WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Переклад як жанрово-видова категорія художньої творчості в бандурному мистецтві - Реферат

Переклад як жанрово-видова категорія художньої творчості в бандурному мистецтві - Реферат

керівник Заслуженої капели бандуристів України, народний артист України - М.Гвоздь; доцент НМАУ - Л.П.Федорова. Жанри перекладу увійшли до творчої діяльності видатних бандуристів-виконавців - лауреатів Республіканських та Міжнародних конкурсів виконавців на народних інструментах - Г.Менкуш, П.Чухрай, К.Новицький, О.Герасименко, Р.Гриньківа. Багато інших викладачів, аспірантів, студентів творчо вирішують проблему розширення репертуару через жанр перекладу.Творчі напрацювання у сфері бандурного перекладу дозволяють вирізнити його різновиди, класифікувати за жанровими ознаками. У жанровій класифікації перекладу характерними ознаками різновидів є співвідношення з оригіналом: міра його оновлення та методи його переінтонування. Музикознавчий аналіз бандурних перекладів дає змогу об'єднати різновиди перекладу у жанрову систему.В кожному окремому жанровому різновиді переклад має власні, відкристалізовані художньою практикою, характерні ознаки. Певна сукупність характерних ознак є своєрідним ключем до визначення кожного окремого жанру перекладу (перекладення, редакція, аранжування тощо).Цілісно порівнюючи оригінал та його переклад, простежимо динаміку змін, тобто співвідношення у новотворі константних та релятивних компонентів, що відбулися в результаті адаптації першооснови в умовах нової його версії. Константну основу системи перекладу і всіх її різновидів становить художньо-образна концепція та інтонаційно-ладова єдність мелодії оригіналу. Релятивні елементи оригіналу, що можуть піддаватися бандурній трансформації, поділимо на рівні. До першого рівня релятивності віднесемо найбільш мобільні елементи оригіналу, що лише частково впливають на художньо-образний зміст оригіналу це: тембр, темп, динаміку, артикуляцію, штрихову палітру. До другого рівня релятивності, що є відносно змінним, віднесемо: стиль, жанрову основу, структуру твору, форму, гармонію, фактуру.Таким чином, різновид перекладу стає новою бандурною версією твору-оригіналу, певною інтонаційно-семантичною моделлю оригіналу, де його компоненти різною мірою переосмислюються і в новому втіленні набувають іншої художньої вартості та цілісності. Цей процес визначається відбором матеріалу, методами і прийомами трансформації цього матеріалу в новій версії, новим розвитком, художньою метою і кінцевим результатом.Ступінь оновлення, зміни оригіналу перекладачем визначається у детермінантах перекладу (які складають систему жанрів перекладу), що передбачає варіантність творчого переосмислення.Розглядаючи специфіку функціонування жанрової системи перекладу в бандурній творчості, візьмемо до уваги аспект впливу на бандурну практику як професійної, так і народної музики, оскільки за визначенням А.Сохора: "Побутова музика (для нас народна, кобзарська) є історичною і логічною основою музики професійної (тобто оригінальної композиторської творчості), а зв'язок між ними визначається законами розвитку музичної культури в цілому" [6, 133].В бандурній практиці можемо визначити дві жанрові системи: оригінальної композиторської творчості та жанрову систему бандурного перекладу. З кожною з них пов'язані народний та класично-академічний напрямки розвитку. В цьому ключі ми будемо розглядати жанрову систему бандурного перекладу, беручи до уваги тип оригіналу (народний матеріал чи оригінальну композиторську творчість), що також визначатиме різновид перекладу.Бандурна жанрова система перекладу детермінує творчий процес, його мету і кінцевий результат нотного запису, також акцентує специфіку підходів до оригіналу та методів втілення перекладу, якість художнього оновлення і творчу волю композитора.Спираючись на існуючі дослідження проблематики дефініції жанру перекладу в музикознавстві та беручи до уваги специфіку бандурно-виконавської практики, пропонуємо класифікувати бандурні переклади у систему його жанрових різновидів. Визначивши рівні змін релятивних елементів оригіналу в кожному з них, охарактеризуємо жанрові ознаки кожного різновиду перекладу, ввівши термін "константне ядро", що дає змогу розглядати в загальній системі всі різновиди перекладу, а також визначає сукупність елементів музичної тканини, які не можуть бути змінені в конкретних різновидах перекладу, тим самим характеризуючи їх жанрову ознаку.Центральне місце в жанровій системі бандурного перекладу займає перекладення, що передбачає варіантне осмислення оригіналу бандурними засобами інтерпретації при збереженні константного ядра оригіналу, тобто: художньо-образною концепцією твору, інтонаційно-ладової єдності мелодій, а також стилю, жанру, структури, і гармонії, метро-ритмічної структури, фактури. Творчого бандурного переосмислення вимагають мобільні (змінні) елементи оригіналу: тембр, темп, динаміка, артикуляція, штрихи. Бандурне перекладення має два різновиди. Це - бандурне аранжування і бандурна редакція. Для них характерні жанрові ознаки перекладення (мінімальні текстові зміни), проте вони більше скеровані в напрямку бандурно-виконавської інтерпретації оригіналу.Більш віддаленими від системи оригіналу є бандурні обробки та транскрипції, які вимагають творчої реорганізації музичного матеріалу оригіналу бандурними засобами. Головний змінний елемент оригіналу - фактура, що вимагає творчої заміни в умовах бандурної практики при збереженні константного ядра та відноснорелятивних елементів оригіналу другого рівня: стилю, жанру, форми, структури, метроритму, гармонії. Вільні обробки та твори на тему є перехідними жанрами між перекладами та оригінальною творчістю, в яких константним ядром залишається лише тематичне зерно (мелодія), а всі інші музичні елементи переосмислюються засобами бандурно-виконавської інтерпретації.Велика кількість різножанрових перекладів в бандурному мистецтві зумовила дослідження специфіки жанрових ознак кожного різновиду перекладу. Характеристика сукупності цих ознак є ключем до визначення жанрових особливостей перекладу і до способу його функціонування та інтеграції в оригіналі. Це дає змогу при творчому перетворенні оригіналу підібрати той жанровий різновид перекладу, який повною мірою відтворить загальну художню концепцію оригіналу, його стилістичні, жанрові, формотворчі та інтонаційно-виразові сторони в нових бандурних умовах. Крім того, знання жанрових ознак кожного різновиду перекладу сприятиме підвищенню його професійного рівня, тобто "композиторській культурі перекладу", що забезпечить високий рівень виконавства. "Бандурність перекладу", його зручність та сценічне апробування є одним з критеріїв професійної оцінки перекладу слухачами.Отже, бандурний переклад репрезентує особливий вид композиторської творчості, а його різновиди створюють розгалужену жанрову систему перекладу, де кожен з них має свої специфічні характеристики, визначені мірою оновлення та переосмислення оригіналу бандурними засобами.Творчий процес перекладу для бандури кращих зразків світової музичної спадщини сприяє також композиторській активності, підвищенню культури виконавства в професійно-академічному річищі, розширенню кола художньо-виражальних і технічних можливостей бандури.Подальший розвиток професійно-академічного напрямку бандурної творчості через різновиди жанрів перекладу дає підстави прогнозувати значні творчі досягнення у майбутньому, що продовжують набирати силу.
Література:
1. Коган Г.М. О транскрипции // Коган Г.М. Избранные статьи. - Вып.
2. - М.: Сов. композитор, 1972. - С. 63-68.
3. Кондзьолка В.В. Нариси історії античної філософії. - Львів: Львівський університет ім. І.Франка, 1993. - 257 с.3. Українське музикознавство. - Вип. 6. - К.: Музична Україна, 1971. - 264 с.
4. Академічне народно-інструментальне мистецтво України ХХ - ХХІ ст. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. - К., 2003. - 123 с.
5. Панасюк І. Переплетись роки й бандури струни. - К., 2002. - 130 с.6. Сохор А. Вопросы социологии и эстетики музыки. - Л., 1981. - Вып. 2. - С. 231-260.

 
 

Цікаве

Загрузка...