WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Фортепіанне мистецтво Коломиї: історія та сучасність - Курсова робота

Фортепіанне мистецтво Коломиї: історія та сучасність - Курсова робота

талановитих піаністів.
Ідеалом фортепіанного звучання у їх методиці є глибокий, опорний ("до дна клавіші"), співучий тон - вагомий і матеріальний, але не ударний; вокальний підхід до фрази. Завдяки цьому стає можливим розкриття змісту музики та емоційного настрою учня.
Вагова гра є підставою і для розвитку техніки, яка вимагає особливого розуміння й усвідомлення. Ставлення до художньої інтерпретації, на противагу до технічного опрацювання, є швидше інтуїтивним.
Викладачі по класу фортепіано послідовно відстоюють засади професійного піанізму, щиро передаючи учням власний багаторічний досвід.
6. Фортепіанне мистецтво Коломиї знайшло своє гідне продовження і розвиток у класах фортепіано Коломийського коледжу та Коломийського інституту Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника.
Запорукою успіху музичного відділення, перш за все, є цілеспрямована праця викладачів, що стало вищою школою для зростання музичної та професійно-педагогічної підготовки студентів коледжу та інституту.
Провідні викладачі по класу фортепіано Ольга Русакова, Лариса Ларіонова, Марія Гула у своїй роботі велику увагу приділяють проблемам педалізації, мелодичного інтонування та роботі над звуком.
Вони активно приймають участь у розробці основних програмових вимог з основного інструменту фортепіано, концертмейстерського класу, з методи викладання гри на фортепіано, камерного ансамблю.
7. Таким чином, незважаючи на певні труднощі пов`язані з проблемами політичного та економічного характеру, можна з певненістю відзначити еволюційні зміни в розвитку фортепіанного мистецтва Коломиї. Вони, в першу чергу, стосуються удосконалення методів навчання та урізноманітнення концертно-педагогічного репертуару піаністів. Цей процес має прогресуючий характер і безпосередньо виявляється у підвищенні загального професійного рівня піаністичної освіти Коломиї.
8. Виконане дослідження не вичерпує усіх аспектів порушеної проблеми. Додаткового вивчення вимагають найрізноманітніші питання, пов'язані з надзвичайно глибокими та багатогранними життєвими та творчими досягненнями піаністів-педагогів Коломиї та учнів їх класу. Важливим вбачається дослідження саме методико-піаністичних засад, адже вони є важливою і невід'ємною часткою формування фортепіанного мистецтва Коломиї.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Антонюк Р. Коломийська гімназія імені М.Грушевського // Поліття. - 1998. - лютий №8. - С.1-2.
2. Альбоми пам`яті Романи Володимирівни Клапоущак // з фондів Музею Коломийської дитячої музичної школи №1. - 31 с.
3. Арсенич П. Меморіальна дошка М.Лисенку в Коломиї // Галичина. - 2003. - 9 грудня.
4. Бабій О. Життя і цілий світ [про Марту Томенко] // Червоний прапор. - 1985. - 21 вересня - С.4.
5. Баб`юк Л. З історії музичного життя Коломиї // Музика Галичини -Musica Galiciana. Т.ІІ - Львів: Сполом, 1999. - С.149-164.
6. Баб`юк-Коссак Л. Його добре знали в Коломиї // Вільний голос. - 1999. - 31 березня. - С.3.
7. Барвінський В. Концерт Галі Лагодинської. - Діло. - 1927. - ч.286.
8. Блажкевич Г., Старух Т. Правда і міфи про львівських піаністів-основоположників фортепіанної школи - Львів: Сполом, 2002. - 226 с.
9. Бойків М. Коломийська гімназія імені М.Грушевського // Поліття. - 1998. - №8. - лютий. - С.1.
10. Булка Ю. Музична культура Західної України // Історія української музики. 1917-1941 рр. Т.IV. - К.: Наукова думка, 1992. - С.545-590.
11. Васильчук М. Коломийський азбуковник / 1939-1999 рр./. Бібліографічний словник. - Коломия: Вільний голос, 2000. - 199 с.
12. Васильчук М. П`ять імен: діячі української культури на Коломийщині. - Коломия: Плин, 1995. - С.5.
13. Волошинський Б. Музичне свято // Жовтень. - 1987. - №9. - С.133.
14. Грабовецький В. Історія Коломиї. З найдавніших часів до початку ХХ ст. ч І. - Коломия: Вік, 1996. - 148 с.
15. Грабовецький В. Переднє слово // Статті з історії культури й освіти на Коломийщині. - Випуск І. - Івано-Франківськ-Коломия: Вік, 1996. - С.3.
16. Грушевська М. Слідами живої пам'яті // Всевідо. - 2005. - 29 квітня. - С. 2.
17. Грабець Г. Роман Рубінгер // Всевідо. - 1993. - 10 квітня. - С.2.
18. Грекуляк І, Скоропанюк І. Завітайте до нас... // Захід. - 2000. - 29 вересня. - С.2.
19. Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст України /XVI - I пол. XX ст. - Київ: Брама, 2001. - 400 с.
20. Дехтяр М. Міська культура потребує допомоги // Коломийський вісник. - 2004. - 20 квітня. - С.3.
21. Домашевський М. Історія Гуцульщини. Т.ІІ - Чикаго, 1985. - С.484-485.
22. Драбчук І. Як розглядати назву "Коломия?" // Дністрова хвиля. - 2001. - 26 жовтня.
23. Енциклопедія Коломийщини / Ред.М.Васильчук, М.Савчук. - Зшиток 2.- Коломия: Вік, 1998. - С.103-108.
24. Енциклопедія українознавства / Ред. В.Кубійович. Частина 3. - Париж-Нью-Йорк: Молоде життя, 1959. - С.1085.
25. Залеський О. З музичного світу // Альманах Станіславівської землі. Збірник матеріалів до історії Станіславова і Станіславівщини. - Т.ІІ. - Нью-Йорк-Париж-Сідней-Торонто, 1985. - С.134-135.
26. Залеський О. Музичні школи. - Діло. - 1926. - ч.193.
27. Затварська Р. Корифеї Галицьких театрів. - Коломия: Вік, 1997. - 87 с.
28. Історія української музики: в 6 т. - К.: Наукова думка, 1989. - Т.І - 448 с. - Т.ІІ - 464 с. - Т.ІІІ. - 1990. - 424 с. - Т.IV. - 1992. - 613 с.
29. Ілюстрований музичний календар на рік звичайний 1904 -1906. - Львів: НТШ.
30. Кальмучин-Дранчук Т. Стилістичні аспекти виконавських традицій в українському піаністичному мистецтві першої половини ХХ ст. - Івано-Франківськ: Факел, 2004. - 146 с.
31. Кашкадамова Н. Артистка з роду Гординських // Дзвін. - 1993. - №10-12. - с.116-120.
32. Кашкадамова Н. Фортеп`янне мистецтво у Львові. - Тернопіль: Астон, 2001. - 400 с.
33. Кіндратюк Б. Нариси музичного мистецтва Галицько-волинського князівства. - Л.: Інститут українознавства ім. І.Крип`якевича, 2001. - 142 с.
34. Ковтун В. Коломийський педагогічний коледж - Прикарпатський університет ім. В.Стефаника сьогодні // Джерела. - 2003. - №1. - С.35-39.
35. Козаренко О. Незабутня: Про творчий шлях Р.В.Клапоущак // Червоний прапор. - 1986. - 6 травня.
36. Коломия: Перелік пам`яток архітектури // Вісник ОДА. - 1999. - №17. - С.36-37
37. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ-ХХ ст. - Тернопіль: Астон, 2000. - 339 с.
38. Кобринська М. Володимир Кобринський - засновник музею "Гуцульщина " в Коломиї // Коломия і Коломийщина. Збірник статей і споминів про недавнє минуле. - Філадельфія: Комітет коломиян, 1988. - С.307-312.
39.Кобринська М. Українське шкільництво в Коломиї // Коломия і Коломийщина. Збірник статей і споминів про недавнє минуле. - Філадельфія: Комітет коломиян, 1988. - С.79-92.
40. Ковтун В., Курчій Д. Літопис Коломийського педагогічного коледжу Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. - Снятин: Прут Принт, 2000. - 56 с. + 16 вкл.
41. Коломия і Коломийщина / Збірник статтей і споминів про недавне

 
 

Цікаве

Загрузка...