WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Заходи щодо розвитку інноваційної інфраструктури - Реферат

Заходи щодо розвитку інноваційної інфраструктури - Реферат

реалізації в цілому в розмірі понад 2,5 млн. грн. В цілому рівень активності України на ринку науково-технологічної продукції не відповідає ні її можливостям, ні її потребам. Для подолання цього стану необхідно створити законодавчо-нормативний економічний механізм та спеціалізовані організації, які б забезпечували реалізацію сучасних методів трансферу технологій на ліцензійній основі.
Такою організацією на рівні міста могла б стати Експертно-координаційна рада по трансферу технологій (ЕКР), яка б координувала державне фінансування венчурних фірм, визначала пріоритетні напрями науково-технічного прогресу, здійснювала контроль за використанням фінансів відповідно до їх призначення, залучала зарубіжних інвесторів венчурного капіталу. ЕКР повинна мати розвинуту інформаційну мережу з використанням телекомунікаційних систем, яка акумулювала б банк даних про наукові розробки венчурних підприємств, про можливі джерела фінансування дослідженьяк з бюджетних, так і позабюджетних коштів, зарубіжних та вітчизняних фондів. Система дасть змогу в єдиному інформаційному просторі здійснювати обмін інформацією про попит і пропозицію на інноваційні проекти і послуги, проводити ефективний трансфер технологій. Основними системоутворюючими елементами виступатимуть об'єднані телекомунікаціями регіональні й головні центри інформації з банками даних про інноваційні проекти і послуги. Завданням структури верхнього рівня є створення аналітичного центру, що забезпечує оперативний аналіз ефективності вкладення інвестицій у малі венчурні фірми.
Управління процесами регіональної підтримки венчурного бізнесу необхідно здійснювати силами районних держадміністрацій, які мають створити експертно-координаційні ради.
Ці ради визначатимуть доцільність виконання і фінансування науково-технічних та інноваційних проектів регіону, а також доцільність допомоги венчурним структурам. При експертно-координаційній раді необхідно створити центри розвитку венчурного бізнесу. Основне завдання таких відділів полягає в наданні допомоги підприємцям венчурних фірм. Ці підрозділи повинні займатись створенням і підтримкою венчурних підприємств.
Інтегральною задачею Експертно-координаційної ради по трансферу технологій є забезпечення інноваційно-інвестиційної привабливості районів для потенційних інвесторів і фірм-замовників науково-технічної продукції та послуг, а також просування інтелектуальної продукції на міжнародні ринки.
ЕКР після опрацювання технології міської інноваційно-інвестиційної системи в залежності від обсягів робіт може делегувати свої функції районним представництвам, філіям, або створювати регіональні акціонерні трансферні товариства, які будуть виконувати функції координатора, головного експерта і організатора районних програм науково-технічного розвитку і передачі технологій і створюватись при районних держадміністраціях міста.
ЕКР і ЦКТ будуть виступати вузловими сегментами міської інноваційно-інвестиційної системи, що забезпечить перехід економіки в глобальне економічне середовище і за умови їх стартової організаційної підтримки перетворяться у визначальний фактор реалізації стратегічних орієнтирів міського соціально-економічного розвитку.
ЕКР буде включати ряд спеціалізованих інституцій в першу чергу - консалтингових фірм, які здійснюють системний моніторинг відповідних сегментів ринку і задоволення потреб ЕКР послугами фінансово-економічного, організаційного та юридичного характеру. В рамках ЕКР має бути забезпечено також діяльність спеціального інституту моніторингу реальної ситуації в індустріальному секторі виробництва, основними завданнями якого є збір, узагальнення та аналіз показників діяльності промислових підприємств району, а також моделювання перспектив їх розвитку і підтримки.
ЕКР повинні включати спеціалізовану науково-координаційну раду, яка регулює в межах своїх повноважень трансфер технологій та координує роботу наступних підрозділів:
експертної ради;
наукових секцій;
бюро центру;
маркетингового центру - для координації роботи, створених в підприємствах і організаціях спеціалізованих служб маркетингу, з метою надання технічної допомоги споживачам результатів НДДКР у впровадженні нововведень;
дорадчо-спостережного органу.
4.Інформаційно - консалтинговий фонд "Hi-tech" на базі Інтернет-порталу "Інноваційний Міст"
Комплекс заходів повинен передбачити проведення рекламної кампанії шляхом організації періодичного видання Каталогу інноваційних проектів Київських наукових установ та промислових підприємств, створення і розширення Інтернет-проекту Інформаційно - консалтинговий фонд "Hi-tech" на базі Інтернет-порталу "Інноваційний Міст", в функції якого буде входити:
проведення віртуальної постійно діючої венчурної ярмарки новітніх технологій з on-line консультаціями;
створення рекламно-інформаційного і трансферного виставкового центру новітніх технологій;
каталогізація інноваційних інтелектуальних ресурсів (наукових шкіл, дослідницьких колективів, спеціалістів-розробників, наукових лабораторій, інжинірингових фірм) та інтелектуальної продукції (технологій, знань, наукових розробок, ноу-хау та ін.);
створення і супровід бази даних потенційних інвесторів і бізнес-янгелів.
5.Інкубатори технологій
Необхідно передбачити створення програми розвитку інкубаторів технологій на 2004-2006 роки на базі НДІ НАН України, вищих учбових закладів, підприємств міста з проведенням попереднього аналізу їх можливостей та інноваційно-технологічного ресурсу. Інкубатори технологій, бізнес-інкубатори будуть сприяти наданню офісів, залученню фінансів та персоналу, інформувати про ресурси та можливості району, розвивати систему професійного консалтингу щодо залучення в регіон інвесторів і високотехнологічних фірм, супроводження їх start-uр.
Залежно від типу інкубатора у сферу його діяльності будуть входити:
проведення маркетингових досліджень можливих споживачів НТД і визначення попиту підприємств на високі

 
 

Цікаве

Загрузка...