WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції (технології) - Лекція

Комплексна підготовка виробництва до заміни продукції (технології) - Лекція

база для в-ва дослідного зразка і його випробовування (експерементальний цех). Виконується конструкторська підготовка з застосуванням вимог єдиної системи конструкторської документації, яка складається із таких статей:
1. Складання технічного завдання - складають спільно з представниками замовника і підприємства. В ньому відображаються тактико-технологічні вимоги замовника - умови і режим експлуатації товару, необхідні технічні параметри і характеристики, ресурси, обладнання, об'єм випуску, зовнішній ринок, умови зберігання, дизайн, тара, упаковка, секретність. Затверджує керівник підприємства.
2. Розрахунок технічної пропозиції - розрахунки технічних параметрів і економічної ефективності, які дають можливість розробити новий виріб. Розрахунки виконують по декількох варіантах, аналізується і відбирається оптимальний варіант по якому очікується економічний ефект.
3. Ескізний проект - виконується на в масштабі, але з використанням необхідних пропорцій в розмірах вибору. Він розробляється в декількох варіантах, виготовляється модель (макет) виробу, після цього обсуджується спеціальною комісією і затверджується прийнятий варіант, для нього виконуються всі кресленя основних збірних одиниць і загального виду, кінематична, гідравлічна і електрична схеми, а також інші конструктивні параметри. Виконаний ескіз повинен давати повну уяву про будову і принципи роботи нового виробу. Після закінчення обговорення, затверджується ескізний проект, який являється основою для розробки технічного проекту.
4. Технічний проект - розробляється строго в масштабах з вимогою до всіх стандартів і нормативів, в ньому виконуються всі види, проекцій, перерізи, розрізи з нанесенням відповідних розмірів для того, щоб мати повну уяву про склад і роботу нового виробу. В технічному проекті уточнюються всі креслення загального виду виробу, виконується креслення основних агрегатів і вузлів, їх специфіка, монтаж і збір схеми з розрахунками на міцність, стійкість і інші параметри, обговорення типів матеріалу. Складається інструкція по експлуатації виробу у споживанні (паспорт, формуляр, технічний опис) і пояснююча записка вцілому.
5. Підготовка робочої конструкторської документації, проведення нормоконтролю, патентної і метрологічної експертизи ця документація розробляється на основі технічного проекту. Це креслення всіх деталей, де вказані розміри, проекції, види, розрізи і зрізи, матеріал, чистота поверхні, допуски і посадки, технічні умови, термообробка. Всі робочі креслення проходять нормоконтроль, тобто перевірку на відповідність стандартам, метрологічну і патентну експертизу.
6. Виготовлення і дослідження дослідного зразка.
7. Коректування робочого проекту і випуску встановочної партії виробів.
8. Перевірка, внесення змін, затвердження і розмноження робочого проекту, передача документації у відділ головного технолога для розробки технологічних процесів і інших стадій технологічної підготовки в-ва.
2.Технологічна підготовка виробництва.
Технологічна підготовка в-ва - це сукупність робіт, які визначають послідовність виконання виробничого процесу нового виробу найбільш раціональними способами з врахування конкретних умов в-ва даного підприємства.
Основне завдання технологічної підготовки в-ва - забезпечити викоку якість виготовлення і створення умов для раціональної організації виробничих процесів, покращує використання обладнання і виробничих площ, росту продуктивності праці, зниження розходу матеріалів і енергоресурсів.
Згідно єдиної системи технологічної документації технічна підготовка в-ва повинна вклаючати наступні стадії:
" Технологічний аналіз робочих креслень і їх контроль на предмет технологічності конструкцій деталей і збірних одиниць
" Розробка прогресивних технологічних процесів
" Проектування спеціальних інструментів, технологічної оснастки і обладнання для виготовлення нового виробу
" Виконання планування цеху і виробничих участків з розстановкою обладнання згідно розробленим технологічним маршрутам
" Перевірку, наладку і впровадження технологічних процесів
" Розрахунки виробничої потужності підприємства, нормативів розходу матеріалів і енергоресірсів.
У відділі головного технолога всі робочі креслення деталей проходять технологічний аналіз у відповідності з вимогами стандартів, який включає контроль на предмет їх технологічності і можливості виготовлення в умовах в-ва даного підприємства.
Розробка прогресивних технологічних процесів починається з визначення технологічних маршрутів руху деталей і збірних одиниць в цехах і між цехами. Потім розробляється технологічні процеси одержання заготовок, їх обробка, зборка. На кожну деталь складається технологічна карта, в якій вказані операції, переходи, тип і модель кожного виду обладнання, види інструментів, розряд роботи і норми часу.
Одночасно з розробкою технологічних процесів вирішується питання про методи організації в-ва.
На основі технологічного процесу виникає необхідність проектування спеціальних інструментів, оснастки, обладнання і їх виготовлення на підприємстві.
По розроблених технологічних маршрутах руху деталей складається планування цехів і виробничих участків, розклад обладнання з врахуванням його конфігурації і специфікації. При необхідності можна перекласти обладнання або добудовувати нові об'єкти.
Виготовлення дослідного зразка в експерементальному цеху дає можливість технологам провірити технологічність кожної деталі і пригідність оснастки і інструменту, хоч такий контроль являється неповним і орієнтованим із-за одиничного типу в-ва. Установочна партія виробів виготовляється в цехах основного в-ва з серійним або масовим типом в-ва, що дозволяє більшякісно здійснювати аналіз технологічності деталей. При організації потокового в-ва здійснюється синхронізація операцій технологічного процесу.
По кожному технологічному процесу на всі операції розраховується норма часу, норма розходу матеріальних і енергетичних ресурсів. Після цього технологи згідно методики розраховують виробничу потужність цехів і підприємства. Інші підрозділи відділу головного технолога запрошують в відділі матеріально-технічного забезпечення готовність до поставки матеріалів, планують виготовлення і створення заділів, розробляють графіки технологічної підготовки в-ва, здійснюють економічну оцінку і вибір технологічних процесів, складають карти для розрахунку матеріальних нормативів і графіки вводу обладнання в експлуатацію, ведуть облік, зберігання, розмноження і видачу технологічної документації.
Сучана техніка дозволяє виготовлювати одну і ту ж продукцію різними способами. При виборі оптимального варіанту розраховують економічний ефект по проведених затратах і зрівнюють з заміняючою технологією.
В якості оцінки використовують6
1. Технологічна с/в, тобто сума поточних затрат, в склад входить вартість матеріалів, палива і енергії на технологічні потреби, з/пл, відрахування в соцстрах, амортизація, обслуговування і ремонт обладнання, розходи на інструменти.
2. Капіталовкладення, до яких відноситься вартість обладнання, оплата за площі, затрати по зберіганню, штрафи і затрати на міроприємства, які забезпечують вимоги екології, затрати на дослідні роботи і технологічну підготовку в-ва
СМ = С'· ВП + С"
КМ = К'· ВП + К"
С' і К' - питомі перемінні розходи і капітальні вкладення
С" і К" - умовно-постійні розходи і капітальні затрати на рік
ВП - валовий випуск продукції, шт. в рік.
Використовуючи ці формули можна здійснити вибір оптимального варіанту технологічного процесу.

 
 

Цікаве

Загрузка...