WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Фортепіанне мистецтво Коломиї: історія та сучасність - Курсова робота

Фортепіанне мистецтво Коломиї: історія та сучасність - Курсова робота


ФОРТЕПІАННЕ МИСТЕЦТВО КОЛОМИЇ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………...….3
РОЗДІЛ 1. ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ФОРТЕПІАННОГО МИСТЕЦТВА КОЛОМИЇ……………………………….........9
1.1.Культурно-мистецькі традиції Коломиї як формотворчий музичний чинник……………………………………………...9
1.2.Музично-концертне житт я Коломиї першої половини
ХХ століття…............................................................................19
РОЗДІЛ 2. ГЕНЕЗА КОЛОМИЙСЬКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІАНІСТИЧНОЇ ОСВІТИ…………………………………...33
2.1.Перші коломийські педагоги-піаністи ……………………..33
2.2.Просвітницько-педагогічна діяльність піаністки Романи Клапоущак……...…...………………………………..………46
РОЗДІЛ 3. ФОРТЕПІАННЕ МИСТЕЦТВО СУЧАСНОЇ КОЛОМИЇ…..53
3.1.Методичні засади викладання гри на фортепіано коломийських педагогів..................................................…....53
3.2.Клас фортепіано Коломийського коледжу та Коломийського інституту Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника..………………………………………………63
ВИСНОВКИ…………………………………………..........……………....70
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……….....……...……………….75
ДОДАТКИ……………………………………………................………......82
ВСТУП
Становлення незалежної української держави неможливе без пробудження національної свідомості народу, насамперед молоді. У зв'язку з цим однією з найважливіших проблем сьогодення є відродження національної самобутності музичного мистецтва, покликаного формувати високий інтелект нації.
На сучасному етапі розвитку українська культура характеризується поглибленням уваги до відродження маловідомих сторінок національного мистецтва окремих міст і сіл. Сьогодні іде пошук не лише шляхів оновлення та популяризації музичного мистецтва, а й принципово нових перспектив і можливостей національної культури.
Одним з центрів культурного життя Західної України є місто Коломия. Ще з ХІХ століття Коломия дала поштовх розвитку музичного життя загалом у регіоні, де розгорнулася активна та цілеспрямована діяльність української інтелігенції щодо справи театру і музично-концертного життя.
Цікавим фактом в концертному житті міста був приїзд у грудні 1903 року Миколи Віталійовича Лисенка. Приїзд метра відбувся у рамках тріумфального турне по Галичині й Буковині з нагоди 35-ліття його творчої діяльності. "Коломийський Боян" під керівництвом о.Теодозія Курп'яка привіталав Миколу Віталійовича Лисенка концертом. У відповідь зворушений композитор виконав свої фортепіанні твори. За спогадами онуки композитора Ради Лисенко, за зібрані під час концертів кошти Микола Лисенко відкрив музичну школу у місті Києві.
До сьогоднішніх днів в Музеї історії міста Коломиї зберігається інструмент фірми Gustav Roster, на якому грав Микола Лисенко [Додаток №1. Фото зроблено автором і вміщено у додатку].
Неможливо перерахувати сотні і сотні вихідців з Коломиї, які стали музикантами-професіоналами, викладачами консерваторій, музичних училищ, шкіл, диригентами, співаками, оркестрантами, музикознавцями-науковцями. Це зокрема, композитори Анатолій Кос-Анатольський [80] та Ярослав Барнич [86], піаністка Дарія Гординська-Каранович [31]. Серед відомих вихованців коломийської школи: Стефанія Павлишин - доктор мистецтвознавства, довголітній професор Львівської державної академії ім.М.Лисенка; Ярема Якуб`як - кандидат мистецтвознавства, професор, автор ряду редакцій творів українських композиторів минулого, посібника з сольфеджіо; Богдан Луканюк - лауреат Шевченківської премії, дослідник фольклору, організатор конференцій з проблем народної творчості; Юрій Ясіновський - доктор мистецтвознавства, професор, дослідник давньої української музики, церковної спадщини, автор ряду публікацій, зокрема, унікальної для української та зарубіжної науки праці "Український та білоруський ірмологіони" [5, с.163] та інші.
Особливою гордістю Коломиї є вихованець музичної школи Олександр Козаренко - доктор мистецтвознавства, композитор, піаніст, лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів ім.М.Лисенка (Львів, 1986 рік), дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних виконавців (Київ, 1987 рік), лауреат премії ім.Л.Ревуцького в галузі композиції (Київ, 1996 рік), організатор фестивалів ім.А.Кос-Анатольського (Коломия, 1986 - 2004 рр..)
Значні відомості про життя Коломиї першої половини ХХ століття можна отримати з багаточисельних спогадів, що надруковані українською діаспорою у збірнику статей "Коломия і Коломийщина": "… музичне життя Коломиї вирувало і в загально-освітніх навчальних закладах: школах, гімназіях. Вже на початку ХХ ст. при Коломийській гімназії постійно діяв симфонічний оркестр, який складався виключно з учнів - гімназистів" [41, с.157].
У збірці споминів про життя Коломиї початку ХХ ст. "Над Прутом у лузі…", виданої українськими емігрантами-вихідцями з Коломиї, надруковано статтю Г.Лагодинської-Залеської "З музичного життя Коломиї" [56, с.371-382]. Ця публікація є розповіддю про діяльність в Коломиї різноманітних музично-мистецьких осередків і установ, зокрема філії Вищого музичного інституту ім.М.Лисенка, де відбувалася ґенеза професійної піаністичної освіти Коломиї.
Слід зауважити, що вивчення історії музичного мистецтва Коломиї особливо активізується в 90-х роках ХХ століття. Автори досліджень (Л. Баб'юк, Л. Кияновська, М. Черепанин, Ю. Ясіновський) намагаються дати об'єктивну оцінку суспільним явищам, що відбувались у період боротьби за національну культуру, роблять спроби простежити основні віхи зародження і розвитку музично-театрального руху на галицьких землях як передумови розвитку освіти та культури, а також реабілітувати тих людей, які своєю подвижницькою працею сприяли національному поступу.
Питання музично-концертного життя Коломиї було темою доповідей і дискусій міжнародної наукової конференції "Музика Галичини - Musica Galiciana", що відбулася у вересні 2000 р. в Коломиї і була приурочена до Х Міжнародного з'їзду та фестивалю гуцулів. Так, Л.Баб'юк у статті "З музичного життя Коломиї" зауважила: "… музика мала тут глибокі народні традиції і базувалася на національному грунті" [5, с.149-164].
Вивченню фортепіанного мистецтва західно-українського регіону присвячено роботи: Т.Кальмучин-Дранчук [30], Н.Кашкадамової [32] І.Таран[79]. Однак, названі праці вивчають не всі аспекти досліджуваної проблеми, практично не торкаючись питання фортепіанного мистецтва Коломиї.
Джерелознавчу базу дослідження склали архівні матеріали Державного архіву Івано-Франківської області, фонди Музею коломийської дитячої музичної школи №1, зокрема "Альбом пам'яті Романи Володимирівни Клапоущак" [2], періодична преса Коломиї другої половини ХХ - початку ХХІ ст., документи приватних архівів мешканців Коломиї. Неабияку значимість мають численні фотографії, які представлено в додатках.
Велику допомогу у відновленні маловідомих сторінок становлення і розвитку фортепіанного мистецтва Коломиї автору надали спогади Любов Дмитрівни Станкевич(учениця Євстахії Костянтинівни Ласійчук) - колишнього педагога Коломийської ДМШ №1. Значну

 
 

Цікаве

Загрузка...