WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Основи наукової інформації - Реферат

Основи наукової інформації - Реферат


Реферат на тему:
Основи наукової інформації
Сучасний етап економічного розвитку України на використання ринкових відносин можливий при широкому використанні нової техніки, винаходів використанні нової техніки, винаходів та відкриттів у стилі строки, підвищення ролі науково-технічної інформації. Зростання ролі науки в суспільному житті і, зокрема, в процесі виробництва має певну суспільно-економічну основу. Наука безпосередньо впливає на скорочення часу від появи ідеї до її практичної реалізації. Наука - сфера діяльності, завдання якої є теоретична систематизації і узагальнення об'єктивних знань про діяльність. Це поняття включає не тільки діяльність. Спрямовану на одержання нового знання, але і її результат - суму знань, які утворюють науково-прогресивну картину світу.
Розвиток ринкових економічних відносин можливий при широкому використанні відкриттів та винаходів, використанні нової техніки та підвищенні ролі науково-технічної інформації.
Час виникнення нової ідеї та її реалізації в різних періодах визначається різною тривалістю:
- ідея фотографії 1727 р. - реалізація 1839 р. - 112 р.
- ідея радіо 1867 р. - реабілітації 1902 р. - 35 р.
- телевізора ідея 1922 р. -реалізація 1936 р. - 14 р.
- ідея атомної бомби 1938 р. - реалізація 1942 р. - 6 р.
Виникнення ідеї та донесення її до суспільства залежний від інформаційної діяльності.
Науково-технічна інформація - відомості про наукові досягнення, розвиток техніки, створення винаходів, промислових зразків, що передаються усно, письмово або іншим шляхом.
Наукова інформація - різновид наукової діяльності з метою розв'язування проблем пошуку і використання інформації.
Інформація тісно пов'язана з іншими науками: економікою, статистикою, кібернетикою, бібліотекознавством тощо.
Інформаційна діяльність - це сукупність процесів збирання інформаційних матеріалів, відповідної їх обробки та переробки, отже зберігання та розповсюдження.
Інформація поділяється на:
- наукову
- науково-технічну
- технічну
- економічну
- науково-економічну
- природничу
- медичну
- статистичну і ін.
Наукова інформація - результат науково-дослідницької діяльності отриманий в процесі пізнання навколишнього світу.
Технічна інформація - результат творчої переробки наукової інформації фахівцями.
Економічна інформація - відомості, що відображаються взаємовідносини між продуктивними силами і виробничими відносинами.
Природнича інформація - результат вивчення та спостереження природничих процесів.
Широке використання НТІ - обов'язковий елемент професійної підготовки та діяльності спеціаліста любої галузі. Тому формування навичок інформаційної роботи стає важливим компонентом освітньої підготовки.
З метою швидкого доведення інформації до широкого кола споживачів використовують сучасні електронні інформаційні системи.
Характер робіт наукових під час розв'язання складних наукових проблем вимагає об'єднання зусиль колективів дослідників, різних за фахом і напрямами діяльності. Таким чином наука в наш час набула колективного характеру.
Постійне збільшення наукової інформації і труднощі її пошуку приводять до того, що час для вивчення інформації постійно збільшується.
Недостатнє ознайомлення дослідника з результатами вже виконаних наукових робіт породжує дублювання розробок.
Інформація вивчає:
- документальну інформацію і її носій;
- інформаційні процеси і інформаційну діяльність;
- засоби і методи забезпечення інформаційної діяльності.
Документальна інформація передається письмово рукописним або друкованим методом, фонетично звуковим методом, графічно за допомогою знаків, графіків тощо, магнітно-світловими методами.
За першочерговістю інформації документи поділяються на:
- первинні (матеріли наукових спостережень рукописи звітів, статті, монографія і ін.);
- вторинні (реферати, бібліографія, огляди і ін.).
Інформаційні процеси і інформаційна діяльність - процеси збирання, систематизації, переробки, збереження, пошуку, відтворення і розповсюдження інформації. Інформаційна діяльність спрямована на передавання інформації від створювача до споживача.
Засоби і методи забезпечення інформаційної діяльності. Успіх інформаційної діяльності залежить від того, які засоби і методи використовують для виконання окремих інформаційних процесів. В інформаційній практиці широко застосовується оргтехніка і комп'ютерна техніка (телефакси, копіювальна техніка, комп'ютерні системи і мережі і т.н.).
Інформаційно-пошукові системи (ІПС) можна поділити на наступні групи:
- ІПС книжкового типу (реферативні журнали);
- ІПС картотечні на неперферованих перфорованих картках;
- ІПС на магнітних і відео магнітних дисках;
- ІПС мікрофільмові;
- ІПС на ЕВМ.
ДОКУМЕНТАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:
Первинні документи
Книги Монографії Вузькотематичний напрям
Підручники і посібники Узагальнюючі відомості і факти у навчальних цілях
Наукові праці Дискусійні матеріали з наукових проблем
Видання державних установ Відображаючі відомості діяльності установ
Періодичні видання Журнали Відомості з певного напряму
Газети Відомості, новини високої оперативності
Спеціальні види науково-технічних видань Стандарти Періодичні державні документи
Технічні каталоги Описуючі характеристики продукції
Каталоги зарубіжних фірм Рекламно-описуючі матеріал
Прейскуранти Характеризуючи продукцію та дають цікаву

 
 

Цікаве

Загрузка...