WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії - Реферат

Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії - Реферат

власності (нематеріальних активів) в статутний капітал;
" управління часткою Центра в МІП.
Одним з головних завдань Центра є створення венчурних фондів для реалізації проектів у найбільш вигідних районах, створення промислових інноваційних кластерів у регіоні.
Найперспективнішим напрямком створення МІП для Центра є його участь в управлінні проектом з залученням коштів інвесторів і розміщенням виробництва на діючих промислових підприємствах.
Агентство по залученню інвестицій сприяє акумуляції та створенню спеціалізованих форм об'єднань інтелектуального і фінансового капіталів (венчурні фонди, компанії з управління активами, МІП, інноваційні кластери), здійснює оптимізацію процесу комерціалізації та передачі технологій, розробляє і вдосконалює системи управління інноваційною діяльністю.
2. Управління ризиками
Одним з основних завдань, що вирішується протягом усього процесу розробки і виведення нового технологічного продукту на ринок, є оцінка його комерційного потенціалу та відповідних ризиків, на основі яких приймається рішення про доцільність продовження або призупинення реалізації проекту. Це завдання вирішується в результаті зіставлення оцінки конкурентних переваг розробки з динамікою розвитку ринкових факторів зовнішнього середовища.
Визначення ризику є невід'ємною складовою частиною розрахунків, пов'язаних з оцінкою доцільності вкладання інвестицій у сферу інноваційно-технологічного бізнесу. Основними заходами для зниження ризику можна назвати такі:
" диверсифікація;
" страхування;
" розподіл ризику;
" пошук інформації;
" нові технології прогнозування, оцінки та управління ризиками.
АГЕНТСТВО З ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ
Управління інтелектуальною власністю
Головним у роботі Агентства з трансферу технологій є обґрунтування доцільності підтримки або призупинення підтримки діючих патентів. Вирішенню даного завдання повинно передувати проведення технологічних аудитів щодо розробок, на які були одержані патенти. Кінцеве рішення за діючими патентами буде прийматися експертною радою з урахуванням оцінки комерційного потенціалу і стратегії можливої комерціалізації розробок .
Агентство з трансферу технологій надає такі послуги:
" патентно-ліцензійні розробки;
" підготовка технологій до передачі;
" юридичний і технологічний супровід ліцензійних угод;
" моніторинг попиту на нові технологічні розробки.
Для забезпечення функцій ефективної діяльності регіональної інноваційної системи, у відповідності зі світовою практикою планується, що Центр інноваційного розвитку може створювати дочірні підприємства та підписувати договори про співробітництво з компаніями, які будуть виконувати виробничі, інжинірингові, наукові та інші функції у сфері інноваційної діяльності.
Центр інноваційного розвитку буде координувати зусилля всіх інноваційних структур, визначати стратегію розвитку інноваційної сфери міста, і будучи ядром інноваційної інфраструктури, може розглядатись в якості моделі для апробації механізму державної підтримки та стимулювання інноваційного підприємництва в регіонах.
Cтворення Центру інноваційного розвитку буде перспективною організаційною формою розвитку інноваційної діяльності в регіоні для реалізації науково-технічного потенціалу і створенню регіональної системи комерціалізації технологій. Центр буде використовувати інноваційний потенціал науково-дослідних організацій та інноваційних підприємств, організаційно об'єднувати виробничі об'єкти інноваційної інфраструктури.
Центр буде являтись інструментом реалізації регіональної інноваційної політики, основними складовими якої є: підвищення інноваційної культури суспільства, стимулювання інноваційної активності бізнесу; постійне коригування та управління ризиками інноваційно-технологічного підприємництва; активізація процесів трансферу технологій та інноваційної міжгалузевої кооперації.
На закінчення назвемо очікувані результати діяльності Центра. Це:
1) створення та розвиток механізму комерціалізації та передачі науково-технічних досягнень у промисловість міста;
2) одержання додаткових надходжень до місцевого бюджету, підвищення рівня зайнятості населення та ефективності праці;
3) створення умов для залучення інвестицій у сферу високих технологій, міжгалузевої кооперації та інституційної підтримки позабюджетних шляхів фінансування інноваційних проектів;
4) створення інформаційних інноваційно-комунікативних площадок для власників інтелектуального і фінансового капіталів (інноваційних венчурних ярмарок, виставок високих технологій, салонів інновацій, семінарів, круглів столів, конференцій тощо);
4) сприяння розвитку інноваційної інфраструктури міста Києва шляхом організації:
" мережі малих науково-технічних та інноваційних підприємств, високотехнологічних бізнес-інкубаторів і центрів трансферу технологій, інноваційно-технологічних центрів на діючих промислових підприємствах, в університетах і технопарках;
" міжрегіонального ринку інноваційних, фінансових, виробничо-технологічних, управлінсько-консалтингових ресурсів та інтегрованих Інтернет-систем і засобів підтримки інноваційної діяльності з метою забезпечення умов для реалізації перспективних високоефективних інновацій;
" сприяння проведенню реструктуризації промислових підприємств з метою зростання їх ефективності шляхом диверсифікації виробництва, встановленню перспективних партнерських виробничо-технологічних стосунків і освоєння нових споживчих та інвестиційних ринків;
" створення системи венчурного фінансування інноваційних проектів (створення державних і позабюджетних фондів (венчурні інноваційні фонди фондів за участю держави; пайові венчурні фонди - тематичні, галузеві, регіональні; гарантійні тощо);
5) мобілізація нових джерел зростання економіки регіону, що забезпечить прискорення його розвитку в перспективі;
6) поява і розвиток нових видів інтелектуального бізнесу.
Результати будуть досягнуті за рахунок забезпеченнязв'язку науки з виробництвом, впровадження сучасної інноваційної політики та передових систем інноваційного менеджменту, виходу наукових установ та підприємств регіону на міжнародний ринок венчурного капіталу і входження їх в світовий інноваційний простір.
.
ЛІТЕРАТУРА
1. Зинов В.Г. Управление интеллектуальной собственностью - М.: Монолит, 2002. -552 с.
2. Модели коммерциализации результатов исследований.- М: АНХ, 2004. - 320 с. Общая редакция и составление: С.Я. Бабаскин и В.Г. Зинов.
3. Проблеми інноваційного розвитку територій / За ред. О.П.Зінченка // Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій. Випуск 1. - К.: НДІСЕП, 2005 -228с.
4. Ільчук В.П. Інноваційно-інвестиційні системи залізничного транспорту: становлення та розвиток - К.: Логос, 2004. - 381с.
5.Зінченко О.П., Ільчук В.П. Шляхи розвитку позабюджетного фінансування інноваційно-технологічних проектів в науково-технічній сфері. - К.: 2004, "Столичний регіон", №2.
6. Ільчук В.П., Тяпкіна Л.О. Венчурне підприємництво як запорука технологічного розвитку - К.: 2004, "Столичний регіон", № 4.
7. Зінченко О.П., Ільчук В.П., Радзієвська Л.Ф., Глаголєва О.Б. "Досвід та проблеми формування інноваційно-технологічних об'єднань, орієнтованих на випуск наукомісткої продукції". -К.: НДІСЕП, УкрІНТЕІ, 2004.-79с.
8. Соколенко С.І. Кластери в глобальній економіці. - К.: Логос, 2004. - 848с.

 
 

Цікаве

Загрузка...