WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Гвіздецькому об’єкті - Курсова робота

Планування та організація виконання комплексу топографо-геодезичних робіт при створенні планів в масштабі 1:2000 на Гвіздецькому об’єкті - Курсова робота

3.2.1.2.1 Обстеження пунктів полігонометрії

Роботи по обстеженню пунктів полігонометрії виконують у відповідності з вимогами діючих інструкцій. Місцезнаходження пунктів розшукують на місцевості за допомогою топографічних карт. При відсутності зовнішніх ознак пункту, його місцезнаходження встановлюють шляхом інструментальних промірів.

Зміст роботи: отримання завдання, матеріалів. Виписка технічних даних на обстежуваний пункт. Розшукування пункту на місцевості. Виявлення стану зовнішнього знаку і верхньої марки центру, внутрішнього оформлення, збереження орієнтирних пунктів. Визначення об'єму робіт по відновленню пункту, складання карточки обстеження. Переїзди на ділянці робіт. Здача робіт. Звітна документація: карточки обстеження пунктів.

3.2.1.2.2 Рекогностування пунктів полігонометрії

Рекогностування пунктів полігонометрії виконують на основі складеного проекту. Видимість встановлюють за допомогою бінокля.

Проміри при прив'язці пунктів полігонометрії до місцевих предметів виконують рулеткою.

Зміст роботи:

 • отримання завдання , матеріалів;

 • визначення на місцевості напрямку ходів;

 • вибір місця для закладки пунктів ходу;

 • закріплення пунктів тимчасовими знаками;

 • вибір напрямку для передачі дирекцій них кутів до вузлових точок;

 • зарисовка прив'язок пунктів до місцевих предметів;

 • складання схеми ходів;

 • погодження місць закладки пунктів;

 • переїзди та переходи на ділянці робіт;

 • здача робіт.

Звітна документація: абриси відрекогностованих пунктів.

3.2.1.2.3 Прокладання теодолітних ходів з допомогою електронного тахеометра

WILDTC 1010 "Leica"

Візирними цілями є марки, встановлені на штативах. Вимірювання виконують по трьох штативній системі.

До складу бригади входять інженер-геодезист 1 категорії, технік.

Зміст роботи:

 • отримання завдання, підбір матеріалів;

 • підготовка приладів до роботи;

 • пошук центрів;

 • встановлення приладу і візирних цілей;

 • вимірювання кутів та ліній на пунктах полігонометрії та вузлових точках;

 • вивід середніх значень кутів або напрямків та ліній;

 • обчислення кутових та лінійних нев'язок;

 • відновлення зовнішнього оформлення центру;

 • переходи на ділянці робіт.

Звітна документація: польові журнали вимірювання кутів і ліній пунктів полігонометрії.

3.2.1.2.4 Технічне нівелювання

Зміст роботи:

 • підбір матеріалів;

 • виписка висот реперів до яких проектується прив'язка;

 • складання проекту прокладання ходів;

 • підбір і перевірка інструментів;

 • організація польових робіт;

 • рекогностування ліній прокладання ходу;

 • пошук на місцевості реперів, від яких будуть розпочинатися і на яких будуть закінчуватися ходи; нівелювання;

 • ведення польових журналів;

 • контрольні вирахування;

 • складання відомості перевищень і схеми ходів;

 • оформлення журналів.

Звітна документація: польові журнали нівелювання.

3.2.1.3 Камеральні роботи

3.2.1.3.1 Складання технічного проекту

Складання технічного проекту виконується у відповідності до нормативних документів.

3.2.1.3.2 Обчислення теодолітних ходів

Зміст роботи:

 • перевірка журналів кутових і лінійних вимірів;

 • виписка у відомості значення кутів і довжин ліній;

 • вираховування дирекцій них кутів і приростків координат;

 • ув'язка та обчислення координат.

3.2.1.3.3 Вирівнювання теодолітних ходів і вузлових точок

Зміст роботи:

 • обчислення відомостей вирівнювання ходу (обчислення попередніх і остаточних дирекційних кутів і координат ходу з випискою всіх даних);

 • врівноваження координат вузлових точок системи ходів способом наближень.

3.2.1.3.4 Обчислення нівелірних ходів

Зміст роботи:

 • перевірка польових журналів;

 • проведення обчислень ходів і врівноваження систем ходів;

 • складання каталогу висот тимчасових і постійних реперів;

 • перевірка матеріалів та виправлення виявлених недоліків;

 • оформлення та формування матеріалів.

3.2.1.3.5 Складання плану (коректура)

Зміст роботи:

 • отримання завдання;

 • підготовка робочого місця;

 • нанесення на основу пунктів полігонометрії;

 • складання викопіровки

 • виправлення коректурних зауважень;

 • здача робіт і матеріалів.

3.2.1.3.6 Креслярсько-оформлюючі роботи

Зміст роботи:

 • викреслення схеми планової основи;

 • нанесення точок та їх з'єднання відповідно робочій схемі;

 • перевірка нанесення точок знімальної основи по координатах.

3.2.1.3.7 Складання технічного звіту

Зміст роботи:

 • отримання завдання;

 • збір матеріалів по виконаних роботах;

 • оформлення документації у відповідності з нормативними документами та інструкціями по оформленню і здачі звіту.

3.2.1.4 Завершувальні роботи

Після завершення польових та камеральних робіт по створенню планової основи складають технічний звіт, який формується в такій послідовності:

 • титульний лист;

 • технічне завдання на виконання робіт;

 • зміст звіту;

 • копія або виписка із рішення Ради народних депутатів про виконання робіт, або копія заяви на виконання робіт;

 • пояснювальна записка;

 • акт перевірки на приймання польових та камеральних робіт.

Перераховані вище документи передаються в обумовленому порядку замовнику.

Матеріали геодезичних робіт систематизуються і зберігаються в організації, що виконувала роботи.

Аналогічно розробляються питання організації знімальних робіт.

Нижче приведена технічна документація по формуванню землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств та меж населених пунктів.

Технічна документація по формуванню землеволодінь і землекористувань сільськогосподарських підприємств та меж населених пунктів

Технічна документація розробляється з метою оптимізації новоутворених сільськогосподарських підприємств з урахуванням їх реальних можливостей обробітку земель та уточнення і внесення необхідних змін в межі населених пунктів.

Роботи по впорядкуванню організації територій включають:

—підготовчі роботи;

—розробка проекту по впорядкуванню організації території новостворених підприємств;

—перенесення проекту в натуру.

Підготовчі роботи

Технічна документація розробляється на плановій основі в масштабі 1:10000, виготовленій при корегуванні планово-картографічних матеріалів території сільської ради.

Для її розробки збирається, вивчається і використовується така проектно-технічна документація:

— проект землеустрою з ґрунтозахисною контурно-меліоративною організацією територією сільської ради;

— проект розміщення земельних паїв членів сільськогосподарського підприємства та видачі державних актів на право приватної власності на землю їх власникам;

— технічна документація по встановленні меж сільських рад та населених пунктів;

— матеріали схем поділу та проектів реформування сільськогосподарських підприємств;

— технічна документація по інвентаризації еродованих та деградованих орних земель;

 • інша технічна документація, що впливає на розробку проекту.

Розробка проекту по впорядкуванню організації території новостворених підприємств

Після закінчення підготовчих робіт виконується кадастрова зйомка масивів сільськогосподарських угідь та внесення меж земельних ділянок в натурі згідно з Схемою поділу земель сільськогосподарського використання на земельні частки (паї). Геодезичні роботи виконуються з прив'язкою до пунктів державної геодезичної мережі. При цьому проводиться згущення знімальної мережі, закладка межових знаків та визначення їх координат. На основі виконаних геодезичних робіт розробляється проект по впорядкуванні організації території новостворених підприємств.

При розробці проекту вивчається існуючий стан використання землі в межах населених пунктів та вносяться пропозиції про внесення змін на основі проведених робіт.

Перенесення проекту в натуру

Перенесення запроектованих меж землеволодінь і землекористувань в натуру здійснюється шляхом прокладання інструментальних ходів з геодезичною прив'язкою до існуючих межових знаків, якими закріплені земельні масиви.

Відповідно до завдання мною розроблені питання організації комплексу робіт по створенню планів в масштабі 1:2000 на Гвіздецькому об'єкті.

Організація робіт по земельно-кадастровій інвентаризації земель

Для створення інформаційної бази ведення Державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів, оподаткування власників земель проводиться інвентаризація земельних ділянок. Обліковим об'єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних і фізичних осіб.


 
 

Цікаве

Загрузка...