WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Тестові запитання з муз.викладання (для викладачів) - Реферат

Тестові запитання з муз.викладання (для викладачів) - Реферат

Виховання засобами музики культурного, освіченого,
національно-свідомого громадянина.
34. Із завдань, які реалізуються під час навчання співу, вибрати основою:
1. Вчити дітей співати на заняттях і поза ними;
2. Розвивати дитячі голоси, розширюючи діапазон;
3. Навчити дітей співати чисто і виразно нескладні мелодії природнім голосом;
4. Вчити дітей розрізняти правильний і неправильний спів.
35. Форми виховної роботи:
1. Бесіда, лекція, розповідь;
2. Виховне заняття, КВК, брейн-ринг, класні збори;
3. Виставка творчих робіт, пояснення;
4. Урок, гурток, вправа.
36. Знайдіть правильне визначення уваги:
1. Увага - це зосередженість і спрямованість свідомості на певних об'єктах;
2. Увага - це вибіркове сприймання об'єктів;
3. Увага - це форма організації і необхідна умова психічної діяльності людини.
37. Балада, музичний момент, пісня без слів, серенада - жанри, характерні для:
1. Романтизму;
2. Одноголосся;
3. Поліфонії;
4. Віденського класицизму.
38. Який з методів вироблення чіткої дикції найбільш активізує артикуляційний апарат:
1. Вправи з "Музичного букваря" Н. Ветлучіної;
2. Промовляння лічилок;
3. Спів поспівок;
4. Промовлення слів пісні пошепки.
39. Види батьківських зборів:
1. Тематичні, індивідуальні;
2. Загальношкільні, класні, тематичні;
3. Класні, тематичні;
4. Класні.
40. Свідоме перенесення уваги з об'єкта на об'єкт називають:
1. Коливанням;
2. Відволіканням;
3. Переключенням;
4. Розподіл.
41. Освіта - це:
1. Система навчально - виховних закладів;
2. Спільна діяльність вчителя і учнів;
3. Процес оволодіння знаннями, нагромадженими людством.
4. Сукупність знань, умінь, навичок, вироблених людством і формування на цій основі світогляду, поведінки.
42. Залежність сприймання від попереднього досвіду людини і особливостей - це:
1. Вибірковість сприймання;
2. Аперцепція;
3. Цілісність сприймання;
4. Константність.
43. Вивчення пісенно-народної творчості доцільне у:
1. І-ІУ класах;
2. У-У І класах;
3. УІІ-УІІІ класах;
4. На протязі всього курсу навчання.
44. Вкажіть з нижче вказаних типів дихання найпридатніший для дітей 5-6 років під час співу:
1. Ключичне;
2. Грудне;
3. Нижньо-реберне (або діафрагмальне);
4. Змішане (грудне-діафрагмальне).
45. Виховання - це:
1. Процес оволодіння знаннями, якостями;
2. Цілеспрямований педагогічний процес, направлений на формування рис, якостей, форм поведінки;
3. Процес формування соціальних, моральних, естетичних відношень;
4. Процес оволодіння способами поведінки.
46. Поняття - це форма мислення, що являє собою:
1. Найповніше відображення предметів і явищ з їх якостями;
2. Відображення істотних властивостей одного об'єкта чи цілого класу об'єктів;
3. Відображення об'єктивної дійсності в мовній формі;
4. Відображення несуттєвих властивостей предмета.
47. Учнів, які навчаються гри на інструменті в музичних студіях, музичних школах доцільно:
1. Звільняти від уранів музики в ЗОШ;
2. Зобов"язати працювати на рівні з усіма учнями класу за
загальною програмою;
3. Використовувати їх знання у процесі роботи із цілим
класом, даючи окремі завдання.
4. Вимагати присутності на уроці, дозволивши займатись
виконанням домашніх завдань а інших предметів.
48. Заняття яким з нижче перерахованих видів музично-ритмічних рухів спонукає дітей до активізації ритмічної творчості:
1. Музично-ритмічні вправи;
2. Музичні ігри;
3. Музично-дидактичні ігри;
4. Танці.
49. Виховання як загальна та вічна категорія суспільного життя виникло в епоху:
1. Первіснообщинного ладу;
2. Рабовласницького ладу;
3. Феодального ладу;
4. Капіталістичного ладу.
50. У якому рядку названі тільки почуття:
1. Гнів, страх, радість, почуття власної гідності;
2. Любов, незадоволення, спрага, туга;
3. Совість, ненависть, біль, презирство;
4. Колективізм, патріотизм, дружба, любов.
51. Який шкільний документ складається на основі навчального плану:
1. Річний план роботи школи;
2. Розклад уроків;
3. План виховної роботи класного керівника;
4. Навчальна програма.
52. У якому з наведених рядків названі тільки інтелектуальні почуття:
1. Любов до знань, сум, огида;
2. Допитливість, радість пізнання, сумнів, впевненість;
3. Здивування, почуття гумору, совість;
4. Інтерес, почуття гумору, тривога.
53. Нетривка увага характерна для:
1. Всіх учнів;
2. Учнів молодших класів;
3. Для середнього шкільного віку;
4. Для старших учнів.
54. З якої вікової групи рекомендується навчання гри на музичних інструментах:
1. Молодша група;
2. Середня група;
3. Старша група;
4. Підготовча група.
55. Що таке дидактика:
1. Теорія освіти і самоосвіти;
2. Наука про виховання та навчання;
3. Теорія і практика освіти і навчання;
4. Закономірності навчання, його сутність.
56. Вкажіть провідну діяльність молодшого школяра:
1. Дидактична гра;
2. Навчальна діяльність;
3. Соціально-корисна діяльність;
4. Спілкування з ровесниками.
57. В якому творі Л. Бетховена провідною темою є тема єднання народів:
1. Місячна соната;
2. Увертюра "Егмент";
3. Симфонія № 5;
4. Симфонія № 9.
58. Який дитячий музичний інструмент найдоцільніше використовувати для розвитку звуковисотного слуху:
1. Бубен;
2. Трикутник;
3. Металофон;
4. Маракас.
59. Виберіть, в якому рядку вказано методи формування суспільної свідомості:
1. Приклад, вимога, самозвіт, самоаналіз, покарання;
2. Гра, доручення, вимога, роз'яснення, бесіда;
3. Вправляння, привчання, гра, позитивний приклад;
4. Бесіда, роз'яснення, позитивний приклад, диспут, методи переконання.
60. Яку мислительну операцію виконують учні, коли на основі спостереження повних фактів виводять правила:
1. Синтез;
2. Порівняння;
3. Узагальнення;
4. Аналіз.
61. Який вид освіти є обов'язковим в Україні:
1. Початкова (школа І ступеня);
2. Неповна освіта (школа ІІ ступеня);
3. Середня загальна освіта (школа І-ІІІ ступенів);
4. Вища освіта.
62. Вид мовлення, при якому говорить лише одна особа, а інші її сприймають, називається:
1. Монологічним мовленням;
2. Внутрішнім мовленням;
3. Діалогічним мовленням;
4. Зовнішнім мовленням.
63. В чиїй програмі найбільш об'ємно розроблений інструментарій для дітей:
1. К.Орфа;
2. Д. Кабалевського;
3. В.Огородкова;
4. З. Кодая, Б. Бартока
64. Хто є засновником першого в світі дитячого садка:
1. І. Песталоцці;
2. Ф. Фребель;
3. М. Монтессорі;
4. В. Сухомлинський.
65. Етапи засвоєння знань:
1. Осмислення - запам'ятовування - сприймання - застосування на практиці;
2. Сприймання - осмислення - застосування на практиці;
3. Осмислення - сприймання - застосування на практиці - запам'ятовування;
4. Запам'ятовування, осмислення, сприймання.
66. У яких рядках перелічено лише позитивні вольові якості:
1. Наполегливість, самостійність, впертість, негативізм;
2. Цілеспрямованість, сміливість, вередливість, витримка;
3. Організованість, ініціативність, егоїзм, нестриманість;
4. Сміливість, цілеспрямованість, наполегливість, дисциплінованість.
67. Типи уроків за В. Онищуком:
1. Урок - екскурсія, кіноурок, урок узагальнення і систематизації

 
 

Цікаве

Загрузка...