WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Музична освіта та виховання учнів і молоді галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.) - Реферат

Музична освіта та виховання учнів і молоді галичини (20-30-ті рр. ХХ ст.) - Реферат

розвиток природних здібностей дитини, що на практиці супроводжувалося відповідними вокально-слуховими, ритмічними вправами. Велика увага у змісті музичної освіти приділялась вивченню учнями теорії музики. Після другої шкільної реформи (1932 р.) пріоритетна роль у музичній освіті учнівської молоді належала вихованню через посилення уваги до змісту музичних творів, особливо пісні.
В організації музичної освіти, що здійснювали в досліджуваний період українські культурно-просвітницькі, музичні товариства, молодіжні організації Галичини, чільне місце посідала ідея національного виховання. Незважаючи на те, що вони змушені були дотримуватися приписів та розпоряджень польської влади, їх діяльність стала засобом консолідації українського населення краю в боротьбі за вирішення гострих соціально-культурних проблем, пов'язаних і підвищенням музично-освітнього рівня учнів і молоді Галичини.
Головними напрямами музичної освіти й виховання були урочна, позаурочна, позакласна, позашкільна навчально-виховна робота, а також вплив родини. Музична освіта молодого покоління здійснювалась у досліджуваний період через лекції, музичні аудиції, вокальний, хоровий спів, участь в оркестрах, збиранні творів усної народної творчості, "імпрезах", організацію та проведення концертів, "свят пісень" тощо.
Встановлено потужний навчально-виховний вплив на учнів музичної освіти в Галичині 1920-1930-х рр. Він реалізувався через:
" поглиблення музичних знань (музична грамота, історія музики);
" вироблення музичних навичок (сольний, хоровий спів, гра на інструментах, спів і гра з нот);
" розвиток музичних здібностей (ладове, музично-ритмічне чуття);
" підвищення ефективності сприйняття при слуханні музики;
" виховання музичних смаків, оцінне ставлення до музичного твору;
" розкриття емоційного змісту музики;
" розширення музичної діяльності учнів, їх творче самовираження під час співу на уроках, виступів із хором, оркестром тощо;
" формування морально-естетичних якостей, музичної культури.
4. У дисертаційному дослідженні розкрито шляхи організації професійної підготовки вчителів музики та співу, яка здійснювалася через систему освітніх інституцій - учительські семінарії, педагогічні ліцеї, педагогії, вищі державні та приватні курси підвищення кваліфікації, методичні центри, осередки та ін.
Підготовка вчителів музики та співів на всіх рівнях була спрямована на розвиток у них уміння реалізувати на практиці мету школи, бути спроможними у важких умовах вдосконалювати навчально-виховний процес. Поява на сторінках галицьких педагогічних, громадсько-культурних, мистецьких часописів методичних розробок, конспектів уроків із музики і співів не тільки розкривала особливості розвитку української музичної думки, але й надавала методичну допомогу українському вчителю. Заслуговує на увагу розробка вітчизняними педагогами проектів, альтернативних державним, навчальних програм із музики та співів заснованих на кращих традиціях національної культури, що стало важливою складовою боротьби українців за рідномовну школу у міжвоєнну добу.
5. Проведене дослідження засвідчило, що багато ідей організації музичної освіти та виховання серед учнів і молоді Галичини міжвоєнного періоду не втратили своєї актуальності і сьогодні, зокрема:
" введення в інваріантну частину навчальних планів загальноосвітніх шкіл вивчення предмета "Музика" протягом усього періоду навчання;
" створення широкої мережі державних і приватних закладів, спеціалізованих на музичній освіті та вихованні молодого покоління;
" підвищення ефективності формування музичної культури учнівської молоді шляхом її залучення до участі в різноманітних формах музичної діяльності, з використанням кращих зразків національного і світового мистецтва;
" впровадження предмета "Музика" в навчальні плани закладів з підготовки майбутніх вчителів різного рівня акредитації;
" врахування досвіду минулого в організації системи підвищення кваліфікації вчителів музики, їх психолого-педагогічної і методичної підготовки, включно із проходженням річного стажуваня та атестації для випускників навчальних закладів з правом переходу на постійну вчительську посаду;
" використання в процесі підготовки вчителів різних засобів музики з метою підвищення рівня професійної та загальної культури;
" постійне збільшення кількості посібників зіспіву для вчителів загальноосвітніх шкіл.
Проведене дослідження не охоплює всі аспекти музичної освіти та виховання учнів і молоді в Галичині міжвоєнного періоду. Предметом наукового пошуку можуть стати: питання вдосконалення музичного виховання дітей дошкільного віку; зміст, форми, методи музичної освіти у вищій школі; організація музично-виховної роботи позашкільних інституцій; вплив духовенства на естетичне формування підростаючого покоління тощо.
Використана література
1. Поясик О. І. Народні пісні Гуцульщини та їх зв'язок з обрядовими традиціями Прикарпаття // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. - Вип. V. - Мелітополь: Видавництво "Мелітополь", 2001. - С. 40-47.
2. Поясик О. Роль музики у духовному становленні особистості // Морально-естетичне виховання школярів у системі громадянської освіти і виховання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 15-17 листопада 2001 року. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 172-173.
3. Поясик О. Фольклор в системі музичного виховання навчальних закладів Галичини (20-30-х рр. ХХ ст.) // Актуальні проблеми української етнопедагогіки / За ред. чл.-кор. АПН України, проф. Скульського Р.П. - Івано-Франківськ, 2001. - С. 186-190.
4. Поясик О. І. Творча та педагогічна діяльність диригента Дмитра Котка в 20-х роках ХХ ст. // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. - Вип. VII. - Мелітополь: Видавництво "Сапа", 2002. -
С. 80-85.
5. Поясик О. І. Система підготовки вчителів музики для навчальних закладів Галичини в 20-30-х роках ХХ століття // Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. - Випуск :. - Вінниця: РВВ ДП "Державна картопографічна фабрика", 2002. - С. 21-23.
6. Система музичної освіти вчителів Галичини у міжвоєнну добу. // Науково-методичний збірник Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Український аспект у системі підготовки вчителів музики, музичних керівників. Авторський колектив. - К: КПКПУ, 2002. - С. 13-17.
7. Поясик О. Формування національних і загальнолюдських цінностей засобами музики в навчальних закладах Галичини: історичний аспект // Єдність національного і загальнолюдського у формуванні морально-духовних цінностей. Збірник наукових праць. - Івано-Франківськ, 2002. - С. 124-128.
8. Поясик О. Роль народної пісні в системі музичного виховання учнів та молоді Галичини (20-30 рр. ХХ століття) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2002. - № 9. - С. 87-89.
9. Поясик О. Пісенний фольклор як засіб розвитку музичної освіти учнів молодшого шкільного віку // Пріоритети сучасної української освіти і виховання в контексті завдань педагогічної науки: Матеріали педагогічних читань на пошану члена-кореспондента АПН України, доктора педагогічних наук, професора Прикарпатського університету імені Василя Стефаника Богдана Михайловича Ступарика. - Івано-Франківськ, 2003. - С. 89-91.

 
 

Цікаве

Загрузка...