WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Форми фінансування інноваційної діяльності. Організаційна структура венчурного інституту - Реферат

Форми фінансування інноваційної діяльності. Організаційна структура венчурного інституту - Реферат


Реферат
на тему:
Форми фінансування інноваційної діяльності. Організаційна структура венчурного інституту
План
1. 1.Форми фінансування інноваційної діяльності
2. 2.Організаційна структура венчурного інституту
1.Форми фінансування інноваційної діяльності
У нашій країні впровадження інноваційних пропозицій потребує вирішенню наступних задач:
постійний моніторинг проектів;
аналіз інвестиційної привабливості та можливостей комерціалізації науково-технічних розробок;
сучасні маркетингові розробки та творчий інноваційний менеджмент;
підготовка бізнес-планів за міжнародними стандартами, опрацювання оптимальних схем фінансових технологій та конкретних венчурних механізмів реалізації проектів відповідно до умов українського інвестиційного ринку;
пошук бізнес-партнерів для створення спільних підприємств та оптимізація ризик-менеджменту проектів;
залучення інвестицій для подальшого розвитку технологічних підприємств;
правовий захист інтелектуальної власності;
проведення сертифікації та оцінки науково-технологічних розробок за міжнародними вимогами при трансфері технологій.
Для вирішення цих задач і проведення комерціалізації наявного інноваційного ресурсу, стимулювання інноваційної діяльності необхідно створювати спеціальні організації, наприклад, Центр комерціалізації технологій, який займався би аналізом, розробкою бізнес-стратегій впровадження перспективних проектів та передачею новітніх технологій від державних науково-дослідних закладів і університетів у промисловість, в першу чергу, по венчурній схемі впровадження, яка являється найефективнішим засобом стимулювання науково-технічної діяльності та способом реалізації конкретного проекту.
Джерелами фінансування можуть бути кошти фізичних та юридичних осіб. Кошти юридичних осіб можуть бути як державними так і приватними. Враховуючи хронічний дефіцит бюджету, реалізувати Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку, яку було прийнято Постановою Верховної Ради України від 13 липня 1999 року, необхідно за допомогою коштів фізичних та приватних юридичних осіб.
А це означає, що залучити їх кошти в інноваційну діяльність, можливо при виконанні трьох складових цінностей ведення бізнесу: довіри, гарантій, високих прибутків.
Відносно довіри, це - авторитет, порядність партнера та його науково-виробничий потенціал, які базуються на гарантії виконання своїх зобов'язань шляхом наявності та використання власних можливостей, страхування діяльності або поручительства третіх осіб.
Форми організації фінансування інновацій у світовій практиці різноманітні. Наведемо основні із них:
Форма організації фінансування інновацій через спільні інфраструктурні утворення (корпоративно-фінансова диверсифікація ризиків)
До спільних інфраструктурних утворень відносяться: консорціуми, асоціації, промислово-фінансові групи, інкубатори, інноваційні центри, технопарки, технополіси тощо.
Квазіризикова форма (корпоративна диверсифікація ризиків)
Корпорацією (договірне об'єднання на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів), створюється відносно самостійний тимчасовий науково-дослідний підрозділ, діяльність якого підлягає найбільшому комерційному ризику.
Основними видами квазіризикової форми організації є:
"Внутрішні" венчури - можуть вступати у контакти з іншими корпораціями, створювати на акціонерній основі спільні фонди венчурного фінансування, але основний замовник продукції є материнська корпорація.
"Зовнішні" венчури - залучення до співпраці винахідників, шляхом створення малих підприємств.
Програма "свояків" - відрізняється від попередніх меншим ступенем формалізації. Започатковуються спеціальні грошові фонди внутрішньокорпоративного венчурного капіталу, кошти яких виділяють "своякам" - представникам корпорації, які можуть виділяти кошти своїм співробітникам на запропоновану цікаву ідею розробки та впровадження інноваційної ідеї.
Спільні підприємства "нового стилю" (науково-дослідний консорціум) - проміжна форма між чисто венчурним бізнесом і ризикованими проектами. Це об'єднання малої наукомісткої фірми і великої компанії. У межах такого об'єднання венчурна фірма веде розробку нового виробу, а велика компанія надає їй фінансову допомогу, дослідне обладнання, забезпечує каналами збуту і обслуговує клієнтів.
Форма організації фінансування шляхом створення малих венчурних фірм (інтелектуальна диверсифікація ризиків)
Орієнтація інноваційної діяльності малих венчурних фірм направлена на самофінансування декількох інноваційних проектів з високим рівнем ймовірності впровадження їх у різних сферах економіки. Ця форма приваблива малими накладними витратами, невеликим апаратом управління, більш умілою пристосованістю до попиту споживача. Малі венчурні фірми - гнучкі, мобільні, тимчасові структури, що характеризуються надзвичайно високою активністю, обумовленою особистою зацікавленістю працівників фірм та їхніх партнерів по венчурному бізнесу в швидкій комерційній реалізації розробленої ідеї, технології, винаходу з мінімальними витратами.
Форма організації фінансування у вигляді спеціалізованих компаній ризиково-технологічного капіталу (венчурне фінансування або інвестиційна диверсифікація ризиків).
Поєднуються керуючі невеликих фірм і керовані ними фінансові пули. Кожен пул інтегрує кошти декількох вкладників для фінансування 10-15 проектів. Однією з особливостей є те, що окремі інвестори не мають права вилучати свої кошти без згоди інших членів пулу або до закінчення терміну дії договору про партнерство, що становить приблизно 10 років. У зарубіжних країнах (США) такий статус організації фінансування інновацій має пільгове оподаткування.
Враховуючи тенденції світового розвитку, показники інноваціно-інвестиційного розвитку України і те, що значна доля коштів української економіки знаходиться у безготівковому обороті, найефективнішою формою організації фінансування інновацій буде створення спеціалізованих компаній ризикового капіталу (інноваційних венчурних компаній) для фінансування малих венчурних фірм.
Інноваційна венчурна компанія і її мережа венчурного фінансування зможуть вирішити цілий спектр проблем соціально-економічного характеру, комерціалізувати перспективні новітні технології, контролювати фінансові ресурси і стати реальним партнером іноземних інвесторів та венчурного капіталу.
Розгортання системи венчурного фінансування, як складової частини міського господарчого механізму, потребує створення Центру комерціалізації технологій, який буде координатором і посередником у взаємодії академічної, вузівської та прикладної науки з ефективним впровадженням розробок в промисловість і залученням іноземного та вітчизняного венчурного капіталів.
Дуже важливим елементом системи венчурного підприємництва є проведення міжнародних венчурних ярмарок, які надають можливості зустрічі інвесторів і ініціаторів проектів,

 
 

Цікаве

Загрузка...