WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва - Реферат

Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва - Реферат


Реферат на тему
Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
План
1.Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
2.Інкубатор
Література
1.Класифікація інноваційної інфраструктури та інфраструктури венчурного підприємництва
Інноваційна інфраструктура включає в себе:
виробничо-технологічні структури (технопарки, технополіси, інкубатори технологій, інноваційні центри, інноваційно-технологічні, венчурні і інжинірингові фірми, фірми, що виробляють імпортозамінну продукцію);
об'єкти інформаційної системи (аналітичні, статистичні центри, інформаційні бази і сайти);
організації по підготовці і перепідготовці кадрів в області технологічного менеджменту, комерціалізації результатів НДДКР;
фінансові структури (бюджетні, позабюджетні, венчурні, кредитно-гарантійні організації небанківського сектору, банки, промислово-фінансові групи, страхові компанії і фонди орієнтовані на технологічну інноваційну діяльність);
система експертизи (центри, що надають експертні висновки для виробників, інвесторів, страхових служб і т.д.);
система патентування, ліцензування і консалтингу з питань охорони, захисту, оцінки і використання об'єктів інтелектуальної власності, оцінки щодо практичної реалізації наукових результатів;
система сертифікації, стандартизації і акредитації.
Для становлення і розвитку інфраструктури венчурного підприємництва необхідним є створення індустрії венчурного фінансування, що передбачає:
Формування її інституційної структури.
Розвиток ринку венчурного капіталу.
Розвиток інфраструктури венчурного фінансування (інвестиційні компанії, венчурні фонди, страхові компанії, аудиторські й еккаутингові фірми, фондові біржі, інжиніринго-консалтингові фірми, бізнес-центри, центри комерціалізації технологій, інкубатори технологій, бізнес-інкубатори, технопарки і технополіси, хедхантери (агентства по набору висококваліфікованого персоналу) тощо).
Розвиток вільних економічних зон.
Підтримка з боку місцевих органів влади, великих державних і недержавних корпорацій.
Передумовою створення регіональної інноваційної інфраструктури є організація фінансової підтримки інноваційного підприємництва - фондів венчурного фінансування інноваційної діяльності, або інших регіональних фондів підтримки науково-інноваційної сфери.
В світі виникнення венчурних фондів та венчурних фірм було зумовлене необхідністю фінансування малого наукоємного бізнесу: вони створювались, як інвестиційні компанії малого інноваційного бізнесу. Як правило, зацікавлені фірми, малі інноваційні компанії і навіть країни об'єднують свої кошти для фінансування певних інноваційних проектів. Ефективність такої форми підтримки інноваційної діяльності підтверджується постійним зростанням обсягів венчурного капіталу в країнах Західної Європи.
1993 1997 2002
Вкладення, млрд. евро 4.1 9.6 20.3
Венчурний фонд може надавати такі послуги:
патентні послуги;
організація експертної служби;
комерціалізація технологій;
визначення стратегії компанії;
визначення масштабів виробництва і капіталів;
організація спеціальної маркетингової служби;
менеджмент (інвестиційний, інноваційний, ризик-менеджмент);
завоювання ринку і диверсифікація впроваджених технологій.
Досвід зарубіжних країн свідчить про те, що саме венчурний капітал має найбільшу перспективу розвитку у ВЕЗ, технопарках, технополісах, а тому й активно впливає на створення нової високоефективної і конкурентоспроможної продукції та послуг.
Аналіз тенденцій інноваційно-технологічного ринку України вказує на нагальну необхідність розвитку системи венчурного фінансування. Розгортання і початок застосування такої системи доцільно ініціювати в Києві шляхом створення міської системи управління інноваційними процесами, стимулювання розвитку венчурного підприємництва з проведенням соціально-орієнтованої інноваційної політики. Становлення і розвиток венчурного фінансування в місті Києві дасть змогу поширити та втілити в регіони України сучасні фінансові технології відповідно до умов українського інноваційно-технологічного ринку.
Для організації венчурних фондів і розвитку венчурного підприємництва, а також реалізації положень послання Президента України до Верховної Ради України (Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки "Европейський вибір") доцільно створити в Києві Інноваційну венчурну компанію, співзасновником якої б була Київська міська Рада народних депутатів. Інноваційна венчурна компанія створюється у вигляді відкритого акціонерного товариства з метою формування пайових інвестиційних фондів інтервального типу відповідно до Закону України № 2299 - ІІІ від 15. 03.01 "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди).
Інноваційна венчурна компанія повинна проводити моніторинг, відбір і експертизу інноваційних проектів на початковій стадії їх комерціалізації, випускати інвестиційні сертифікати для залучення інвестицій та створювати пайові венчурні інвестиційні фонди ранньої стадії, інвестувати технологічні компанії, які реалізують інноваційні проекти, та управляти відповідними корпоративними правами і ін- новаційними проектами. При цьому Інноваційна венчурна компанія виконує два класи задач. По-перше - безпосередньо комерційна діяльність з метою отримання прибутку, який формується за рахунок надання послуг по комерціалізації інноваційних проектів (в тому числі результатів науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок бюджету міста по статті наука) та винагороди за управління активами венчурних фондів. По-друге - реалізація міської політики з інноваційного розвитку промисловості міста.
Для виконання визначених задач Інноваційна венчурна компанія повинна включати Службу експертизи проектів для визначення об'ємів і схем залучення капіталу. На цьому етапі відпрацьовуються оптимізація проектного фінансування і можливості залучення капіталу в умовах українського правового інноваційного простору.
У розвинутих країнах світу, де успішно функціонує венчурне підприємництво, існує і значна інфраструктура, що істотно впливає на створення та функціонування інноваційних підприємств. Елементи інфраструктури венчурного капіталу включають численні інвестиційні компанії, фонди, страхові компанії, аудиторські фірми, фондові біржі, інжиніринго-консалтингові фірми, бізнес-центри, інкубатори технологій тощо.
У США, наприклад, функціонує Мережа венчурного капіталу (МВК). Ця організація покликана подолати інформаційний розрив між венчурними інвесторами та підприємцями, що є основною перепоною на шляху інвестицій у ризиковані проекти. МВК визначає свою діяльність як посередницьку участь в інформаційному бізнесі з практичної, наукової і регулятивної точок зору. Функцією цієї інфраструктури є належне інформування суб'єктіввенчурного підприємництва для прийняття оптимальних інвестиційних рішень. Тобто венчурам та інвесторам надається можливість знайти один одного.
Для створення і успішного функціонування венчурного підприємництва практично необхідні і інші елементи інфраструктури типу "інкубаторів", які спроможні формувати сприятливе середовище з усім спектром наукових, виробничих, фінансово-кредитних послуг, менеджменту. Такий організаційно-структурний підхід є раціональним під час створення малих венчурних фірм.
2.Інкубатор
- це спеціалізована організація (або підрозділ великої компанії), основним завданням якої є створення сприятливих умов для виникнення ефективної діяльності малих технологічних фірм. В більшості країн світу інкубатори засновуються муніципалітетами для створення нових робочих місць і зростання податкових надходжень у місцевий бюджет.
Інкубатори бізнесу в сфері високих технологій мають за мету створення умов для розвитку малих підприємств, що створені на основі наукоємних інноваційних технологій, на початковій стадії їх становлення з урахуванням регіональних пріоритетів. Такі інкубатори

 
 

Цікаве

Загрузка...