WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 (Курсова) - Реферат

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 (Курсова) - Реферат


Курсова робота
З дисципліни:
"Організація та управління виробництвом"
На тему:
"Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000"
?
Зміст
Вступ 3
1. Технічна частина. 4
1.1. Пояснювальна записка. 4
1.2. Проектування топографічного знімання. 6
1.2.1. Основні вимоги до топографічного знімання. 6
1.2.2. Розробка технологічної послідовності виконання робіт. 7
1.2.3. Основні вимоги до зйомки забудованої території і підземних комунікацій. 9
1.2.4. Розрахунок основних даних для аерофотознімання. 11
2. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису. 15
2.1. Підрахунок обсягів робіт. 15
2.2. Складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт
3. Планування та організація робіт. 21
3.1. Складання календарного графіка. 21
3.2. Організація робіт. 22
3.2.1. Технологічна схема виконання робіт по створенню планово-висотної основи для інвентаризації робіт на об'єкті. 23
3.2.2. Опис процесів робіт. 24
3.3. Заключний період. 27
Бібліографічна довідка 29
Список використаних джерел 30
Вступ
Актуальним питанням в даному курсовому проекті є планування і організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на території міста Болехів Івано-Франківської області. Об'єкт робіт розміщений в м. Болехів Івано-Франківської області. Роботи виконуються на основі технічного завдання виданого Болехівським міським відділом земельних ресурсів і погоджено Болехівською міською радою. Площа яка підлягає зніманню складає 4200 га.
Виходячи із цілей топографічного знімання, умов технічного завдання та вихідних даних курсовий проект розроблено в наступному порядку:
1. Пояснююча записка: в даній частині приведено короткий опис вихідних даних отриманих із курсового проекту з дисципліни "Геодезія". Розробка технологічної схеми виконання робіт. В даному розділі приведено основні вимоги до топографічного знімання, а також розрахунково-технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об'єкту знімання, а також розроблено технологічну схему виконання робіт з урахуванням ситуації і рельєфу території, що підлягає зніманню, масштабу і площі об'єкту знімання, а також наявного фотограмметричного обладнання. Враховуючи вище наведені вимоги мною вибрано стереотопографічний метод знімання. В розділі виконано розрахунок основних даних для аерофотознімання та запроектовано планово-висотну прив'язку знімків.
2. Підрахунок об'ємів робіт: складання кошторису на комплекс топографо-геодезичних робіт. Розрахунок трудових і грошових затрат виконано по нормативним розцінкам згідно правил і вказівок, які встановлені в діючих нормативних документах. Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховані для виконання робіт на Болехівському об'єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів проведені до умов робіт і оплати праці, які діють на час складання проекту.
3. Підрахунок обсягів робіт. Складання кошторису: Розрахунок трудових і грошових затрат виконано по нормативних розцінках згідно правил і вказівок, які встановлені в діючих нормативних документах. Розрахунки і нормативи трудових затрат розраховані для виконання робіт на Болехівському об'єкті за допомогою поправочних коефіцієнтів, приведених до умов робіт і оплати праці
4. Планування і організація робіт: В даному розділі приводиться термін виконання робіт відповідного календарного плану, а також розроблення питань з організації проведених польових і камеральних робіт.
Мета даного курсового проекту полягає в тому, щоб закріпити знання і підвищити рівень кваліфікації студентів із предмету "Організації і управління виробництвом", що в подальшій нашій практичній діяльності матиме позитивний вплив на результати виконуваних нами робіт. Також даний курсовий проект можна використовувати, як елементарний (наглядний) приклад того, що потрібно виконувати, і як, при плануванні і організації виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 для ведення кадастру на необхідних нам територіях.
Розділ I. Технічна частина
1.1 Пояснююча записка
Відповідно до умов технічного завдання мною використані матеріали курсової роботи з дисципліни "Геодезія" для створення планово-висотної основи топографічного знімання на об'єкті Болехів Івано-Франківської області.
При проектуванні планової основи топографічного знімання на об'єкті мною запроектована геодезичні мережі у відповідності до вимог "Інструкції"[1], а саме:
- полігонометричний хід 4 класу, характеристика якого наведена в таблиці 1.1;
- два полігонометричні ходи 1 розряду, характеристики яких наведені в таблиці 1.2;
- три ходи висотної основи технічного нівелювання.
Характеристика полігонометричного ходу 4 класу
Таблиця 1.1
Клас
полігонометрії Довжина сторін, км Довжина
ходу, км К-ть сторін ходу Назва
ходу Форма
ходу
Smin Smax Sсер
4 1,150 1,800 1,540 7,700 5 п. тр. Федино, 3кл - п. тр. Ворониха, 3кл зігнутий
Характеристика полігонометричних ходів 1 розряду
Таблиця 1.2
Розряд
полігонометрії Довжина сторін, км Довжина
Ходу, км К-сть сторін ходу Назва ходу Форма ходу
Smin
Smax
Sсер
1 0,550 0,800 0,7125 5,700 8 п.п. 1, 4кл - п.тр. Ворониха , 3кл Зігнутий
1 0,700 1,000 0,785 8,650 11 п.тр. Федино, 3кл - п.п. 4, 4кл Зігнутий
Середня квадратична похибка полігонометричного ходу 4 класу М=91 мм, його відносна похибка fоч=1/40000 при допустимій fдоп=1/25000.
Полігонометричні ходи 1 розряду мають середні квадратичні похибки:
- п.п. 1, 4кл.-п.тр.Ворониха, 4кл. М=143 мм, fоч=1/20000 при fдоп=1/10000;
- п.тр. Федино, 4кл.-п.п. 4, 4кл. М=236 мм, fоч=1/18000 при fдоп=1/10000;
Для удосконалення запроектованої геодезичної мережі мною запроектована згущення планово-висотної основи з допомогою прямої і зворотної засічок.
На території Болехівського об'єкту запроектовано висотну основу топографічної зйомки методом технічного нівелювання, а саме три нівелірні ходи:
1. Rp Федино, ІІІ кл. - Rp Ворониха, IІІ кл., який проходить по пунктах полігонометрії 4 класу та 1 розряду із заходу на схід, в центральній частині об'єкта, довжина якого 7700 м;
2. Rp №1, IV кл. - Rp Ворониха, IІІ кл., який проходить по пунктах полігонометрії 4 класу та 1 розряду в північно-західній частині об'єкта, довжина якого 5700 м;
3. Rp Федино, ІІІ кл. - Rp № 4, IV кл., який проходить по пунктах полігонометрії 4 класу та 1 розряду в південно-східній частині об'єкта, довжина якого 8650 м.
Характеристика нівелірних ходів
Таблиця 1.3

ходу Клас нівелювання Запроектовані роботи К-ть старих знаків Всього реперів і пунктів полігоно-метрії Найбільша віддаль між

 
 

Цікаве

Загрузка...