови, якість проведеного аерофотознімання, густоту і розташування проектів геодезичної мережі знімальної основи, а також наявність фотограмметричних приладів.
При проектуванні намічають зони розміщення точок планової і висотної основи, місця визначення позначок урізів води в річках та інших водоймах, розробляють схеми і способи геодезичного вивчення координат точок, встановлюють форму і розміри маркірувальних знаків.
За точки планово-висотної основи в першу чергу використовують пункти Державної геодезичної мережі і геодезичних мереж згущення.
Залежно від програми, яку застосовують для обробки результатів вимірювань при згущенні фотограмметричних мереж точки планової і висотної знімальної основи розміщують рядами впоперек аерознімальних маршрутів попарно через 6-8 базисів, або рівномірно по всій площі ділянки знімання без дотримання визначеного положення на стереопарах.
Проектування виконують на кальці суміщеній з картою попередньо наносять:
- чорним кольором границі об єкту знімання;
- номенклатурну розграфку планів-синім кольором;
- всі пункти тріангуляції, полігонометрії і репери нівелювання-чорним кольором;
- напрям осей запроектованих маршрутів аерознімання-зеленим кольором;
- перший маршрут суміщають з північною або південною границею об єкта або трохи на північ чи на південь від цієї границі;
- наносять центри всіх аерознімків, центри крайніх знімків розміщують за східною і західною границями об єкту на віддалі 1-2 базисів фотографування;
- згідно з розрахунковою величиною поперечного перекриття маршрутів і зафарбовують їх жовтим кольором;
Для нанесення на карту зон поперечного перекриття необхідно від верхнього маршруту відкладати відрізок l', який рівний:
l'=l- ,
де
m - масштаб фотографування;
M - масштаб карти;
l - розмір знімка (18 см).
Визначення польових розпізнавальних точок проектується в доповненні до тих, які вже є на місцевості (пункти тріангуляції, полігонометрії, репери) з метою забезпечення необхідною плановою основою кожної секції фотограмметричної мережі.
Планові опознаки, що проектуються повинні по можливості суміщатися з реперами нівелювання. На ділянках знімання, які простягаються в напрямку маршрутів менше ніж на 160-200 см в масштабі створюваного плану (що для знімання масштабу 1:2000 відповідає на місцевості 3.2-4 км).
Планові розпізнавальні точки розміщують посередині смуг поперечного перекриття знімків за схемою приведеною на рисунку 1.
Віддаль між плановими розпізнавальними точками зони поперечного перекриття в 1-у розряді через 80...100 см. а в наступному через 160...200 см., при цьому кінець і початок кожного маршруту повинен бути забезпечений розпізнавальними точками за границями ділянки знімання. Проект розміщення планових розпізнавальних точок приведений в Додатку № 2.
Рис.1
Проект висотної прив'язки:
Висота підготовки фотознімків полягає у визначенні висот планових топографічних знаків або чітких контурів місцевості.
Висота підготовки може бути суцільною або розрідженою, в залежності від масштабу знімання, характеру ділянки знімання і технічної характеристики аерофотознімання. Границі знімання повинні бути забезпечені більшою кількістю розпізнавальних точок. Так для граничних маршрутів виконується висотна підготовка аерофотознімків, тобто кожна стереопара повинна бути забезпечена 4 висотними розпізнавальними точками, розміщених по кутах стереопари і 5-ю, контрольною розпізнавальною точкою, розміщеною всередині стереопари.
Рис.2
В даній курсовій роботі запроектована розріджена висотна основа робіт, а по граничних маршрутах - суцільна підготовка. Всі запроектовані планові та висотнірозпізнавальні точки наносять на карту червоним кольором. Планові позначаються кружком, d=3мм., а висотні суцільним кружком d=1,5мм.
В даному проекті планову прив'язку передбачається виконати методом полігонометрії і методом прямих і обернених засічок, а висотну - методом технічного нівелювання. Результати приведені в таблицях №1.1...1.3
Характеристика мережі розпізнавальних точок:
Таблиця

 
 

Цікаве

Загрузка...