WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Діяльність Міністерства праці та соціальної політики України - Курсова робота

Діяльність Міністерства праці та соціальної політики України - Курсова робота

→ Німецька модель (ФРН, Франція, Австрія) характеризується високими обсягами ВВП, що перерозподіляється через державний бюджет (близько 50%), створенням розвиненої системи соціального захисту на основі залучення коштів держави та підприємців.

→ Японська модель соціальної політики передбачає проведення політики вирівнювання доходів, особливу політику використання робочої сили (система довічного найму з певними сучасними модифікаціями), домінування психології колективізму, солідарності в доходах, досягнення консенсусу між різними суб'єктами у вирішенні соціально-економічних проблем, виділення питань підвищення життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів.

→ Англосаксонська модель (Велика Британія, Ірландія, Канада) виступає як проміжна між лібералізованою американською і соціальне орієнованою шведською та німецькою моделями. Для неї характерним є активніше, ніж для першої моделі, регулювання соціальних процесів з боку держави, проте нижчий, ніж в останніх двох моделях, рівень оподаткування і перерозподіл ВВП через держбюджет (не більше 40%). Крім того, має місце приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та приватним сектором, пасивна державна політика на ринку праці.

Соціальна політика та соціальний захист населення в Україні

Модель соціальної політики Української держави має представляти собою симбіоз лібералізму та соціальної орієнтації. Перший дає можливість в умовах відсутності достатніх фінансових коштів у держави створити умови для самореалізації і самозабезпечення економічних суб'єктів. Друга складова передбачає формування раціональної системи соціального захисту населення.

В умовах соціально-ринкової трансформації держава має виступити соціальним амортизатором перетворень і одночасно проводити активну соціальну політику на нових, адекватних ринковим вимогам засадах.

Соціальні амортизатори — це механізми соціального захисту.

Мал.3. Призначення соціальних амортизаторів

Підвищення ролі соціальних амортизаторів має місце на етапах:

 • системної, соціально-економічної трансформації;

 • структурної перебудови;

 • виходу на новий щабель економічного розвитку;

 • переходу до нового рівня цивілізації.

Мал. 4. Етапи формування та реалізації соціальної політики

Стратегічного характеру:

 • наповнення реформ соціальним змістом;

 • розвиток демократії, забезпечення прав і свобод, формування громадянського суспільства;

 • активізація соціальної ролі держави, відпрацювання механізму взаємодії держави і суспільства в соціальній сфері;

 • забезпечення гідних і безпечних умов життя та праці, зростання добробуту громадян;

 • створення кожній людині можливостей реалізувати її здібності, одержувати доход відповідно до результатів праці, компетентності, таланту;

 • стимулювання мотивації до трудової та підприємницької діяльності, становлення середнього класу;

 • забезпечення відтворення населення, оптимізація ситуації на ринку праці;

 • гармонізація відносин між різними соціальними групами, формування почуття соціальної солідарності;

 • формування ефективної системи соціального захисту населення;

 • реформування пенсійної системи;

 • розвиток соціальної інфраструктури, створення умов для виховання, освіти, духовного розвитку дітей, молоді;

 • зміцнення сім'ї, підвищення її ролі у суспільстві.

Поточного характеру:

 • погашення заборгованості з заробітної плати та соціальних виплат;

 • забезпечення прожиткового мінімуму;

 • боротьба з бідністю, надання адресної допомоги;

 • захист громадян від інфляції за допомогою своєчасної індексації доходів;

 • обмеження безробіття та стимулювання зайнятості населення;

 • створення екологічно та соціальне безпечних умов життя;

 • запобігання соціальній деградації тощо.

Мал. 5. Суб'єкти соціальної політики України

Методи впливу держави на розвиток соціальної сфери:

 • правове забезпечення соціального захисту населення, прийняття відповідних законодавчих та нормативних актів;

 • прямі державні витрати із бюджетів різних рівнів на фінансування соціальної сфери (розвиток освіти, науки, медичне обслуговування, охорона навколишнього середовища тощо);

 • соціальні трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій;

 • впровадження ефективної прогресивної системи оподаткування індивідуальних грошових доходів населення;

 • прогнозування стану загальнонаціональних і регіональних ринків праці; створення мережі центрів служб зайнятості й бірж праці;

 • встановлення соціальних і екологічних нормативів і стандартів; контроль за їх дотриманням;

 • державні програми з вирішення конкретних соціальних проблем (боротьба з бідністю, освітні, медичні, екологічні та інші);

 • державний вплив на ціни та цінотворення;

 • обов'язкове соціальне страхування в різних формах;

 • пенсійне забезпечення;

 • розвиток державного сектору економіки та виробництво суспільних товарів і послуг;

 • підготовка та перепідготовка кадрів;

 • організація оплачуваних громадських робіт;

 • соціальне партнерство.

Державні соціальні стандарти — встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.

Державні соціальні гарантії — встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум — вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Соціальні норми і нормативи — показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами.

Ринкова трансформація економіки України неможлива без створення надійної соціальної бази її здійснення.

Соціальна база ринкового реформування — соціальні верстви і групи, зацікавлені в проведенні реформ, які сприяють їхній реалізації шляхом трудової і політичної активності.

У широкому розумінні опорою реформування є середній клас. Його ключовими характеристиками є: особиста свобода, самостійна економічна діяльність, наявність власності, рівень доходів, професія, спосіб і якість життя, роль у суспільстві. [1,161-166].

Система соціального захисту населення в Україні

Система соціального захисту в Україні включає :

 • пенсії (ПФ, ФСС);

 • допомога по безробіттю (ФЗ);

 • система короткотермінових грошових допомог при хворобі, при народженні дитини (ФСС, ПФ).

 • Універсальні системи

 • програма допомоги сім'ям із дітьми (ПФ, ФСС, МБ+ДБ);

 • державні програми дотацій і житлових субсидій (ДБ);

 • допомога на поховання (ФСС, ПФ, ФЗ, МБ);

 • державна система охорони здоров'я (МБ, ДБ, ЧФ);

 • державна система освіти(МБ, ДБ).

 • Соціальний захист осіб, котрі постраждали в результаті аварії на ЧАЕС

 • Система соціальних допомог

 • цільові допомоги (грошові, натуральні, безготівкові, тобто пільги по оплаті);

 • соціальне забезпечення (система інтернатних установ та територіальних центрів).

 • Соціальний захист через недержавні організації

 • Соціальна допомога з фондів підприємств [8, 2-3]

 • Система соціального захисту населення складається з :

 • Соціального страхування

 • Соціальної допомоги

 • Соціальних гарантій [2,371]

 • Система соціального страхування і пенсійного забезпечення, що діє в Україні включає у себе :

 • пенсійну систему

 • соціальне страхування на випадок безробіття

 • соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності

 • соціальне страхування від нещасних випадків


 
 

Цікаве

Загрузка...