WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Методи організації виробничих процесів - Реферат

Методи організації виробничих процесів - Реферат

Тема: Методи організації виробничих процесів.
План.
1.Типии виробництва.
2.Організація непоточного виробництва.
3.організація поточного виробництва.
4.Організація автоматизованого виробництва.
1.Типи виробництва.
Любе промислове виробництво розрізняють по структурі і по об'єму випускаючої продукції, а також різній його номенклатурі. В залежності від цього робочі цехи, місця, підприємства розділяють на декілька видів - типів виробництва.
Основною ознакою поділу підприємства на типи виробництва є спеціалізація робочих місць.
Типи виробництва - це комплексна характеристика організаційно - технічного рівня виробництва, яке являє собою сукупність номенклатури продукції, об'єм виробництва, повторюваність продукції, характеристика загрузки робочих місць, собівартість продукції.
КЗО = число всіх технічних місць / число робочих місць.
Є такі типи виробництва: одиничне, серійне, масове.
Одиничний тип виробництва - це широка номенклатура і великий об'єм випуску однакових виробів. Обладнання має бути універсальне, оснастка універсальна, кваліфікація працівників висока, собівартість висока. Коефіцієнт закріплення операцій (КЗО) >40. Робочі місця не мають закріплених за ними операцій і загружаються без визначеної черги по мірі того, що можна виготовляти на даному обладнанні.
Серійний тип виробництва - це є обмежена номенклатура виробів, які періодично повторюються. Вироби запускаються у виробництво серіями, деталі партіями у визначеній і встановленій періодичності. Для серійного виробництва використовують спеціальне обладнання. В залежності від масштабів, номенклатури, рівня спеціалізації розрізняють дрібно - , середньо - , крупно - серійне виробництво.
Дрібно - серійне - випуск продукції у невеликій кількості різної номенклатури КЗО21:40
Крупно - серійне - випускає продукцію вузької номенклатури, але в великій кількості
КЗО 2:10.
Середньо - серійне - це проміжне між дрібно - крупносерійним.
Масове виробництво - це обмежена номенклатура з великою кількістю випуску. Тут використовують спеціальне обладнання, собівартість низька, широко використовують станки автомати, автоматизовані лінії К30 = 1.
Кожному типу виробництва відповідають свої методи організації.
Методи організації виробництва - це спосіб здійснення виробничого процесу, який являє собою сукупність засобів і прийомів його реалізації і характеризується рядом принципів, головним з яких є взаємозв'язок послідовність виконання операцій технологічного процесу з порядком розміщення обладнання і ступінь безперервності виробничого процесу.
Три методи організації виробництва:
1) непотоковий (одиничний);
2) потоковий;
3) автоматизований;
2.Організаціяне потокового виробництва.
Непотокове виробництво характеризується наступними показниками:
1)всі робочі місця розміщуються по однотипних групах обладнання без будь - якого зв'язку з послідовним виконанням операцій;
2)на робочих місцях обробляються різні по конструкції і технології виготовлення предмети праці, так як їх випуск обчислюється одиницями;
3)технологічне обладнання в основному універсальне;
4)деталі переміщуються в процесі виготовлення складними маршрутами, у зв'язку з цим виникають великі перерви в обробці із - за очікування їх на проміжних складах і в підрозділах відділів технічного контролю. Кожний робітник отримує деталь для виготовлення наступні операції не з попередньої операції, а з проміжного складу або від контролера ВТК.
Непотоковий метод використовують переважно в одиничному і серійному виробництвах.
Залежно від номенклатури виробів та їхньої кількості він може мати різні модифікації:
1) одинично - технологічний - коли окремі предмети праці одиницями або невеликими партіями, які не повторюються передаються далі по технологічному процесу;
2) партіонно - технологічний - предмети праці надходять на іншу операцію технологічного циклу партіями, які періодично повторюються.
З одного боку, це дає змогу зменшити кількість переналагоджень устаткування, внаслідок чого поліпшується його використання, зменшуються затрати на його використання, зменшуються затрати на підготовчо - завершальні роботи, спрощується оперативне планування і облік.
З іншого боку, збільшується обсяг незавершеного виробництва, потрібно більше складських приміщень, а це приводить до додаткових витрат.
У цьому методі важливу роль відіграє визначення оптимальної партії, при якій будуть мінімальні затрати на її виготовлення.
3)предметно - груповий метод - вся сукупність предметів праці розподіляється на технологічно подібні групи. Обробка предметів праці здійснюється за приблизно однаковою технологією і потребує однакового устаткування. Це дає змогу створювати для обробки спеціалізовані дільниці, підвищувати рівень механізації та автоматизації виробництва.
Кількість устаткування в непотоковому виробництві обчислюється для кожної групи однотипних, технологічних взаємозамінних верстатів:
М - кількість верстатів у технологічній групі;
n - кількість найменувань предметів, які обробляються на даному устаткуванні;
Ni - кількість предметів і - го найменування (за рік);
ti - норма часу на обробку і-того предмета;
Тр - плановий фонд часу роботи одиниці устаткування за розрахунковий період (год);
Кн - коефіцієнт виконання норм часу.
Недоліки потокового методу виробництва:
Устаткування в непотоковому виробництві універсальне, робітники - універсали високої кваліфікації для непотокових методів характерне послідовне поєднання операцій, що поряд зі складними маршрутами збільшує тривалість виробничого циклу.
3. Організація поточного виробництва.
Потоковий метод виробництва - це такий метод, при якому предмет праці в процесі обробки проходить по встановленому найкоротшому маршруту з заздалегідь фіксованим темпом. Найважливіша умова поточної організації виробництва є

 
 

Цікаве

Загрузка...