WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері - Реферат

Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері - Реферат

розвитку міста;
- подальший розвиток міської економіки з урахуванням науково-технічних, промислових, природних та геополітичних особливостей Київського регіону;
- визначення пріоритетних напрямків розвитку інноваційно-технологічного бізнесу в місті та регіоні;
- розвиток наукомісткої й конкурентоспроможної продукції регіону;
- задоволення потреб міста в послугах і продукції венчурних підприємств;
- розробка інноваційних регіональних програм розвитку науково-технологічного потенціалу з пріоритетних напрямів;
- залучення науково-дослідних, академічних та учбових інститутів на світовий ринок ідей і технологій;
- включення України у світовий ринок венчурного капіталу та впровадження сучасних схем фінансування розвитку науки і техніки;
- максимальне використання можливостей венчурного підприємництва для соціально-економічного розвитку міста;
- зміна системи цінностей і орієнтирів підприємницької ініціативи;
- формування інноваційної культури суспільства.
На рис.1 наведена структура інноваційної компанії та її взаємодія з інвесторами і венчурними фірмами. Для виконання визначених задач Інноваційна венчурна компанія включає:
Мал.1 Алгоритм функціонування інноваційної венчурної компанії
Центр комерціалізації технологій, Ситуативно-аналітичний центр і Агентство по трансферу технологій та управлінню проектами.
Створення Інноваційної венчурної компанії пропонується виконувати поетапно. На першому етапі компанія працюватиме як Центр комерціалізації технологій з поступовою трансформацією в управляючу венчурну компанію. Розгортання системи венчурного фінансування як складової частини міського господарчого механізму, якраз і потребує комерціалізації науково-технічних досягнень і відпрацювання технології цільового фінансування інноваційних проектів. На цьому етапі відпрацьовуються оптимальні схеми і адаптація венчурного фінансування до умов українського інноваційно-технологічного ринку.
Як показує світовий досвід, такі інноваційні компанії - це ефективна форма організації функціонування венчурного підприємництва. Інноваційна венчурна компанія отримує прибуток за рахунок надання послуг по комерціалізації інноваційних проектів, (в тому числі проектів, які фінансуються за рахунок бюджету міста по статті наука) та винагороди за управління активами венчурних фондів, яка формується відповідно договору про управління корпоративними правами та інноваційними проектами з інвесторами. Винагорода за активами вечурних фондів встановлюється у співвідношенні до номінальної вартості розміщених інвестиційних сертифікатів та різниці між витратами на придбання корпоративних прав та доходами від їх реалізації. З іншого боку Інноваційна венурна компанія отримує кошти на реалізацію міської інноваційної політики з фонду підтримки підприємництва Київської міськдержадміністрації у розмірі 3% загальних витрат фонду.
У подальшому Інноваційна венчурна компанія і її мережа венчурного фінансування зможуть вирішити цілий спектр проблем соціально-економічного характеру. Оскільки іноземні інвестори не поспішають вкладати капітал, не виявляють бажання співпрацювати з малими підприємницькими структурами, які неспроможні впроваджувати прогресивні технології, то Інноваційна венчурна компанія, отримавши статус юридичної особи, зможе контролювати фінансові ресурси, стати реальним партнером іноземних інвесторів і венчурного капіталу. Тобто Інноваційна венчурна компанія зможе виконувати функції гаранта і посередника між венчурними підприємствами і венчурним капіталом, створювати резервні фонди венчурного капіталу для підтримки венчурних технологічних компаній і фінансування регіональних венчурних фондів, залучення до фінансування венчурних технологічних компаній іноземного венчурного капіталу.
На рис.2 наведена стратегія інвестування, яка вважається найбільш доцільною на перших етапах становлення Інноваційної венчурної компанії. Після виявлення та комерціалізації інноваційної пропозиції, інноваційна венчурна компанія приймає рішення про створення пайового венчурного фонду для інвестування підприємств щодо реалізації відібраного проекту. З цією метою компанія проводить приватне розміщення інвестиційних сертифікатів.
Визначимо умови венчурного інвестування:
1. Наявність у фірми привабливого інноваційного проекту, з відповідними характеристиками, тобто наявності бізнес-плану, експертних висновків.
2. Наявність відповідного управлінського персоналу, який здатний реалізувати цей проект.
3. Недержавна форма власності фірми. (Підприємство повинно бути акціонерним або в ході фінансування стати акціонерним).
4. Інноваційний проект повинен забезпечити зростання капіталу в середньому не менше 50%.
5. Фірма повинна мати узгоджений варіант виходу венчурного інвестора з бізнесу, тобто механізм продажу акцій.
Пріоритетні напрямки інвестування визначимо наступним чином:
" прибуткові високотехнологічні (Ні Tech) компанії з високим потенціалом росту;
" підготовлені проекти у сфері високих технологій;
" компанії, продукція яких експортується;
" компанії, які випускають імпортозамінюючу продукцію для потреб вітчизняного споживача;
" придбання перспективних компаній за привабливою вартістю.
Процес інвестування передбачає внесок у вигляді паю в статутний фонд фірми або придбання частки акцій підприємства-клієнта, еквівалентний вносимому капіталу Фонду (але, як правило, не більше 50%) із наступною участю представника Фонду в процесі управління підприємством (проектом).
В залежності від умов договору, Фонд може тривалий час залишатись співвласником фірми або після одержання запланованої норми прибутку продати свою частку власності.
В Україні доцільно використовувати такий механізм фінансування інноваційних проектів: на суму коштів, що потрібні для діяльності підприємства (реалізації нової ідеї) компанія випускає інвестиційні сертифікати й виконує їх приватне рзміщення серед можливих інвесторів. Цим самим Інноваційна венчурна компанія бере на себе відповідальність перед інвесторами за прибутковість інноваційного проекту.
Доцільно також розвивати й використовувати вільні економічні зони, які будуть привабливі для іноземних інвесторів.
В загальному випадку при подальшому розвитку інвестиції крім венчурних компаній можуть бути вкладені і в нові венчурні фонди. При цьому доцільно припустити, якщо Інноваційна венчурна компанія буде інвестувати в уставний фонд приватних венчурних фондів, то вона буде сприяти розвитку інноваційної інфраструктури та відігравати роль стимулятора наукоємного технологічного бізнесу, тим самимстворювати нові робочі місця та збільшувати надходження в міський бюджет.
Виявлення можливості інвестування
1.Відбір проектів. Меморандум про попереднє затвердження концепції проекту
Попередня експертиза: Науково-технічна Комерційна Фінансова Правова
2.Аналіз, прогнозування та урахування можливих ризиків інвестиційних проектів
Затвердження концепції
3.Готується інвестиційна пропозиція і розглядається членами Інвестиційного комітету
Інвестиційна пропозиція
4.Кінцевий варіант інвестиційної пропозиції затверджується Інвестиційним комітетом
Остаточна

 
 

Цікаве

Загрузка...