WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії - Реферат

Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії - Реферат

технічні заходи щодо виявлення погроз, попередження спроб нанесення збитків базам даних і несанкціонованого доступу до інформації.
2. Правове забезпечення процесу комерціалізації і трансферу технологій (науково-методичний відділ з питань правового забезпечення комерціалізації та передачі технологій).
Правове забезпечення системи комерціалізації розробок включає два блоки проблем.
До першого блоку відноситься комплекс питань, пов'язаних з розробкою внутрішніх нормативних документів, що регламентують правові відносини між науково-дослідним інститутом (НДІ) - (роботодавцем) та співробітниками НДІ у сфері комерціалізації результатів.
До другого блоку відносяться питання правового аспекту - супроводу проектів щодо комерціалізації науково-технічних розробок, включаючи підготовку юридичних документів на всіх стадіях оформлення контрактів з партнерами та інвесторами.
Науково-методичний відділ з питань правового забезпечення комерціалізації та передачі технологій виконує функції:
1) здійснення методичного, інформаційного та консалтингового забезпечення процесу трансферу технологій;
2) розробка прогнозів і програм трансферу науково-технічних досягнень і контроль за їх виконанням;
3) організаційна робота по створенню і вдосконаленню системи трансферу технологій;
4) створення нормативно-правової та організаційно-економічної основи функціонування системи трансферу технологій Центра.
3.Інноваційний синтез (центр інноваційного синтезу)
Функції інноваційного синтезу акумулюють передові досягнення інноваційного менеджменту і створюють умови для досягнення синергетичного ефекту від взаємодії стратегій регіональної інноваційної інфраструктури і включають до себе:
" ситуаційну діагностику і прогнозування розвитку життєвого циклу проекту;
" системне моделювання нових видів інтелектуальної діяльності;
" впровадження нових управлінських технологій і виробничо-технологічних рішень|розв'язань,вирішень,розв'язувань|;
" інноваційний пошук і виявлення інтелектуальної власності в організаційному і виробничо-технологічному процесі підприємства;
" рішення|розв'язання,вирішення,розв'язування| широкого спектру завдань|задач| інноваційного консалтингу|консалтінгу| будь-якого рівня складності;
" розробку і удосконалення систем управління інноваційною діяльністю.
4. Навчання і підготовка фахівців у сфері інноваційної діяльності (тренінг-центр "Ні-tech")
Тренінг-центр "Ні-tech" має виконувати такі функції:
1) підготовка кваліфікованих спеціалістів у сфері інноваційного менеджменту;
2) проведення спеціальних тренінг-семінарів у сфері комерціалізації та трансферу технологій;
3) перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців у сфері інноваційної діяльності;
4) дистанційне навчання управлінню проектами.
5. Організація інноваційно-технологічної реклами (сектор Інтернет медіа-проектування та інноваційно-технологічної реклами)
Функції сектору Інтернет медіа-проектування та інноваційно-технологічної реклами:
1) методичне забезпечення створення та супроводу трансферного інформаційного виставкового центра, венчурних і віртуальних ярмарок новітніх технологій;
2) розробка та впровадження сучасних інформаційних систем інноваційно-технологічної реклами.
ЕКСПЕРТНА РАДА
Експертиза і технологічний аудит
Технологічний аудит є однією з головних функцій системи комерціалізації наукових досліджень. Це оцінка комерційного потенціалу і перспектив комерціалізації науково-дослідних і дослідно-кострукторських робіт, виявлення можливостей комерціалізації знань.
Завдання технологічного аудиту - забезпечення відбору, концентрації та оптимізації використання ресурсів підприємств для комерціалізації найбільш перспективних розробок.
Технологічний аудит є фільтром, який забезпечує відбір розробок з найбільш комерційним потенціалом і дає можливість оптимізувати витрати на реалізацію проектів.
Проведення технологічного аудиту передбачає такі види робіт:
" збір попередньої інформації про інноваційну розробку;
" ознайомлення автора (керівника підприємства) з експрес-анкетою (перелік основних запитань для обговорення під час інтерв'ю);
" проведення інтерв'ю та заповнення анкети;
" підготовка звіту про технологічний аудит.
Найважливішим завданням технологічного аудиту є оптимізація інноваційного потоку комерційно перспективних розробок.
В результаті проведення технологічного аудиту та після одержання експертної оцінки формується пакет бізнес-пропозицій Центра.
У функції Експертно-аналітичної ради входить:
1) розробка стратегій розвитку та реалізації інноваційного потенціалу міста або регіону;
2) комплексна експертиза інноваційних пропозицій;
3) планування роботи Центра з впровадження наукомістких технологій пріоритетних напрямів;
4) організація відповідного технологічного аудиту.
СЛУЖБА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
Фінансовий менеджмент та управління проектами
Робота служби комерціалізації проектів складається з таких позицій:
1) на стадії передінвестиційної підготовки проекту - експертна оцінка фінансового стану потенційного реципієнта, стан його економічної кон'юнктури, можливість вступу з ним в економічні відношення, дослідження умов реалізації інвестиційного задуму (ідеї) майбутнього проекту, розробка бізнес-плану і представлення його фінансово-інвестиційним компаніям, які зацікавлені у вигідному вкладенні свого капіталу;
2) на інвестиційній стадії - сприяння в організації фінансування проекту, поточний контроль цільового використання залучених коштів;
3) на експлуатаційній стадії - оперативний моніторинг фінансово-економічних показників, що включає аналіз і коригування розрахованих за бізнес-планом прогнозів і фактично досягнутих результатів, розробку рекомендацій за наявності відхилень одержаних даних від прогнозованих, реагування на можливі ризики і підготовку заходів щодо їх нейтралізації до повного повернення інвестиційного кредиту.
АГЕНТСТВО ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТИЦІЙ
Агентство по залученню інвестицій виконує функції просування інноваційних продуктів (проектів, технологій) на ринок і функції управління ризиками, які виникають на кінцевому етапі комерціалізації проектів.
1. Маркетинг
Просування інноваційних продуктів на ринок проходить такі етапи:
" маркетингові оцінки (об'єм, сегментація ринку, тенденції, виявлення ринків, що швидко зростають, та пошук шляхів виходу наці ринки, наявність конкурентів);
" рекламно-виставкова діяльність як найважливіша складова маркетингу;
" кооперація, пошук партнерів та інвесторів.
Пошук партнерів для бізнес-пропозицій реалізується за відповідними технологічними напрямками для відібраних розробок. Для підвищення ефективності пошуку доцільно ввести спеціалізацію співробітників Центра за виділеними технологічними напрямками і здійснювати через них пошук та концентрацію інформації про компанії - потенційних партнерів.
Однією з найбільш поширених форм комерціалізації результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт є створення малих інноваційних підприємств (МІП) з метою реалізації конкретної розробки.
При цьому Центр вирішує такі завдання:
" пошук партнерів, інвесторів (залучення коштів фондів, грантів тощо) для створення МІП;
" сприяння реєстрації МІП;
" відбір менеджерів для управління МІП;
" включення інтелектуальної

 
 

Цікаве

Загрузка...