WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Основи наукової інформації - Реферат

Основи наукової інформації - Реферат

пропозицію
Інформаційні листки Вміщують короткий опис наукових рішень
Проміжні види Попередні публікації Попередній огляд матеріалів
Автореферати дисертацій Викладаються основні положення досліджень
Неопубліковані документи Переклади Викладаються дані наукового матеріалу
Дисертації Викладаються положення наукових досліджень
Звіти НДР Викладаються дані НДР
Вторинні документи
Довідкові видання Енциклопедії Містять дані з галузей знань
Словники Містять близьке тлумачення слів різними мовами
Виробничо-технічні довідники Містять матеріали для практичної діяльності
Огляди Аналітичні Містять аналіз і оцінку наукових досягнень
Реферативні Містять аналіз конкретних досягнень
Експрес-інформація Галузева і тематична Містять реферати і переклади найважливіших публікацій
Бібліографічні показники Загальні Виходять 1 раз на рік
Галузеві Виходять нерегламентовано
Показчик стандартів Містять класи фіксацію діючих стандартів.
Винаходи, промислові зразки, товарні знаки Містять інформацію про технічні досягнення в галузях
Участь у наукових конференціях, семінарах, диспутах.
До наукової техніко-економічної пропаганди належать комплекс методів і засобів розповсюдження і доведення певної категорії працівників наукових і техніко-економічних досягнень.
Наукові конференції - це форма наукової пропаганди з метою обміну та узагальненняінформації і розроблення конкретних пропозицій.
Успіх роботи конференції залежить від вибраної форми, програми, контингенту учасників.
Організаційний комітет складає програму, теми виступів і повідомлень і плануються доповідачі. Програму, тези доповідей і запрошення необхідно розмножити і розіслати всім учасникам не пізніше за 1-2 тижні до початку роботи конференцій.
Семінари - це форма наукової пропаганди з метою обміну та узагальнення інформації.
Семінари поділяються на короткотермінові (1-2 дні), періодичні (1 раз на квартал), простійні (щомісячно).
Підготовка семінарів ведеться за такими напрямами:
- визначення теми
- розробки програми
- підбір доповідачів
- підбір рецензентів
- наукових редакторів
- консультантів
- методистів виставок
- видання конспектів доповідей
- організацій екскурсій
Диспути - це форма наукової пропаганди з метою обміну та узагальнення інформації методом дискусій.
Диспути проводяться з метою вирішення суті питань шляхом вивчення та узагальнення питань.
Вдосконалення кваліфікаційного рівня менеджера
Вдосконалення кваліфікаційного рівня менеджера здійснюється шляхом самоосвіти та підвищенням кваліфікації на курсах, участю у диспутах, семінарах, конференціях.
Інформаційна діяльність пов'язана тісно з бібліографією і бібліотекознавством.
Бібліотеки є джерелом інформації
Бібліотеки традиційно являють собою найбільш традиційний тип закладів які займаються збиранням та передаванням інформації. В Україні налічується біля 400 т бібліотек із фондом більше 2 млрд. книг. Більша частина 70% фінансується державою.
Бібліотеки поділяються на:
- масові (універсальні);
- спеціальні (наукові, технічні, медичні і т.ін.);
Фонд бібліотеки: - це сукупність літератури, яка зібрана і зберігається в бібліотеці.
Фонд бібліотеки складається з книг, періодичних видань, журналів, газет, стандартів, патентів, каталогів і ін.
Основне завдання кожної бібліотеки - максимально наблизити фонди до читача і полегшити користування ними.
Цього досягають за допомогою продуманої системи організації фондів.
Головний фонд бібліотеки - це книгосховище.
Допоміжний фонд бібліотеки - це читальний зал і абонемент.
У бібліотеках існує довідково-бібліографічний матеріал.
Бібліотечні каталоги - покажчики літератури, то знаходиться в бібліотеці.
Основне завдання каталога - можливість швидко отримати довідку про наявність книги, розширення кругозору в процесі пошуку необхідної інформації.
Алфавітний каталог - це документ, за яким наявні книги бібліотеки розміщуються за алфавітом за прізвищами авторів, назвою видань або назв книг. Картки з яких складається каталог містять дані основних бібліографічних відомостей про книгу:
Основне завдання каталога - можливість швидко отримати довідку про наявність книги, розширення кругозору в процесі пошуку необхідної інформації.
Алфавітний каталог - це документ, за яким наявні книги бібліотеки розміщуються за алфавітом за прізвищами авторів, назвою видань або назв книг, картки з яких складається каталог містить дані основних бібліографічних відомостей про книгу:
- автор
- заголовок
- підзаголовкові дані
- вихідні дані
ВИСНОВОК
Я ознайомився з основними напрямками вивчення науково-технічної інформації. Інформація є:
- науково-технічна
- наукова
- технічна
- економічна
- науково-економічна
- природнича
- медична
- статистична
Ознайомився з документальними джерелами інформації, якими є первинні і вторинні документи. Дізнався, що вдосконалення кваліфікаційного рівня менеджера здійснюється шляхом самоосвіти. Участь у семінарах, конференціях. Бібліотеки теж є джерелом інформації у моїй майбутній професії.
В Україні налічується біля 400 тисяч бібліотек із фондом більше 1 млрд. книг, які займаються збиранням та переважанням інформації.
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Мирон Вагевський. Основи наукової інформації. Дрогобич. Видавнича фірма "Відродження" 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...