WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері - Реферат

Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері - Реферат

Випуск продукції підприємством і допомога венчурних інвесторів.
За кордоном створюються незалежні компанії венчурного капіталу, які залучають засоби інших інвесторів і створюють фонд венчурного капіталу. Цей фонд має форму партнерства, в якому фірма-організатор виступає як головний партнер, вносить, як правило, 1% капіталу, але несе повну відповідальність за управління фондом. Зібравши цільову суму, фірма венчурного капіталу закриває передплату на фонд, після чого переходить до його інвестування. Розмістивши один фонд, фірма пропонує передплату на другий. В основному, фірми управляють декількома фондами, що знаходяться на різних стадіях розвитку. Це служить засобом, по-перше, акумуляції фінансових ресурсів, по-друге, реалізації основного принципу венчурного інвестування - розподілу та ліквідації ризиків.
Управління корпоративними правами та інноваційними проектами.
Для управління корпоративними правами та інноваційними проектами в структурі Інноваційної венчурної компанії створюється Агентство по трансферу технологій та управлінню інноваційними проектами, яке приймає участь в управлінні підприємством, що інвестується. Інноваційна венчурна компанія обумовлює собі місце в Раді Директорів, як правило, в статусі non-executive, тобто місце директора, який не приймає участі у поточному управлінні компанією.
Право вето являється загальноприйнятою формою зниження ризиків Інноваційної венчурної компанії при управлінні компанією, яка інвестується.
Складання й контроль виконання річного кошторису витрат компанії (бюджету) являється найбільш діючим інструментом. При підготовці інвестиції складається бюджет на перший рік, в майбутньому це стає постійною практикою післяінвестиційного управління.
Інноваційна венчурна компанія сама вирішує ступінь своєї участі в управлінні компанією. Найголовнішим тут виступає іі доступ до інформації, яка поділяється на фінансову та виробничу.
Фінансова інформація повинна включати в себе:
- щомісячний звіт про прибуток і збитки;
- щоквартальний баланс із звітом по збитках і витратах;
- щоквартальний план руху грошових засобів;
- річна калькуляція витрат на виробництво.
Виробнича інформація включає у себе звіт про розвиток підприємства, який необхідно буде робити щоквартально.
Виробнича звітність повинна включати в себе наступні відомості:
- про зміни ринкової ситуації;
- про появу нових конкурентів, технологій і продуктів;
- про виконання замовлень і про потенційний портфель замовлень;
- про ріст (спад) об'єктів реалізації, зміну чисельності персоналу.
Інноваційна венчурна компанія залучає незалежного аудитора для перевірки звітності. Більш того, вона проводить незалежний збір інформації. Інноваційна венчурна компанія водночас приймає участь в управлінні декількома різними підприємствами (проектами).
Управління інноваційними проектами можна розглядати з трьох позицій:
- як систему функцій;
- як процес прийняття управлінських рішень;
- як організаційну систему.
Узагальнено цикл управління можна зобразити двома стадіями:
- розробка інноваційного проекту;
- управління реалізацією інноваційного проекту.
На першій стадії визначаються цілі проекту та очікуванні кінцеві результати, дається оцінка конкурентноздатності й перспективності результатів проекту, можливого ефекту, формуються склад завдань і комплекс заходів проекту, здійснюється планування проекту й оформлення його.
Найважливішим на цій стадії являється оцінка реалізуємості проекту.
На другій стадії проводиться вибір організаційних форм управління, вирішуються задачі виміру, прогнозування та оцінки оперативної ситуації по досягненню результатів, витратам часу, ресурсів і фінансів, аналізу та усуненню причин відхилення від розробленого плану, коригування плану.
Управління інноваційними проектами може здійснюватись за допомогою різних організаційних форм: лінійно-програмною, проектною, координаційною та матричною.
При лінійно-програмній формі всі виконавці інноваційного проекту підпорядковані одному органу. Така форма найбільш підходить при виконанні одного або декількох складних, довгострокових і капіталомістких проектів.
При проектній формі реалізується системний підхід до управління, при якому вся сукупність робіт, що забезпечує вирішення конкретної проблеми розглядається не з позицій установленої ієрархії легкості, а з позиції досягнення постановленої цілі чи вирішенню вказаної проблеми.
Для управління конкретними проектами створюються комплексні органи, які наділені всіма необхідними повноваженими.
У проектній структурі для вирішення конкретної інноваційної задачі створюється спеціальна робоча група, яка після завершення роботи над проектом розформовується.
Оцінка та управління ризиками
На сучасному етапі розвитку економіки нашої держави інтенсивно йдуть процеси інтеграції України в структуру глобальних (міжнародних) фінансових ринків, які потребують прогнозування ефективності інвестицій (як спекулятивних, так і стратегічних) і оцінку супутніх цьому процесу ризиків.
Більшість наявних в Україні аналітичних фінансових технологій неефективні при вирішені цих задач. Тому і вітчизняні, і закордонні фінансисти в більшості випадків змушені приймати відповідальні рішення в умовах невизначеності, що може призвести до значних втрат і, навіть, банкрутства.
Визначення ризику є невід'ємною складовою частиною розрахунків, пов'язаних з оцінкою доцільності вкладення інвестицій у сферу венчурного бізнесу. Венчурний бізнес можна змоделювати як порівняння поточних ефектів двох проектів - проекту венчурної фірми та проекту інвестиційних компаній венчурного капіталу. Рівновага між цими проектами можлива за умови однакового врахування ризиків учасниками венчурного капіталу.
Основні методи зниження ризику у венчурному бізнесі:
- диверсифікація;
- страхування;
- розподіл ризику;
- пошук інформації;
- нові технологіїпрогнозування, оцінки та управління ризиками.
Для венчурного інвестора є можливість диверсифікувати свій портфель інвестицій за рахунок вкладень у підприємства, що перебувають на різних стадіях свого розвитку, а також шляхом вкладень в економіку різних країн. Диверсифікація дає змогу значно знизити ризик.
Знизити ризик можна також за допомогою страхування. Особливо слід звернути увагу на нову форму страхування ризиків, на основі якої забезпечується компенсація однієї форми ризику іншою. Її специфіка полягає у тому, що ризики змін цін на певні товари перекладаються на іншу ланку. Такий метод зниження ризику має практичне втілення у різних формах торгівлі, включаючи ф'ючерси, опціони, спекуляцію.
Розподіл ризику - це метод, що передбачає розподіл великих втрат від прийняття рішень між партнерами. Така форма зниження ризику передбачає об'єднання зусиль і коштів підприємців у венчурний капітал для вирішення спільних економічних проблем.
Нові технології прогнозування, оцінки та управління ризиками дозволяють:
- адекватно оцінювати й прогнозувати будь-яку невизначену (нечітку) ситуацію, яка появилась на ринку;
- з високою точністю аналізувати доступну в ринкових умовах первинну

 
 

Цікаве

Загрузка...