WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Тестові запитання з муз.викладання (для викладачів) - Реферат

Тестові запитання з муз.викладання (для викладачів) - Реферат

Тестові запитання з муз.викладання
1. Основні категорії поведінки:
1. Освіта, навчання, виховання.
2. Освіта, виховання, самоосвіта,
3. Освіта, самоосвіта, навчання, виховання, самовиховання.
4. Урок, дидактика, навчання, освіта.
2. Виберіть тип нервової системи, який відповідає сангвінічному темпераменту:
1. Сильний, врівноважений, рухливий;
2. Сильний, врівноважений, інертний;
3. Сильний, неврівноважений, рухливий;
3. Ви прийшли в 5-й клас, де учні не мають належних знань з нотної грамоти. З чого ви почнете перші уроки:
1. Опитування;
2. Із вияснення причин такого стану;
3. Проведете контрольні заміри для виявлення рівня знань;
4. Зацікавите учнів даним видом роботи.
4. Яке з нижче перерахованих завдань музичного виховання в д/с є пріорітетний:
1. Виховувати любов до музики;
2. Розвивати в дітей музичні здібності;
3. Прищеплювати навички з різних видів музичної діяльності;
5. Основні поняття дидактики:
1. Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;
2. Освіта, навчання, самоосвіта;
3. Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;
4. Організаційні форми навчання.
6. Визначити про які якості розуму йде мова нижче:
Вміння швидко оцінювати ситуацію, вільно приймати необхідні рішення, легко переключатися з одного способу вирішення проблеми на інший, з одного способу дій на інший.
1. Широта розуму;
2. Глибина;
3. Критичність;
4. Гнучкість.
7. Деякі учні старших класів не бажають відвідувати репетиції хору. Ваші дії:
1. Домагаєтесь від адміністрації школи забезпечення
явки;
2. Намагаєтесь через органи учнівського самоврядування
вплинути на них;
3. Зацікавлюєте лідерів даним видам роботи;
4. Будете вивчати хоровий репертуар на уроках.
8. Що в першу чергу повинен враховувати музичний керівник., відзначаючи зміст музичного виховання в д/с:
1. Дитячий репертуар;
2. Завдання музичного виховання;
3. Вікові особливості музичного розвитку дітей;
4. Музичні здібності дітей.
9. Основні поняття дидактики:
5. Освіта, виховання, навчання, самоосвіта, принципи навчання;
6. Освіта, навчання, самоосвіта;
7. Навчання, освіта, принципи і методи навчання, зміст освіти;
8. Організаційні форми навчання.
10. Назвіть тип темпераменту, якому властива така сукупність ознак:
- Людина з маловиразною мімікою, спокійна в своїх рухах і в реакції на різноманітні події в навколишньому світі, з стійкою увагою і повільною, плавною зміною настрою:
1. Меланхолік;
2. Сангвінік;
3. Холерик;
4. Флегматик.
11. Елементи структури уроку:
1. Склад, зв'язок, макроструктура;
2. Макроструктура, мікроструктура;
3. Склад, зв'язок, послідовність;
4. Склад, зв'язок, цілісність, завершеність.
12. Визначення якого емоційного стану наведено нижче:
- довге, стійке і глибоке почуття, яке стало характеристикою особистості:
1. Настрій;
2. Стрес;
3. Афект;
4. Пристрасть.
13. Український композитор М.Березовський вихованець:
1. Києво-Могилянської Академії;
2. Глухівської співацької школи;
3. Петербурзької придверної капели;
4. Київського вищого музичного інституту.
14. Який вид мистецтва має часовий характер:
1. Живопис;
2. Скульптура;
3. Музика;
4. Архітектура.
15. Види підготовки вчителя до уроку:
1. Підготовча, безпосередня;
2. Попередня, безпосередня;
3. Попередня, безпосередня, заключна;
4. Безпосередня.
16. Яку мислительну операцію виконують учні, коли встановлюють схожість та відмінність між предметами та явищами:
1. Аналіз;
2. Порівняння;
3. Узагальнення;
4. Конкретизація.
17. Ломка голосу /мутація/ переважно у хлопчиків починається у:
1. 6-7 років;
2. 8-1О років;
3. 11-12 років;
4. 14-15 років.
18. Що в структурі музикальності дітей є вродженим:
1. Музичні здібності;
2. Сенсорні здібності;
3. Сприйняття музики;
4. Задатки.
19. Функції перевірки та оцінки знань, умінь і навичок школярів:
1. Освітня, виховна, розвиваюча;
2. Діагностична, контролююча, навчальна;
3. Контролююча, навчальна, виховна, стимулююча, діагностична;
4. Навчальна, виховна, контролююча, освітня.
20. В якій з наведених нижче груп перераховані основні компоненти психологічної готовності дитини до навчання в школі:
1. Мотиваційна, особистісна, психологічна;
2. Мотиваційна, емоційно-вольова, особистісна;
3. Мотиваційна, емоційно-вольова, інтелектуальна, особистісна;
4. Психологічна, особистісна.
21. Види перевірки та оцінки знань, умінь і навичок:
1. Усна, письмова, графічна;
2. Попередня, поточна, тематична, підсумкова;
3. Індивідуальна, тематична, фронтальна;
4. Поточна, підсумкова, індивідуальна;
22. Визначення якої форми поведінки тварин наведено нижче:
- складні природжені дії тварин, за допомогою яких вони задовільняють свої потреби:
1. Навички:
2. Інстинкти;
3. Найпростіші форми інтелектуальної поведінки;
4. Уміння.
23. Хто основоположник української класичної музики:
1. Л. Ревуцький;
2. В. Барвінський;
3. М. Лисенко;
4. М. Леонтович.
24. Який з перерахованих методів та прийомів із слухання музики найбільш активізує увагу:
1. Прийом повторного програвання;
2. Метод "музичних колекцій";
3. Наочні методи;
4. Прийом постановки завдання.
25. Визначіть методи навчання за джерелом знань:
1. Проблемний, частково-пошуковий;
2. Дослідницький, бінарний;
3. Розповідь, інструктування, бесіда, лабораторні роботи;
4. Словесні, наочні, практичні.
26. Психіка дитини розвивається:
1. В процесі гри;
2. В різних видах діяльності;
3. Незалежно від діяльності;
4. В процесі спілкування.
27. Система музичного виховання Д. Кабалевського основний акцент робить на:
1. Слухання музики;
2. Хоровий спів;
3. Гру на дитячих музичних інструментах;
4. Розвиток вокальних даних.
28. Яку з форм роботи із слухання музики можна рахувати провідною:
1. Тематичні концерти;
2. Слухання казок, ілюстрованих музикою;
3. Відвідування дитячих опер;
4. Слухання музики на музичному занятті.
29. Кого вважають засновником класно-урочної системи навчання і виховання:
1. Й. Г. Песталоцці;
2. Д. Дідро;
3. Я. А. Коменський;
4. А. Дістервег.
30. Психіка - це:
1. Особлива форма певної матерії, яка виражається в здатності цієї матерії відображати навколишній світ;
2. Властивість всякої матерії, яка полягає в залежності цієї матерії відображати навколишнійсвіт;
3. Особлива властивість певним чином організованої матерії, яка полягає в здатності цієї матерії відображати навколишній світ;
4. Дзеркальне відображення навколишньої дійсності.
31. Що таке навчальний підручник:
1. Основна настільна книга;
2. Книга, в якій матеріал розширює межі навчальної програми;
3. Книга, що включає основи наукових знань з певної навчальної дисципліни у відповідності з цілями навчання, встановленими програмою і вимогами дидактики;
4. Книга, що містить додаткові відомості.
32. Яка з форм поведінки тварин містить у собі діяльність мислення:
1. Інстинкти;
2. Навички;
3. Інтелектуальна поведінка;
4. Інстинкти, навички.
33. Основне завдання уроків музики:
1. Вивчення нотної грамоти і сольфеджіо;
2. Розуміння класичної музики;
3. Розвиток слуху і голосу;
4.

 
 

Цікаве

Загрузка...