WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Заходи щодо розвитку інноваційної інфраструктури - Реферат

Заходи щодо розвитку інноваційної інфраструктури - Реферат

технології;
проведення дилерських функцій по визначених напрямках високих технологій (типових для даного науково-технологічного інституту, підприємства);
надання посередницької допомоги в пошуку партнерів, а також в покупці ряду НТД і їх наступна реалізація зацікавленим споживачам;
розробка бізнес-планів по конкретним передачам;
надання посередницьких послуг по залученню інвестицій, підготовці реклами, виставок-продаж, презентацій і т.д.;
попереднє консультування і експертиза проектів, які розроблені інноваційними венчурними фірмами;
забезпечення фінансування клієнтів через механізм державних субсидій, використання коштів венчурного капіталу і спонсорів;
ресурсне забезпечення;
економічний розвиток району або великої компанії, де функціонують інкубатори;
забезпечення адміністративно-управлінських функцій;
навчання менеджменту та іншої допоміжної діяльності.
Створення навчально-методичного агентства "Hi-tech"
дозволить підвищити рівень комерціалізації наукоємної продукції шляхом підготовки кваліфікованих менеджерів в сфері інноваційного менеджменту, організації дистанційного навчання, розширення підготовки спеціалістів і підприємців безпосередньо в інноваційній сфері шляхом проведення спеціальних навчальних тренінг-семінарів, які готують підприємців у сфері венчурного бізнесу, інноваторів для різних галузей господарства.
6.Науково-методичний центр інноваційного менеджменту і передачі технологій
буде здійснювати методичне, інформаційне і консультаційне забезпечення процесу трансферу технологій в місті і виконувати наступні функції:
розробку прогнозів і програми трансферу НТД в місті та за його межами і контроль за їх виконанням;
організаційну роботу по створенню і вдосконаленню системи трансферу НТД всередині країни та за кордоном;
організацію науково-методичного відділу по правовим і економічним проблемам трансферу НТД з метою створеннязаконодавчої, нормативно-правової і організаційно-економічної основи функціонування системи трансферу технологій.
7.Центр підтримки венчурного підприємництва
Завдання полягає у наступному:
виконання посередницьких функцій між венчурними підприємствами і венчурним капіталом;
створення резервних фондів для підтримки венчурних підприємницьких організацій;
надання консультацій з питань організації венчурних структур;
залучення до фінансування венчурних підприємств іноземного капіталу і капіталу державних підприємств;
створення компаній по управлінню активами венчурних фондів;
створення венчурних фондів.
Він повинен організовувати створення і підтримку венчурних підприємств у таких напрямах:
розподіл і контроль за використанням коштів, які будуть виділятись з місцевого і державного бюджетів для підтримки таких підприємств;
освоєння і адаптування зарубіжного досвіду щодо створення і функціонування венчурного бізнесу (залучення зарубіжних фахівців до викладання практичних курсів, а також стажування підприємців і спеціалістів регіону в зарубіжних навчальних закладах і фірмах інноваційного напряму тощо);
підтримка створення і розвитку венчурного бізнесу - сукупності приватних та акціонерних науково-технічних фірм, інкубаторів технологій, які доцільно створювати на базах НДІ НАН України, малих високотехнологічних та середньотехнологічних підприємств та інше, а також фірм, що обслуговують інноваційну діяльність (консалтинг, маркетинг нових товарів та послуг, юридична допомога, інформаційний сервіс, підготовка кадрів, проведення тренінг-семінарів тощо);
створення умов і організаційно-економічних форм інтеграції освітньої і науково-технічної діяльності та інноваційного підприємництва, їх сукупного розвитку у формі інноваційних центрів, наукових і технологічних парків тощо;
вивчення кон'юнктури ринків, надання інформації підприємцям в отриманні необхідних грошових коштів, а також отриманні замовлень на інновації або передачу результатів НДДКР для впровадження у виробництво;
надання допомоги в отриманні необхідних приміщень та ресурсів;
формування банку даних щодо діяльності венчурних фірм.
Треба керуватись тим, що інноваційний розвиток потребує не тільки зацікавленості окремих суб'єктів ринку у впровадженні інновацій, але й ефективного управління цим процесом з боку державних органів управління Київської міської державної адміністрації. Це необхідно передусім тому, що ринкові механізми регулювання інноваційної діяльності зорієнтовані виключно на комерційний аспект впровадження інновацій і, як правило, мало враховують соціальний аспект цієї діяльності. Тому програма передбачає низку заходів з нормативно-правової та адміністративної сфери.
Література
1. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки "Европейський вибір". Послання Президента України до Верховної Ради України.
2. Дрозденко В.М., Кір'ян В.А., Підмогильний М.В., Невелєв О.М. Промислово-інноваційна політика в м.Києві: формування та реалізація. - К.: НДІСЕП, 2003.-153 с.
3. Невелєв О.М. Інноваційний розвиток промислового комплексу м. Києва. К.: НДІСЕП, 2002. - 46 с.
4. Зінченко О.П., Ільчук В.П. Становлення венчурного фінансування. Тези доповідей Київської міської науково-практичної конференції. Київ, 2002.- С.128 - 133.
5. Ильчук В.П. Инновационно-инвестиционные системы реального сектора экономики // теория и практика управления предприятием. Тез. докл. межд. научн.-практ. конф. 23 - 24апреля, Минск, 2003.- С. 132-133.
6. Инновационный менеджмент: Справ. пособие /Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. Изд.2-е, переработ. и доп. М.: ЦИСН, 568с.
7. Сич Є.М., Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні системи як головний інструмент розширеного відтворення економіки // Зб. наук. праць КІЗТ: Сер. "Єкономіка і управління" - 2001; т.5. Вип.1. - С.39-43.
8. Сич Є.М, Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. - К.Логос, 2002.-256с.

 
 

Цікаве

Загрузка...