WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Форми і стратегія розвитку інноваційної інфраструктури - Реферат

Форми і стратегія розвитку інноваційної інфраструктури - Реферат

функціонування інноваційної інфраструктури, основні джерела фінансування, їх правовий статус, основи взаємовідносинучасників цих структур.
Стратегія розвитку в місті Києві національної інноваційно-інвестиційної системи повинна бути спрямована на:створення дієвої системи муніципального управління інноваційною діяльністю;
інтеграція і активізація інтелектуальних, інформаційних і фінансових ресурсів Києва і Київського регіону для розвитку науково-технологічного потенціалу регіону;
формування ринкового господарчого механізму, стимулюючого інноваційну діяльність переважно економічними методами;
створення нових робочих місць, збільшення об'єму і якості товарів, що випускаються та послуг шляхом конкурентноздатної реалізації інноваційних проектів, розвитку високотехнологічних виробництв;
проведення у взаємодії з регіональними і міськими органами виконавчої влади цілеспрямованої інноваційно-інвестиційної політики;
опрацювання механізму адресного надання пільг і страхування ризикового капіталу інвесторів, розробників і виробників наукоємної продукції;
ріст конкурентноздатності прикладних наукових результатів, проектно-конструкторських розробок для розширення купівлі і продажу ліцензій на патенти, "ноу-хау";
залучення інвестицій (в тому числі іноземних), які будуть сприяти комерціалізації високих технологій і насиченню ринку наукоємною продукцією;
розроблення і здійснення економічного механізму щодо державної фінансової підтримки інноваційної інфраструктури на стартових етапах її створення;
залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема венчурних фондів та розробку організаційних і інституціональних заходів щодо їх створення;
організаційну підтримку інноваційної інфраструктури шляхом створення і удосконалення органів управління цими структурами, діяльності спеціальних органів;
законодавче і нормативно-правове забезпечення створення і ефективного функціонування інноваційної інфраструктури;
запровадження практики щорічного проведення Всеукраїнської та регіональних венчурних ярмарок інноваційних технологій.
Розвиток інноваційної інфраструктури в місті слід здійснювати поетапно.
З метою вдосконалення організаційного забезпечення процесу функціонування інноваційної інфраструктури, розвитку інноваційної діяльності в місті функції координації і загального методичного керівництва цими роботами доцільно покласти на єдиний міський орган - Центр інноваційного розвитку, який створити при Київській міській державній адміністрації.
Центр буде координувати зусилля всіх інноваційних структур, визначати стратегію розвитку інноваційної сфери міста, і будучи ядром інноваційної інфраструктури в місті, може розглядатись в якості моделі для апробації механізму державної підтримки створенню інфраструктури інноваційного підприємництва в регіонах.
Cтворення Центру буде перспективною організаційною формою розвитку інноваційної діяльності в Київському регіоні для реалізації науково-технічного потенціалу Києва і створенню мережі малих науково-технічних та інноваційних підприємств, високотехнологічних бізнес-інкубаторів і центрів трансферу технологій. Центр буде використовувати інноваційний потенціал науково-дослідних організацій і інноваційних підприємств, організаційно об'єднувати виробничі об' єкти інноваційної інфраструктури міста.
Центр інноваційного розвитку буде являтись інструментом реалізації державної інноваційної політики, основними складовими якої є: стимулювання інноваційної активності бізнесу; постійне корегування податкового амортизаційного та патентно-ліцензійного законодавства для підтримки інноваційної активності; активізація процесів трансферу технологій, міжгалузевої кооперації та підтримки венчурного бізнесу.
Основними задачами Центру інноваційного розвитку буде наступне:
Формування в місті Києві і регіоні науково-виробничої інфраструктури, сприятливого середовища і умов для випуску конкурентноздатної продукції на основі більш тісних зв'язків авторів нововведень і виробників з зацікавленими замовниками.
Створення системи, яка забезпечує виконавців інноваційних проектів правовою і матеріально-технічною базою (технології, спеціалісти, юридичні послуги, патентно-ліцензійний супровід, обладнання, контрагенти, поставники обладнання тощо).
Опрацювання нових підходів, заходів і засобів по раціональному і ефективному застосуванню інтегрованого потенціалу науково-виробничого і освітянського комплексу м. Києва в інтересах соціально-економічного розвитку регіону.
Сприяння освоєнню нових наукоємних технологій і організації виробництва конкурентноздатної і імпортозамінюючої продукції в умовах ринку і опрацювання на цій основі крупносерійного виробництва продукції зі швидким досягненням високої рентабельності.
Створення умов для збереження, підготовки і перепідготовки кваліфікованих кадрів, що відповідають вимогам високих технологій.
Аналіз існуючих або створюваних інноваційних структур для вирішення різноманітних проблем, розробка рекомендацій для їх вдосконалення.
У більшості країн стимулюються не лише розвиток НТП, а насамперед, високий рівень інноваційного сприйняття у промисловості. Дослідження зарубіжних економістів переконливо свідчать, що основна частина зростання ВВП пов'язана не з капітальними вкладеннями, а з технологічними нововведеннями, з сприйнятливістю економіки до інновацій.
Саме останній чинник, дія якого пов'язана з багатьма факторами економічного розвитку, практично відсутній у формуванні та реалізації сучасної інноваційної політики в Україні.
Література
1. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки "Европейський вибір". Послання Президента України до Верховної Ради України.
2. Дрозденко В.М., Кір'ян В.А., Підмогильний М.В., Невелєв О.М. Промислово-інноваційна політика в м.Києві: формування та реалізація. - К.: НДІСЕП, 2003.-153 с.
3. Невелєв О.М. Інноваційний розвиток промислового комплексу м. Києва. К.: НДІСЕП, 2002. - 46 с.
4. Зінченко О.П., Ільчук В.П. Становлення венчурного фінансування. Тези доповідей Київської міської науково-практичної конференції. Київ, 2002.- С.128 - 133.
5. Ильчук В.П. Инновационно-инвестиционные системы реального сектора экономики // теория и практика управления предприятием. Тез. докл. межд. научн.-практ. конф. 23 - 24апреля, Минск, 2003.- С. 132-133.
6. Инновационный менеджмент: Справ. пособие /Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. Изд.2-е, переработ. и доп. М.: ЦИСН, 568с.
7. Сич Є.М., Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні системи як головний інструмент розширеного відтворення економіки // Зб. наук. праць КІЗТ: Сер. "Єкономіка і управління" - 2001; т.5. Вип.1. - С.39-43.
8. Сич Є.М, Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту. - К.Логос, 2002.-256с.

 
 

Цікаве

Загрузка...