WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії - Реферат

Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії - Реферат


Реферат на тему:
Центр інноваційного розвитку як функціональна модель синергії
ВСТУП
Як відомо, є п'ять головних учасників інноваційного процесу:
1. автори інноваційних пропозицій (юридичні та фізичні особи);
2. проект-менеджери;
3. стратегічні партнери;
4. місцеві органи влади;
5. інвестори, що вкладають фінансовий капітал в розвиток інновацій.
Взаємодія між ними проходить на мікро-, мезо- та макрорівнях. Розглянемо макрорівень, тобто регіональний і національний розріз розвитку інноваційної діяльності, в якому проблеми впровадження високих технологій, підвищення якості виробництва, можуть бути вирішені шляхом створення комплексної системи комерціалізації науково-технічних досягнень, яка забезпечить ефективний перехід до інноваційної моделі розвитку суспільства з соціально орієнтованою ринковою економікою. Вузловими сегментами такої системи є агентства з технологічного розвитку, технопарки, технополіси, виробничі мережі і сучасна найвища форма виробничої і технологічної кооперації - високотехнологічні кластери, які акумулюють інноваційні механізми синергетичної взаємодії вищеназваних учасників інноваційного процесу.
Нараз, на жаль, треба констатувати, що відсутність системи комерціалізації науково-технічних досягнень в нашій країні призводить до штучного виникнення проблем, яких насправді не існує.
Головним завданням інноваційного процесу є оптимізація інституційного середовища, в якому взаємодіють вищеназвані учасники з метою реалізації конкретного інноваційного проекту. Інституційне середовище - це не тільки сукупність політичних, соціальних та юридичних правил інноваційної діяльності, але й такі явища суспільного життя, як традиції, звичаї та інноваційна культура. Відсутність інноваційної культури призводить до неадекватного розуміння деякими учасниками своєї ролі в інноваційному процесі. Справа йде не тільки про баланс інтересів, але і про прийняття нової системи цінностей, зміну традиційної моделі постановки проблем та про взяття на озброєння сучасної регіональної парадигми - прогнозованої, соціально-орієнтованої стратегії розвитку інноваційної моделі вирішення проблем.
Для втілення в життя такого підходу необхідно проводити відповідну політику підтримки створенню інформаційно-комунікативних площадок інноваційно-інвестиційної інфраструктури. Насамперед, справа йде про створення координаційних центрів регіонального розвитку, сенсом діяльності яких була б сучасна міжнародна інноваційна політика, формування інноваційної культури в суспільстві та розвиток конкурентоспроможності регіону шляхом формування інноваційних систем мережної економіки - високотехнологічних кластерів.
Головними функціями таких центрів повинні стати форсайтні дослідження у сфері високих технологій і впровадження сучасних технологій інноваційного менеджменту, а також ефективна комплексна інформаційна, організаційна, юридична та інвестиційна інфраструктурна підтримка, без якої впровадження інноваційної моделі розвитку економіки, залучення інвестицій, розвиток регіональної конкурентоспроможності буде неможливим.
Діяльність координаційних центрів повинна бути спрямована на інтеграцію взаємодії п'ятьох головних складових інноваційного процесу (рис.1).
Рис. 1 Схема взаємодії Центра з головними складовими інноваційного процесу
2. СТВОРЕННЯ ЦЕНТРА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Ми пропонуємо розглянути ідею створення Центра як координаційного вузлового сегмента інноваційно-технологічного трансфертного кластеру, завданням якого повинно бути формування і розвиток системи комерціалізації і трансферу науково-технічних досягнень, оптимізація взаємодії окремих об'єктів регіональної інноваційної інфраструктури та інституційна підтримка малого інноваційно-технологічного підприємництва.
Головною метою створення Центра є сприяння динамічному прогресивному зростанню економіки регіону, прискоренню науково-технічного розвитку та активізації інноваційної діяльності шляхом передачі результатів науково-технічних досягнень, винаходів і "ноу-хау" в промисловість міста та комерціалізації високих технологій.
Центр має на меті надання послуг двох видів:
1) по-перше - формування і реалізація регіональної інноваційної політики, науково-технічних проектів і програм інноваційного розвитку економіки регіону, організація спільних заходів щодо створення інноваційних мережних систем в регіоні та прогнозування науково-технічного розвитку та інноваційної діяльності;
2) по-друге -
" надання послуг щодо комерціалізації і трансферу науково-технічних досягнень;
" впровадження проектів та управлінський супровід до них;
" проведення науково-технічних та економічних експертиз, надання інжинірингових, сервісних, консультаційних, інформаційних та інших послуг.
Розглянемо стисло основні функції та структуру Центра (див. рис.2,3):
Рис.2. Функціональна модель Центра інноваційного розвитку
Інформаційно-аналітичний центр є головним структурним підрозділом Центра інноваційного розвитку. Визначимо основні завдання кожного відділу інформаційно-аналітичного центра.
1. ФУНКЦІЇ ЦЕНТРА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР
1. Інформаційно-аналітична діяльність (інформаційно-аналітичний відділ).
Одним з головних завдань, які необхідно вирішувати в процесі створення системи комерціалізації науково-технічних досягнень, є організація інформаційних потоків у сфері інноваційної діяльності, що мають 2 складові:
" безпосередньо інноваційні пропозиції, бази даних інноваційних ресурсів;
" пріоритети регіонального інноваційного розвитку.
Процес комерціалізації складається з ряду етапів, щодо кожного з яких необхідно вирішувати завдання збору, систематизації та аналізу інформації як про саму розробку, так і про її зовнішнє середовище (потенційні ринки, конкуренти, тенденції, технології, ресурси, законодавство)
В завдання інформаційно-аналітичного відділу входить виконання таких функцій:
1) каталогізація інноваційних інтелектуальних ресурсів (наукових шкіл, дослідницьких колективів, спеціалістів-розробників, наукових лабораторій, інжинірингових фірм), інтелектуальної продукції (технологій, знань, наукових розробок, ноу-хау та ін.) та даних про зовнішнє середовище (конкурентний ринок, ресурси, тенденції і ризики);
2) класифікація інноваційних пропозицій;
3) створення та супровід бази даних потенційних інвесторів;
4) розробка заходів інформаційної безпеки.
В комплекс дій по захисту конфіденційної інформації входять організаційні та технічні заходи.
Заходи організаційного характеру - це, передусім, діюча нормативна база Центра, яка визначає регламент підготовки матеріалів, в т. ч. і щодо комерціалізації розробок, для відкритої публікації і вивезення за кордон.
Заходи технічного характеру забезпечують відповідний рівень доступу до інформації, що циркулює в інформаційно-аналітичній системі. У відповідності до рівня доступу базаданих Центра складається з трьох типів інформації :
" відкрита для всіх користувачів інформація на Інтернет-сайті Центра (анотації розробок, публікації, виставки тощо). ;
" інформація для службового користування співробітниками Центра при підготовці звітів, проведення аналітичної роботи;
" інформація конфіденційного характеру, призначена для представників дирекції для підготовки і прийняття управлінських рішень.
Передбачаються також спеціальні

 
 

Цікаве

Загрузка...