WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Система обслуговування виробництва - Реферат

Система обслуговування виробництва - Реферат

Тема: Система обслуговування виробництва.
Організація інструментального забезпечення на підприємствах.
План.
1. Зміст і завдання виробничої інфраструктури.
2. Організація забезпечення виробництва інструментом і технологічною основою.
3. Шляхи вдосконалення інструментального господарства.
1. Зміст і завдання виробничої інфраструктури.
Ефективність виготовлення і випуску конкурентоспроможної продукції з мінімальними затратами, безперебійна виробничо-господарська діяльність підприємства забезпечується не тільки раціональної організацією технологічних процесів, але і високим рівнем технічного обслуговування основного в-ва і всіх підрозділів виробничої інфраструктури.
Інфраструктура підприємства - це комплекс підрозділів і служб, головне завдання яких зводиться до забезпечення нормального функціонування основного в-ва і сфер діяльності підприємства.
До інфраструктури відносяться господарства:
- інструментальне
- енергетичне
- транспортне
- ремонтне
- складське
- тарне
- а також служби матеріально-технічного забезпечення, зовнішньої кооперації, маркетингу, технічного контролю, підготовки нового в-ва, планування і облік, кадрова і фінансова дисципліна, збут готової продукції.
Склад і масштаби інфраструктури залежать від типу в-ва, номенклатури і об'єму випуску продукції, рівня спеціалізації і кооперації, розмірів підприємства і його виробничих зв'язків.
Для виконання функцій технічного обслуговування на підприємстві створюється ряд цехів і господарств, які безпосередньо не приймають участі в створенні продукції, тобто у в-ві. Для більшості підприємств це є такі господарства:
- інструментальне
- ремонтне
- енергетичне
- транспортне
- складське
- тарне
Інструментальне господарство - забезпечує підприємство постачанням, проектуванням, плануванням, виготовленням, зберіганням, обліком і ремонтом необхідного підприємству інструмента з доставкою його на робочі місця.
Ремонтне господарство забезпечує підтримку в технічно-справному стані великого, а часом складського парку технічного обладнання основних цехів шляхом його обслуговування, ремонту і модернізації.
Енергетичне господарство - так як сучасні в-ва являються крупними споживачами топлива, е/е, газу, води, зрідженого повітря, то енергетичне господарство займає значне місце в виробничій інфраструктурі. Енергетичне господарство забезпечує енергією основні, допоміжні цехи і всі підрозділи і служби підприємства.
Транспортне господарство - виконує великий об'єм транспортно-складських, погрузочно-розвантажувальних робіт по виконанню внутрішнього і зовнішнього вантажообороту.
Складське і тарне господарство - забезпечує зберігання запасів сировини і матеріальних ресурсів, готової продукції.
У допоміжних виробництвах на промислових підприємствах в теперішній час зайнято біля 50% робочих:
- інструментальне 27%
- ремонтне 30%
- енергетичне 8 %
- транспортне 23%
- складське
- інше 12%
Високий рівень організації робіт по обслуговуванню основного в-ва в великий мірі залежить від ступеня технологічної оснащеності і являється передумовою підвищення ефективності і якості любого в-ва. Тому комплексна механізація і автоматизація потрібна не тільки основним цехам, але і допоміжним і обслуговуючим, тому що там поки що застосовується багато ручної праці.
Вся система технічного обслуговування або інфраструктури підприємства повинна відповідати таким вимогам:
1. забезпечувати умови випуску конкурентоспроможної продукції при мінімальних затратах
2. здійснювати техніко-економічну і організаційну регламентацію процесів обслуговування
3. носити профілактичний характер
4. забезпечує гнучкість і мінімальну перебудову при переході основного в-ва на випуск нової продукції
Таким чином допоміжні господарства вимагають високої організації, адекватної рівню основного в-ва.
Основні напрямки вдосконалення допоміжних господарств в рамках підприємства:
1. централізація і концентрація однорідних процесів обслуговування і їх спеціалізація, що створює умови для використання найбільш потужного прогресивного обладнання, наукових методів організації в-ва і праці, високопродуктивної технології
2. механізація і автоматизація технологічних процесів
3. раціоналізація управління
4. поліпшення нормативної бази
5. обгрунтоване планування чисельності працівників
6. розробка і впровадження технічно обгрунтованих норм часу і міроприємств по НОП
7. використання стимулюючих систем оплати праці
8. створення комплексної технології
9. впровадження і вдосконалення форм господарського розрахунку, яке основане на ринкових відносинах.
Раціональна організація роботи всіх допоміжних виробництв являється резервом стабілізації основного в-ва, збільшенням об'єму випуску продукції, дальшого росту продуктивності праці і підвищення ефективності роботи підприємства.
2. Організація забезпечення виробництва інструментом і технологічною основою.
Склад, значення і завдання інструментального господарства.
Інструментальне господарство - це сукупність загальнозаводських і цехових підрозділів, які зайняті постачанням, виготовленням, ремонтом, відновленням інструменту і технологічної оснастки, їх облік, зберігання і видача в цехи і на робочі місця.
Склад, характер і структура залежить від типу і масштабу в-ва, номенклатури і складності інструменту.
Інструментальне господарство має велике значення на підприємстві, яке випускає складну і трудомістку продукцію. На таких підприємствах є дуже великих комплекс інструментальних цехів, від успішної роботи яких залежать результати діяльності всього підприємства.
Завдання інструментального господарства:
1. Визначення потреби в інструменті
2. Планування його купівлі і виготовлення
3. В-во інструменту нових прогресивних

 
 

Цікаве

Загрузка...