WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаОрганізація виробництва, Трудове право України, Cоцзахист → Устимівська дослідна станція — історія, сьогодення, майбутнє - Реферат

Устимівська дослідна станція — історія, сьогодення, майбутнє - Реферат

До числа науково-дослідних установ, з якими станція постійно підтримує наукові стосунки, входять Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН, Миронівський інститут пшениці ім. В.М.Ремесла УААН, Інститут олійних культур УААН, Інститут овочівництва та баштанництва УААН, Інститут картоплярства УААН, Веселоподільська дослідно-селекційна станція ІЦБ УААН, Станція лікарських рослин (Лубенський р-н, с. Березоточа), Полтавська державна с.-г. дослідна станція та низка інших установ. Особливу роль для станції донині відіграє Всеросійський інститут рослинництва ім. М.І. Вавілова. Результати наукової роботи

На основі багаторічного вивчення рослинних ресурсів на станції накопичено багатий інформаційний матеріал. Це насамперед каталоги-довідники із озимої пшениці, жита, озимого ячменю, проса, квасолі та інших культур. За даними станції, випущено збірники "Зимостійкість озимих хлібів", "Зимостійкість пшениці", монографічні видання "Пшениці світу", "Гречка", "Просо". Співробітниками станції в різний час захищено 15 кандидатських дисертацій. Створено та районовано сорт ярого ячменю Устимівський (автор — канд. с.-г. наук Г. Іллічов). Одержано 22 авторських свідоцтва на гаметоциди (науковий співробітник Савчук В.А.). Дослідним шляхом створено амфідиплоїд гречки — гібрид татарської і багаторічної гречки (автори — доктор с.-г. наук О. Кротов (ВІР) та науковий співробітник станції К. Драненко) Виділений і районований штам бульбочкових бактерій чини, який було передано для серійного виробництва ризоторфіну (автор — канд. с.-г. наук В. Колотілов). В рамках "Національної програми протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу на 1994–1997 роки" в співробітництві з Інститутом олійних культур УААН на станції була розпочата робота із створення низькоморфійних сортів маку. Результатом такого співробітництва стали два сорти маку Корал та Кристал, які занесені до Реєстру сортів України. Насінництво

Крім роботи з генетичними ресурсами рослин, дослідна станція вже багато років веде насінництво зернових, зернобобових, круп'яних, овочевих культур та картоплі. Висока професійна підготовка робітників та спеціалістів, належний рівень землеробства, використання кращих сучасних сортів с.-г. культур дають змогу щороку одержувати понад тисячу тонн цінного насіннєвого матеріалу, вести рентабельне рослинництво. На станції широко використовуються елементи сучасних технологій. Матеріально-технічна база господарства в цілому відповідає вимогам елітно-насінницького господарства. Критий тік на 1000 т зерна, два типові зерносклади на 1000 т кожний, картоплесховище на 1200 т, а також очисні машини ОВС-25, "Петкус-Гігант", "Петкус-Селектра" та інші дають змогу своєчасно та якісно проводити очищення зерна, доводити його до високих посівних кондицій. У 2000 році введено в експлуатацію сушарку насіння. Наявний машинно-тракторний парк забезпечує своєчасне виконання технологічних операцій у насінництві. Одним з нових і перспективних напрямів діяльності станції є насінництво низькоморфійних сортів маку Кристал і Корал. На сьогодні ведеться робота з сортом Кристал. Планується подальша робота з обома сортами. Розширення партнерських стосунків, одним із прикладів якого є співробітництво з НДВАП УААН "Мак України", дає змогу ефективно впроваджувати наукові розробки у виробництво. НДВАП "Мак України" бере на себе організаційно-консультативну допомогу при формуванні пакета документів для отримання ліцензій на вирощування маку олійного та допомогу в дотриманні всіх ліцензійних умов, забезпечення науковою літературою та рекомендаціями щодо технології вирощування маку олійного, маркетингові послуги стосовно міндобрив та гербіцидів, агроконсультації фахівців з моменту підготовки грунту і до реалізації кінцевого продукту, рекомендації в доведенні товарного насіння маку до належної кондиції та його реалізація (консультації за тел.: (044) 411-24-71, 411-14-13). Майбутнє

Головною цінністю, яка, безумовно, дає надію на майбутнє, є колектив станції. Відбувається постійне поповнення молодими кадрами. Середній вік науково-технічного персоналу становить 40 років. Четверо наукових співробітників працюють над кандидатськими дисертаціями, ще один співробітник готується до вступу в аспірантуру. В 2002 році захищена кандидатська дисертація із проблеми адаптивності гречки (науковий співробітник О. Тригуб). Багатий рослинний колекційний матеріал дає широкий простір для науково-дослідної роботи. Основним напрямом науково-дослідних робіт, безумовно, буде залишатись збір, вивчення, збереження та всебічне використання колекцій генофонду рослин. Виникнення новітніх напрямів селекції рослин, які можуть бути пов'язані з питаннями генної інженерії, стійкості до хвороб та шкідників, проблемами зміни екологічного стану довкілля та клімату, обов'язково буде базуватись на генофонді рослин. Впевненості в дні завтрашньому додає той факт, що держава приділяє цьому питанню належну увагу. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №1709 від 19 лютого 2001 року, банк генетичних ресурсів рослин Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва, складовою частиною якого є колекція Устимівської дослідної станції рослинництва, ввійшов до переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання. В майбутньому заплановано будівництво на станції сучасного сховища зразків генофонду рослин, яке відповідає світовим стандартам. Важливу роль, безумовно, відіграватиме зміцнення існуючих та пошук нових форм співробітництва як з науково-дослідними установами, так і з виробничою сферою. Кадровий потенціал та накопичений досвід ведення репродуктивного та елітного насінництва, який є "золотим фондом" станції, дає змогу забезпечити економічну стабільність. Це наша надія, наше майбутнє.


 
 

Цікаве

Загрузка...