WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва - Реферат

Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва - Реферат

надають послуги (приміщення, обладнання, зв'язок, стартові інвестиції) підприємцям, які мають в своєму розпорядженні технологію (розробку) для впровадження або створення на її основі малого виробничого підприємства.
Напрямок діяльності інкубатору:
виявлення і експертиза нових або раніше не затребуваних технологічних рішень, що придатні для комерційного використання;
фінансова підтримка відібраних проектів;
надання консалтингових послуг (складання бізнес-планів, проведення маркетингових досліджень і т.п.).
Інкубатори є найбільш сильною формою забезпечення прямої і опосередкованої економічної дії на венчурний бізнес. Вони надають початкову підтримку в різних формах, включаючи сприяння формуванню мінімальної господарської інфраструктури, залучення венчурних фондів, отримання наукового обладнання і консультаційно-інформаційних послуг.
Інкубатори технологічного бізнесу розподіляються на наступні види:
Академічні.
Змішані.
Прибуткові.
Академічні інкубатори функціонують при академічних інститутах і виступають як сполучна ланка в розробці нововведень між вузівською наукою і приватним бізнесом.
Змішані інкубатори здійснюють координацію діяльності приватних фірм і громадських організацій з метою створення нових малих підприємств.
Прибуткові інкубатори
своїми виробничими потужностями забезпечують нові венчурні фірми різними видами підтримки, особливо фінансовою. Вони створюються під егідою різних регіональних органів управління та з їхньою безпосередньою участю, під контролем місцевих спонсорів, серед яких можуть бути муніципалітети, корпорації промислового та регіонального розвитку, університети, різні організації, асоціації тощо. Масштаби їх діяльності дуже широкі.
Програми для інкубаторів
розробляються практично всіма індустріально розвинутими країнами. Мета цих програм - підтримка малого ризикованого бізнесу на початковій стадії розробки і впровадження новинок.
Функції інкубаторів постійно розширюються.
Залежно від типу інкубатора у сферу його діяльності входять:
попереднє консультування і експертиза проектів, які розроблені венчурними фірмами;
забезпечення фінансування клієнтів через механізм державних субсидій, використання коштів венчурного капіталу і спонсорів;
ресурсне забезпечення;
економічний розвиток регіону або великої компанії, де функціонують інкубатори;
забезпечення адміністративно-управлінських функцій;
навчання менеджменту та іншої допоміжної діяльності.
Ефективність діяльності інкубаторів залежить від доступу до фінансових коштів не тільки через традиційні механізми, а й через нові джерела - державні інноваційні програми, позики, венчурні фонди тощо.
Економічний механізм життєдіяльності інкубаторів формується під впливом ряду факторів.
По-перше велике значення має механізм їх утворення. Більшість інкубаторів формується на базі технологічних інститутів, дослідних центрів, університетів, центрів регіонального розвитку або потенціалу корпорації. Інкубатори можуть використовувати інститут державних кредитів, субсидій, випуск облігацій промислових компаній і певну частку доходів від діяльності цих елементів інфраструктури.
Джерела початкового стартового капіталу інкубаторів значною мірою впливають на їхню цільову спрямованість.
По-друге, важливим фактором, який визначає економічний механізм функціонування інкубаторів, є форми їх взаємодії з фірмами-клієнтами. Існують різні принципи їх відбору під час прийому в інкубатор.
В одних випадках експерти оцінюють потенціал і сферу діяльності венчурної фірми, в інших - такі фірми згодні на будь-які форми прийому в інкубатор за умови гарантії можливості вирішення регіональних проблем.
Як показує зарубіжний досвід, більшість страхових високотехнологічних фірм, які користувались послугами інкубаторів, мали великий успіх на ринку.
Великого значення набувають технології комерціалізації науково-технічних досягнень, які потребують залучення як приватного капіталу, так і втручання держави.
Технології комерціалізації можуть набувати наступних форм:
Фірми "спін-офф" - фірми, що відокремились від вузів, державних дослідницьких центрів, незалежних інститутів і спеціальних лабораторій великих промислових корпорацій і представляють собою малі інноваційні фірми, організовані з метою комерційного впровадження науково-технічних досягнень, що одержані при впровадженні великих нецивільних проектів (військово-промислових розробок, космічних програмах і т.д.). Фірми "спін-офф" займаються "утилізацією" військових і космічних досягнень і відрізняються від венчурних фірм тим, що в їх роботі велику роль грає державний сектор, який не тільки служить відправною точкою при організації таких фірм, але і надає значну фінансову, організаційну та інформаційну допомогу.
Венчурні фірми
- фірми, що займаються комерціалізацією наукових розробок на ранній стадії і можуть не займатися організацією виробництва продукції, а передавати свої розробки другим фірмам - експлерентам, патієнтам і комутантам.
Фірми-експлеренти
- фірми, що спеціалізуються на створенні нових або радикальному перетворенню старих сегментів ринку. Вони займаються просуванням нововведень на ринок. Фірми - експлеренти одержали назву "піонерських". Вони працюють в "околицях" етапу максимуму циклу винахідницької активності і з самого початку випуску продукції.
Фірми-патієнти
- фірми, що працюють на вузький сегмент ринку з метою завоювання його і задовольняють потреби, які сформувались під впливом моди, реклами і других засобів.
Фірми-віоленти
- фірми з силовою стратегією. Вони мають великий капітал і високий рівень освоєння технології. Віоленти займаються масовим випуском продукції для широкого кола споживачів. Їх науково-технічна політика потребує прийняття рішень про термінрозміщення продукції на виробництві (в тому числі про придбання ліцензій); про зняття продукції з виробництва; про інвестиції і розширення виробництва; про заміну парка машин і обладнання.
Фірми-комутанти
- фірми, що орієнтовані на середній і малий бізнес. Фірми-комутанти діють на етапі спаду циклу випуску продукції. Їх науково-технічна політика потребує прийняття рішень про вчасну постановку продукції на виробництво, про ступінь технологічної особливості виробів, що випускаються віолентами.
Кластер
- це територіальне об'єднання взаємозв'язаних підприємств і установ відповідного промислового регіону, яке направляє свою діяльність на виробництво продукції світового рівня. Кластер може включати різну кількість підприємств, а також великі і малі фірми в різному співвідношенні.
Кластери не є простою місцевою концентрацією промисловості, а служать тією ареною, на якій виконується реальна взаємодія між місцевими фірмами, а також між фірмами і другими інститутами.
Фінансово-промислові групи (ФПГ).
Створення ФПГ пов'язане з необхідністю структурної розбудови економіки і підтримки тих сфер національної економіки, які можуть сприяти економічному росту. Ця нова організаційна структура об'єднує промислові підприємства, банки, торгові організації. Характерна особливість ФПГ заключається в тому, що вони функціонують як самостійні організації, що розвиваються.
Література
1. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки "Европейський вибір". Послання Президента України до Верховної Ради України.
2. Дрозденко В.М., Кір'ян В.А., Підмогильний М.В., Невелєв О.М. Промислово-інноваційна політика в м.Києві: формування та реалізація. - К.: НДІСЕП, 2003.-153 с.
3. Невелєв О.М. Інноваційний розвиток промислового комплексу м. Києва. К.: НДІСЕП, 2002. - 46 с.
4. Зінченко О.П., Ільчук В.П. Становлення венчурного фінансування. Тези доповідей Київської міської науково-практичної конференції. Київ, 2002.- С.128 - 133.
5. Ильчук В.П. Инновационно-инвестиционные системы реального сектора экономики // теория и практика управления предприятием. Тез. докл. межд. научн.-практ. конф. 23 - 24апреля, Минск, 2003.- С. 132-133.

 
 

Цікаве

Загрузка...