WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаНаукознавство → Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні роботи. (бланк) - Реферат

Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні роботи. (бланк) - Реферат

Типова форма N П-4
_________________________ Затверджена наказом Мінстату
підприємство, організація України від 09.10.95 р. N 253
Ідентифікаційний Код за УКУД _____________
код ЄДРПОУ _____________ ________________________
ОСОБОВА КАРТКА
спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні,
проектно-конструкторські і технологічні роботи
Посада ________________________________ 9. Вчений ступень та галузь науки ___________________
1. Прізвище ____________________________ 10. Ким виданий документ, № ______________________
ім'я, по батькові ______________________ документа і дата присудження
2. Стать _______________________________ наукового ступеня _____________________________
3. Рік народження _______________________ 11. Вчене звання, назва кафедри, дисципліни чи загальної
4. Громадянство ________________________ спеціальності _________________________________
5. Назва вищого учбового закладу, який за- 12. Ким виданий документ, № _____________ документа
кінчив(ла) ___________________________ і дата присвоєння вченого звання ________________
6. Факультет ___________________________ 13. Вузька спеціальність по науково-дослідній роботі
7. Спеціальність за дипломом ____________ _____________________________________________
______________________________________ 14. Робота на момент заповненняоблікової картки:
Стаж роботи за спеціальністю основна чи за сумісництвом _____________________
з __________________________ 199 ___ р. Робота в інших організаціях (перелічити основні) ___
8. Закінчив(ла) аспірантуру: так, ні (непотріб-не закреслити) __________________________________________ (підприємство, організація)
Рік закінчення теоретичного курсу аспіран- _____________________________________________
тури: так, ні (непотрібне закреслити) (посада)
Дата заповнення "__"_______________ 199 __ р.
Підпис начальника
відділу кадрів ________________
Підпис керівника
наукового підрозділу _______________
?
Зворотна сторона форми N П-4
Переміщення наукового працівника по службі після заповнення облікової картки Присудження нового наукового ступеня, присвоєння нового вченого звання та зміна наукової спеціальності після заповнення облікової картки
Дата Посада, на яку переведений
Найменування організації та адреса Дата Номер доку-мента Ким затвердже-ний Назва нового ступеня, вченого звання, науко-вої спеціальності
1 2 3 4 5 6 7
і т. д. до половини сторінки
_______________________________________________________________________________________________
Відомості про наукову діяльність
Наукові публікації (кількість) Наукові винаходи (кількість) Одержані премії
дата книги, мо-нографії, підручники
бро-шури
статті (тези) наукові інші
дата патен-ти вина-ходи інші
дата держав-ні

 
 

Цікаве

Загрузка...