WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Система підготовки і перепідготовки наукових кадрів - Реферат

Система підготовки і перепідготовки наукових кадрів - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Система підготовки і перепідготовки наукових кадрів
ПЛАН
Вступ
1. Загальні положення
2. Докторантура
3. Аспірантура
4. Організація роботи наукового колективу
Висновок
Література
Література
1. Міністерство Освіти і Науки України Науково Методичний Цент Вищої Освіти Проблеми освіти науково-методичний збірник, Випуск, 31.
2. Збірник основних нормативних активів про вищу освіти, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів (станом на 01.02.2003 р.) Харків "Триф" 2003.
ВСТУП
Інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття і використання нових знань, і є науковою діяльністю. Вона існує в різних видах - від дослідницької, інформаційної до педагогічної.
Суб'єктом наукової діяльності є: вчені, наукові працівники, науково-педагогічні працівники, а також наукові установи, організації, вищі навчальні заклади, громадські організації.
Особливого значення набуває вміння працювати з молодими працівниками, початківцями в науці. Найбільш раціональний стиль роботи з цією категорією людей досить просто і точно сформував академік А.Ф.Йоффе у своїх спогадах.
Мистецтво управління, за думкою Йоффе, зводиться до декількох простих правил, а саме: простота, демократичність і принциповість
Слід завжди підтримувати і радіти за успіхи працівників, у випадку, якщо висновки, зроблені молодими працівниками, є неправильними, то необхідно науковими аргументами переконати їх у цьому. У разі необхідності розробки іншої теми, нового наукового напряму, слід зробити це непомітно, максимально докласти зусиль, щоб ця ідея як би виходила від самого науковця, щоб він сприйняв її як власну, яка прийшла йому в голову.
Ніколи не слід приписувати своє прізвище до наукових праць як ученого, в яких не брав участі.
Недоцільно надто опікувати своїх учнів, а давати можливість мак-симально проявляти ініціативу, самим справлятися з труднощами. Тільки таким шляхом можна сформувати висококваліфікованого науковця, а не лаборанта.
Інколи неправильна оцінка особистості формується через так звані помилки контрасту. Наприклад, людина може здатися більш розумною, контактною, якщо її порівнювати з іншою скромною, сором'язливою. Також є помилки при оцінці національних, професійних та інших стереотипів. Виховування цих оцінок співпрацівників і колективу може сприяти підвищенню їх працездатності. Здоровий психологічний клімат у колективі є основою згуртованості і його стабільності. Цьому сприяє як орієнтація стимулів до праці, так і на особисті потреби.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.
Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти (далі - вищі навчальні за клади), у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.
2. Відкриття і закриття аспірантури і докторантури у вищих навчальних закладах, у наукових установах за винятком наукових установ Національної академії наук) здійснює Міносвіти, а установах Національної академії наук - її Президія.
Аспірантура відкривається з відривом від виробництва та без відриву від виробництва, а докторантура - з відривом від виробництва.
4. Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:
1) за рахунок:
коштів Державного бюджету України - за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;
2) іноземців та осіб без громадянства підставі:
міжнародних договорів України;
загальнодержавних програм;
договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.
Кількість аспірантів і докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається керівником вищого навчального закладу, наукової установи з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого керівництва і консультування.
Після закінчення прийому до аспірантури і докторантури керівники вищих навчальних закладів, наукових установ у п'ятиденний термін подають до міністерств, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, наукові установи, галузевих академій наук звіт про виконання плану прийому до аспірантури і докторантури за рахунок державного замовлення.
Тема дисертації індивідуальний плат роботи аспіранта або докторанта після обговорення кафедрою, відділом, лабораторією затверджуються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи не пізніше тримісячного терміну теля зарахування його до аспірантури або докторантури.
Аспірантам і докторантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України, а також державними і недержавними органами, підприємствами, установами і організаціями.
ІІ. ДОКТОРАНТУРА
До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.
Термін перебування в докторантурі на загальних умовах не перевищує трьох років, крім умов, передбачених у пунктах 19 та 20 цього Положення.
Щороку докторанта подають до вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи теля попереднього обговорення на кафедрі, у відділі, лабораторії звіт про виконання індивідуального плану роботи, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються керівником вищого навчального закладу, наукової установи.
ІІІ. АСПІРАНТУРА
До аспірантури на конкурент основі приймаються особи, які мають

 
 

Цікаве

Загрузка...