WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері - Реферат

Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері - Реферат


Реферат на тему:
Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері
В останній час у світовій економіці пройшли значні зміни в виявленні джерел і ресурсів, які визначають економічний розвиток. Застарілі можливості традиційних підходів привертають все більшу увагу до різноманітних технологічних, соціальних, організаційних інновацій, які роблять наукоозброєність і наукоємність головним стратегічним елементом економічного зростання. Інноваційна модель економічного розвитку змінює саму її основу: зі сфери масового промислового виробництва рушійна сила зміщується в сферу розробки, комерціалізації, та організації впровадження різноманітної нової продукції і послуг. Це призводить до необхідності забезпечення високої концентрації на цих напрямках не тільки матеріальних і фінансових ресурсів, але й спонукає приділяти особливу увагу використанню інтелектуальних ресурсів і підприємницької ініціативи.
Аналіз тенденцій інноваційно-технологічного ринку України і можливостей економічної ситуації в Києві вказує на нагальну необхідність розвитку системи венчурного фінансування, як апробованого в світовій практиці позабюджетного шляху розвитку фінансування наукоємної сфери промисловості. Розгортання і початок застосування такої системи доцільно ініціювати в Києві шляхом створення міської системи управління інноваційними процесами, стимулювання розвитку венчурного підприємництва. Становлення і розвиток венчурного фінансування в місті Києві дасть змогу поширити та втілити в регіони України сучасні фінансові технології відповідно до умов українського інноваційного ринку.
Другим шляхом розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів є створення інноваційно-технологічних кластерів, як нової форми об'єднання підприємств та організацій, обумовленої тенденціями технологічної агрегації і заснованих на використанні "економіки знань".
Інформаційні Інтернет-проекти інноваційного консалтингу в сфері "Hi-tech" (www.innovation.com.ua) cтворюють спеціалізовані віртуальні інноваційні трансфертні кластери по напрямках економічного розвитку, регіонального або державного рівнів, що є третім напрямком розвитку позабюджетного фінансування інноваційної сфери економіки.
В посланні Президента України до Верховної Ради України наголос робиться на "застосуванні додаткових стимулів розвитку малого та середнього бізнесу, венчурних (у т.ч. зовнішніх) інвестицій", а також на тому, що "уряд має невідкладно визначити та здійснити конкретні заходи, спрямовані на підтримку венчурних фірм та малих підприємств інноваційної спрямованості", у тому числі "ефективніше використовувати потенціал взаємозв'язків України з розвиненими країнами світу, передусім із США, особливо в трансфері технологій, залученні прямих інвестицій, запровадженні сучасних систем менеджменту та маркетингу".
На основі виявлення системних тенденцій інноваційного розвитку в світовій економіці, можна зробити висновок, що суттєве підвищення ефективності інноваційного підприємництва в Києві може бути досягнуто за рахунок активізації і стимулювання позабюджетних джерел фінансування інноваційної діяльності - створення міської системи венчурного фінансування. При цьому вона повинна створюватись із застосуванням так званої "селективної" політики - державної політики з активним залученням приватного, у тому числі й іноземного капіталів, реалізації і впровадження цільових інноваційних програм. В якості координуючого органа системи венчурного фінансування необхідно створити Інноваційну венчурну компанію, головною функцією якої є розвиток і підтримка венчурного підприємництва, залучення приватного капіталу і створення фондів венчурного інвестування з виходом на світовий ринок інтелектуальної власності і венчурного капіталу.
Для організації діяльності венчурних фондів та венчурного підприємництва в Києві, а також реалізації положень послання Президента України до Верховної Ради України (Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки "Европейський вибір") доцільно створити в Києві муніципальну інноваційну венчурну компанію. Інноваційна венчурна компанія повинна проводити моніторинг та відбір інноваційних проектів, виконувати їх комерціалізацію, випускати інвестиційні сертифікати для залучення інвестицій та створювати пайові венчурні інвестиційні фонди, інвестувати технологічні компанії, які реалізують інноваційні проекти, та управляти відповідними корпоративними правами і інноваційними проектами. При цьому Інноваційна венчурна компанія виконує два класи задач. По-перше - безпосередньо комерційна діяльність з метою отримання прибутку, який формується за рахунок надання послуг по комерціалізації інноваційних проектів (в тому числі результатів науково-дослідних робіт, які фінансуються за рахунок бюджету міста по статті наука) та винагороди за управління активами венчурних фондів. По-друге - реалізація міської політики з інноваційного розвитку промисловості міста.
Інноваційна венчурна компанія і стратегія інвестування
Інноваційна венчурна компанія створюється у вигляді відкритого акціонерного товариства з метою формування пайових інвестиційних фондів інтервального типу відповідно до Закону України № 2299 - III від 15.03.01 "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)". Засновниками компанії є Київська міська Рада народних депутатів, комерційні банки, підприємства м.Києва, фізичні особи.
Сформулюємо її задачі відповідно комерційної діяльності та реалізації міської інноваційної політики наступним чином:
Комерційна діяльність:
- Пошук, аналіз та відбір інноваційних проектів та пропозицій.
- Моніторинг інноваційного потенціалу.
- Комерціалізація інноваційних пропозицій.
- Проведення комплексної експертизи інноваційних проектів і технологічного аудиту підприємств.
- Супровід і оптимізація інвестиційних проектів.
- Маркетинг, залучення інвестицій, створення венчурних пайових і корпоративних інвестиційних фондів.
- Управління інноваційними проектами, корпоративними правами і активами венчурних фондів.
- Прогнозування, оцінка та управління ризиками інноваційних проектів.
- Оперативний аналіз і корегування ефективності вкладень інвестицій у малі венчурні фірми.
- Створення стартових високотехнологічних підприємств (венчурів), акціонерних компаній.
- Трансфер новітніх технологій та розробок.
- Створення регіональних венчурних та резервних фондів для підтримки венчурних підприємств.
- Відпрацювання технології цільового фінансування проектів, включаючи стадію попередньої експертизи. Залучення фінансових ресурсів для дольового кредитування інноваційних проектів.
- Створення й підтримка інноваційної інфраструктури. Організація інноваційних технологічних підрозділів Фонду в регіонах, навчання й підготовка в областікомерціалізації технологій.
- Консалтингові послуги. Інформаційно-аналітична підтримка інноваційного бізнесу.
Реалізація міської політики з інноваційного розвитку промисловості міста, метою якої є:
- максимальне використання інноваційного потенціалу для соціально-економічного

 
 

Цікаве

Загрузка...