WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері - Реферат

Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері - Реферат

експертиза
5.Остаточна фінансова та юридична оцінка проекта з урахуванням критеріїв ефективності інвестицій
Приватне розміщення інвестиційних сертифікатів
6.Створення пайового венчурного фонду
Графік інвестування
7.Підготовлений графік інвестиційного процесу узгоджується з інвестуємим підприємством
Інвестиційна угода
8.Заключається інвестиційна угода з інвестуємим підприємством
Фінансування
9.Здійснюється інвестування в проекти
Моніторинг
10.Щомісячно інспектується підприємство, яке реалізує проект, здійснюються звіти про стан проекту
Стратегія виходу
11.Реалізація стратегії виходу з метою одержання надприбутків від приросту капіталу
Ліквідація пайового венчурного фонду
12.Звітність до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рис.2 Схема венчурного інвестування
Вибір інноваційних проектів та процес інвестування.
Організація діяльності венчурних фондів в м. Києві та в Україні передбачає систему комерціалізації інноваційного ресурсу, тобто проведення відбору, аналізу оформлення, експертизи та бізнес-планування технологічних проектів з додатковою незалежною експертизою для ефективного впровадження і зниження ризиків інноваційних бізнес-проектів. Для виконання цих задач Інноваційна венчурна компанія створює Центр комерціалізації технологій, який виконує моніторінг, відбір та комерціалізацію проектів. Базою такого центру може бути менеджерська группа Internet-порталу "Інноваційний Міст", який створено з цією ж метою за підтримкою Головного управління промислової політики та Ради головних інженерів київських підприємств і який вже сьогодні забезпечує аналітичну обробку та реєстрацію інноваційних проектів в базах даних, а також доступ до них безпосередньо з мережі Internet.
На етапі комерціалізації ( тобто при розробці бізнес-планів) формуються дві групи інноваційних проектів, одна з них орієнтована на трансфер технологій, друга на безпосередню організацію виробництва продукції ( див. рис.3). Крім того, з метою формування портфелю інноваційних проектів та пропозицій, а також подальшого впровадження інновацій Інноваційна венчурна компанія виконує експертизу запитів на фінансування з міського бюджету по статті "наука" науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.
Процес вибору проектів для фінансування передбачає застосування наукових методів оцінки доцільності вкладання венчурного капіталу у наукомісткі підприємства, а також враховує інтуїцію менеджменту інноваційної венчурної компанії. Вибір інноваційного проекту складається з двох етапів:
- визначення ефективності проекту;
- визначення ефективності господарської діяльності венчурних фірм.
Для визначення ефективності проекту проводиться відповідний економічний аналіз, який згідно з міжнародними стандартами застосовує такі критерії прийняття рішень венчурними підприємцями:
- відсутність інших вигідних альтернатив (серйозні конкурентні переваги над аналогами проекту);
- мінімізація ризику втрат доходу;
- забезпечення стабільності надходжень у майбутньому;
- висока рентабельність з урахуванням дисконтування;
- новизна проектів.
Таким чином, експертиза інноваційних проектів дає змогу оцінити їх із точки зору інвестиційної привабливості з допомогою таких показників:
- чиста приведена вартість (NPV - Net Prevent Value);
- внутрішня норма рентабельності (IRR - Internal Rate of Return);
- термін окупності витрат (PP - Payback Period).
Ефективність господарської діяльності поділяється на такі види:
- економічний (показники враховують у вартісному вираженні всі результати й витрати, обумовлені реалізацією інновацій);
- науково-технічний (новизна, корисність, естетичність, компактність);
- фінансовий (розрахунок показників грунтується на фінансових показниках);
- ресурсний (показники відображають вплив інновацій на обсяг виробництва й споживання певного виду ресурсу);
- соціальний (показники враховують соціальні результати реалізації інновацій);
- екологічний (показники враховують вплив інновацій на навколишнє середовище).
Рис.3. Схема обробки інноваційних проектів
В основі концепції вибору венчурних проектів має бути положення про те, що вартість стійкої валюти сьогодні є більшою, ніж завтра. Західні спеціалісти пропонують користуватись таким правилом: гроші, вдало вкладені у бізнес сьогодні, у перспективі мають давати дохід, але ті самі гроші, не вкладені в діло, із часом можуть втратити свою вартість через інфляцію, ризик, схильність до ліквідності. Та існує ще один важливий висновок: чим більш довгостроковими й ризикованими є проекти, то тим більше повинна бути їх дохідність.
У загальному вигляді майбутню вартість інвестицій венчурних компаній можна розрахувати, виходячи із залежності;
МВ = ПВ (1 + g), де
МВ - майбутня вартість тієї суми, яку вкладають венчурні інвестори у будь-якій формі сьогодні і якою будуть володіти спільно з венчурними фірмами через деякий період часу n, залежно від вкладених коштів;
ПВ - поточна (сучасна) величина тієї суми, яку вкладають венчурні інвестори для отримання доходів у майбутньому;
g - індивідуальна ставка дисконту за венчурним проектом.
Змінною величиною в залежності є індивідуальна ставка дисконту, що її встановлюють з урахуванням ризику, інфляції тощо.
Отже, для вкладення власних інвестицій інвестор може вибрати ті венчурні проекти, які здатні забезпечити найвищі прибутки на вкладений капітал. Хоча високі проценти на вкладений капітал, як правило, у тих проектів, що мають низький рівень захисту.
Процес венчурного інвестування включає п'ять основних етапів:
1. Попередня оцінка
1.1 Вивчення бізнес-плану, який необхідно скласти згідно з вимогами венчурних компаній.
1.2 Оцінка проекту відповідно до довгострокової політики інвестора:
- відповідно до вільних грошових коштів;
- з точки зору того, чи вписується цей проект у портфель вже укладених угод і чи не порушує він його баланс;
- відповідно до обгрунтованості і можливості проекту забезпечити високий рівень прибутковості.
1.3 Потенціал і оцінка особистих здібностей керівництва проекту з метою визначити, чи зможе цей колектив виконати дане завдання.
2. Попередня угода проумови фінансування. Визначення головних умов венчурної угоди.
3. Детальний аналіз й оцінка.
3.1 Вивчення історії становлення фірми з метою оцінки її потенціалу, диверсифікованості й поведінки в умовах ринку.
3.2 Детальний аналіз бізнес-плану.
3.3 Вивчення фінансової ситуації фірми, середньозваженої величини минулих доходів і кола можливих споживачів. Аналіз фінансового звіту підприємства та порівняння його даних із результатами діяльності інших компаній тієї ж галузі.
3.4 Оптимістична й песимістична оцінка прогнозних результатів.
3.5 Оцінка попиту та обсягу потенційного ринку нової продукції, а також стану ринку аналогічних товарів.
4. Вирішальна угода.
4.1 Розробка доповідної записки з детальним описом угоди.
4.2 Підготовка офіційної угоди, яка укладається між підприємцями і фірмами венчурного капіталу.
5. Післяінвестиційна діяльність.

 
 

Цікаве

Загрузка...