WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Характеристика інноваційного ресурсу міста - Реферат

Характеристика інноваційного ресурсу міста - Реферат


Реферат на тему:
Характеристика інноваційного ресурсу міста
В Київському регіоні функціонує більш як 600 науково-дослідних та проектно-конструкторських установ. З них 105 інститутів Національної академії наук України. Чисельність зайнятих в них працівників становить:
Науково-дослідні установи Проектні установи
Київський регіон (Київ та область)
тис.чол.
55,5
15,0
Відсоток до загальної кількості по Україні 42% 30,8%
З метою виявлення та подальшого аналізу інноваційного ресурсу міста використовувались:
Internet-портал "Інноваційний Міст" - www.innovation.com.ua (Науково-технічний центр "СКІФ");
База даних наукових розробок та технологій, щодо використання на малих підприємствах міста (Науково-дослідний інститут соціально-економічних проблем міста);
Інтернет-сайти провідних Київських інститутів;
Інтернет-сайти Харківського, Донецького та Дніпропетровського центрів інноваційного розвитку, а також Центр розвитку інновацій Міжнародного інституту менеджменту.
"Інноваційний Міст", який створено за підтримкою Головного управління промислової політики та Ради головних інженерів київських підприємств, забезпечує реєстрацію інноваційних пропозицій та наукових розробок в базах даних, а також доступ до них безпосередньо з мережі Internet. За півроку дослідної експлуатації "Інноваційного Моста" зареєстровано 12 тис. звернень, з них 2200 унікальних відвідувачів. Сьогодні Інтернет-портал обслуговує приблизно 200 звернень у день. Робота з користувачами здійснюється колективом проект-менеджерів по бізнесу-плануванню і пошуку інвестицій щодо впровадження науково-технічних розробок і технологій.
Сьогодні в базах даних "Інноваційного Моста" опубліковано більш як 1000 рефератів наукових розробок і технологій. Серед них:
45% проектів спрямовано на створення нових видів конкурентноспроможної продукції;
22% на поліпшення існуючої.
У цілому 63% проектів мають готові зразки продукції доступні для демонстрації, інші вимагають додаткових досліджень і доробок. 17% проектів захищені авторськими правами. Вартість реалізації проектів від 100 тис. до 500 тис. доларів. Загальна потреба в інвестиціях для реалізації цих проектів складає більш 1млрд. доларів США.
Розподіл проектів по ступеню готовності
Ступінь готовності %
Ескізний проект 4
Стадія НДР 2
Стадія ДКР 12
Доступний для тестування 18
Доступний для демонстрації 63
Інше 1
"Інноваційний Міст" дозволяє :
- пошук високорентабельних інноваційних проектів, проектів виробництва конкурентноспроможної продукції і забезпечити впровадження випереджальних інновацій;
- проведення моніторингу інноваційного потенціалу підприємств і оцінку інвестиційної привабливості окремих підприємств;
- проведення аналізу ринку інноваційно-технологічного бізнесу, визначення перспективних напрямків розвитку венчурного бізнесу в регіонах України.
Розподіл по видах пропонованого співробітництва
Види пропонованого співробітництва %
Подальше дослідження 7
Венчурне інвестування 7
Продаж ліцензії 22
Маркетингові дослідження 78
Угода про виробництво 13
На "Інноваційному Мосту" широко представлені:
- АТ "Ірва" - 29 проектів;
- Інститут біоорганічної хімії - 28 проектів;
- Інститут харчової промисловості - 14 проектів;
- Інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА" - 14 проектів;
- Інститут "Еластік" - 10 проектів;
- тощо.
Усього в базі даних представлено 1360 промислових підприємств і наукових організацій міста, з них 23% мають власні Інтернет-сайти. Тому забезпечено посилання на розробки і технології, які розміщені організаціями безпосередньо на своїх Інтернет-сайтах. Інноваційний Міст пропонує розміщення реклами інноваційних проектів з використанням спеціалізованої банерної системи, у якій беруть участь тільки промислові і наукові організації.
Ряд київських провідних інститутів на своїх сайтах подають бази даних своїх розробок із їх рефератами. Наприклад, Інститут фізики напівпровідників НАН України подає базу даних своїх розробок за дев'ятьма рубриками. Інститут проблем матеріалознавства, Інститут газу, Інститут електрозварювання подають на своїх сайтах наукові розробки, готові до впровадження або для спільного виробництва по комплексних напрямках. Крім того, пропозиції київських інститутів по трансферу високих технологій можна знайти на серверах закордонних інноваційних фірм (www.cordis.lu). В Києві функціонує Міжнародний центр високих технологій (ICHTS), що створений Науково-технічною Радою досліджень Туреччини (TUBITAK) та Міністерством промислової політики України. Він створений з метою спільної розробки технологій і реалізації науково-дослідних програм, але і виконує функції трансферу технологій і подає в Internet сайт NAUKA CONCERN www.nauka.kiev.ua . Сайт призначений для купівлі і продажу наукової продукції, наукомістких технологій, ідей і рішень. База даних містить більш як 70 технологічних проектів та їх рефератів і має вільний доступ до переліку технологій і рефератів без вказівки авторів і організацій. На сайті розміщено електронний каталог виставки високих технологій та наукомісткої продукції. У виставці приймають участь інститути: Інститут фізики, Інститут Електрозварювання, Радіоастрономічний інститут, Інститут прикладної оптики та ряд акціонерних товариств та компаній.
На сайті Науково-технічного центру України (STCU) - міжурядова організація, головний офіс якої розміщується в Києві (www.stcu.kiev.ua) - подається база даних науково-дослідних проектів, прийнятих до фінансування, з їхніми рефератами й організаціями виконавцями. Центр направив 48% коштів фонду на фінансування проектів у Києві. На український ринок інноваційного бізнесу поширює свою діяльність Британська рада (The British Counsil - благодійна організація в галузі розвитку культури, науки і мистецтва) http://www.britishcouncil.ru, яка має свої представництва в Москві і Санкт-Петербурзі, а також наукові центри в ряді великих міст Росії. Пріоритетним напрямком Британської ради є підтримка розвитку виробничого сектору інноваційних російських компаній, що володіють високими і наукомісткими технологіями.
В Києві функціонують шість венчурних компаній з іноземним капіталом.
У 1999 році в Києві почав свою роботу венчурний фонд "Євровенчерз Україна". Розмір Фонду складає 26 млн. євро, які були надані ЄБРР та Голландським Банком Розвитку.
Венчурна компанія AVentures спеціалізується на інвестиціях і управлінському консалтингу в секторі ТМТ (Телекомунікації, Медіа і Технології).
Портфельними компаніями AVentures є: "Unitrade" (компанія дистриб'юції, виробництву та сервісу комп'ютерної та офісної техніки): "Megatelekom" (компанія start-up, яка починала з поставок і оптової продажі телекомунікаційного обладнання); "Юніверсал-Телеком" (місцевий оператор, який надає послуги фіксованого зв'язку для бізнесу під торговою маркою CITIUS);"Софт Прес" (видавничий дім - випускає вісім періодичних видань із загальним тиражем більш ніж 100 тисяч екземплярів на ринку спеціалізованої преси hi-tech).
Компанія AVentures в даний момент оголосила про створення венчурного Фонду ранньої стадії в формі партнерства з обмеженою відповідальністю (в офшорі) з терміном дії шість років і з можливою пролонгацією два рази по одному року. Фонд буде вкладати капітал у високотехнологічні інноваційні компанії по всьому hi-tech спектру в Україні.
Компанія Sigma Bleyzer управляє активами сімейства трьох фондів: Ukrainian Growth Funds, UGF (Українські Фонди Розвитку), перший з яких почав свою роботу в 1996 році. Компанія Sigma Bleyzer створила один із самих великих портфелів українських підприємств, що знаходяться в управлінні однієї фінансової структури. В теперішній час портфель UGF складає біля 75 українських компаній.
Прикладами успішного бізнесу компанії Sigma Bleyzer по управлінню активами можуть бути: Севастопольський морський завод - один із лідерів суднобудування в Україні, а також одна з провідних українських софтверних компаній "Софтлайн". Портфельними компаніями Sigma Bleyzer також являються: Полтавкондитер, Херсонські комбайни, Харківський машинобудівний завод "Світло шахтаря", Мелітопольський завод тракторних гідроагрегатів.
9 липня 2003 року відбулася Державна реєстрація Відкритого Акціонерного Товариства Компанії з Управління Активами Інститутів Спільного Інвестування "МИР", що здебільшого має культурологічну направленість.
Література
1. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки "Европейський вибір". Послання Президента України до Верховної Ради України.
2. Дрозденко В.М., Кір'ян В.А., Підмогильний М.В., Невелєв О.М. Промислово-інноваційна політика в м.Києві: формування та реалізація. - К.: НДІСЕП, 2003.-153 с.
3. Невелєв О.М. Інноваційний розвиток промислового комплексу м. Києва. К.: НДІСЕП, 2002. - 46 с.
4. Зінченко О.П., Ільчук В.П. Становлення венчурного фінансування. Тези доповідей Київської міської науково-практичної конференції. Київ, 2002.- С.128 - 133.
5. Ильчук В.П. Инновационно-инвестиционные системы реального сектора экономики // теория и практика управления предприятием. Тез. докл. межд. научн.-практ. конф. 23 - 24апреля, Минск, 2003.- С. 132-133.
6. Инновационный менеджмент: Справ. пособие /Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. Изд.2-е, переработ. и доп. М.: ЦИСН, 568с.
7. Сич Є.М., Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні системи як головний інструмент розширеного відтворення економіки // Зб. наук. праць КІЗТ: Сер. "Єкономіка і управління" - 2001; т.5. Вип.1. - С.39-43.
8. Сич Є.М, Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. - К.Логос, 2002.-256с.

 
 

Цікаве

Загрузка...