WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Аналіз хорового твору „Ой лугами-берегами”- українська народна пісня обробка М.Д.Леонтовича - Реферат

Аналіз хорового твору „Ой лугами-берегами”- українська народна пісня обробка М.Д.Леонтовича - Реферат

музичного твору активно впливає на процес формування композиції з усіма властивостями її , відношеням розділів і фону, роллю кульмінаційних зон. Відступ від початкової тональності сприяє подоланню одноманітності і стимулює подальший розвиток.
Основна тональність твору - G-dur ( Соль-мажор), але в третьому та четвертому куплетах відбувається модуляція в одноімений g moll (соль-мінор).Модуляція допомагає досягти загальної кульмінації твору. Найвища її точка співпадає з натуральною домінантою,яка звучить напружено, нестійко, прагне до розв'язки.
МЕЛОДІЯ - найважливіший засіб музичної виразності. Мелодична лінія утворюється від сполучення плавного, поступеневого руху із стрибкоподібними висхідними та нисхідними ходами, підйомами і спадами. За основу длямелодії композитор бере тонічний тризвук і на його основі будує мелодію. Рух мелодичної лінії надзвичайно тісно пов'язаний з текстом, яскраво передає настрій пісні.
Мелодія даного твору наспівна, хвилеподібно-рухлива. Діапазон мелодії у межах октави ( g1 - g2).Від напрямку мелодії залежить її напруження.
Зростання напруження мелодичного розвитку пов'язане з висхідним напрямком та посиленням звучності, зменшення напруження з нисхідним напрямком та динамічним заспокоєнням.
Мелодія наспівна, але зустрічаються стрибкоподібні рухи на різні інтервали. Починається мелодія по звуках тонічного тризвуку (в3+м3), а також зустрічаються стрибки на такі інтервали: в3, м3, ч4, ч5.
ГАРМОНІЧНИЙ ПЛАН.
Гармонія твору проста, але насичена нестійкими акордами. Часто зустрічаються дисонансні співзвуччя, що надає хоровій партитурі багате колоритне забарвлення.
Гармонію твору можна схематично зобразити так:
Т Т6 Д43 Д2 Т6 II65 IV64 II7 Д7 Т VII7 II6 Д Д7 Т S Д Т6 Д Т S Д Т S Д7 Т.
Така ладо-тональна палітра дозволяє гнучко відобразити усі текстові світлотіні, створити гармонічний фон. Поєднання мелодики і поліфонії породило цікавий гармонічний ефект: сміливе застосування септакордів і найрізноманітніших проміжних та прохідних звуків, затримань та переднімань.
МЕТРО-РИТМІЧНИЙ ПЛАН.
Ритм вірша у даному хоровому творі зовсім не співпадає з музичним метром. Дивлячись на музичний малюнок, ми бачимо, що часто на один склад припадає дві, три, або чотири ноти:
Вираження метру в цифровій схемі ми називаємо розміром. Розмір даного твору - 3/4. Це простий односкладовий четвертний розмір. Він часто застосовується композитором для відтворення патетичного настрою у піснях даного жанру.
Для твору характерний простий ритмічний малюнок, зустрічаються різні тривалості нот: восьмі, половинні, четвертні, шістнадцяті.
Характерним є такий ритмічний малюнок:
Такі метро-ритмічні особливості сприяють розкриттю ідейно-образного змісту твору. В основних темах використані інтонації, які спираються на інтонації козацьких, патріотичних пісень (опора на стійкі ступені ладу, закличні інтонації, вигуки).
ФАКТУРА твору гомофонно-гармонічна. Це звукова матерія музичного твору, комплекс усіх звукових ліній, пластів і голосів, що виступають в ній у різних функціональних співвідношеннях і які утворюють одне звукове ціле.
Фактура - це живий організм, здатний сконцентровуватися і розсіюватися, згущуватися і розріджуватися, розбухати в об'ємі і стискатися до мінімуму, розгалужуватися на окремі звукові горизонтальні лінії і зливатися в монолітну одноголосну течію.
Фактура даного твору щодо гомофонно-гармонічного викладу, то композитор створює виділене звучання - першорядна роль мелодії і підпорядкована їй гармонія. Він наслідує традиції народного гуртового виконання українських народних пісень, коли основна мелодія звучить почергово у всіх голосах.
В той же час, решту голосів стають супроводом до неї. Водночас, композитор збагачує гомофонно-гармонічну вертикаль за рахунок мелодизації окремих голосів. Протягом декількох віків поліфонія та гомофонія співіснували поруч. Природним явищем був обопільний їх вплив і взаємозбагачення.
ВОКАЛЬНО-ХОРОВИЙ АНАЛІЗ.
Хоровий твір " Ой лугами-берегами" написаний для мішаного чотирьохголосого хору та розрахований на виконання професійним колективом.
ДІАПАЗОН - звуковий обсяг співаючих голосів, який використовується в даному творі від нижнього до верхнього звуків.
ЗАГАЛЬНИЙ ДІАПАЗОН ХОРУ: g - g2.
Діапазон партії С (сопрано).
f - g2.
Діапазон партії А (альт):
h - g2.
Діапазон партії Т (тенор)
d - e1
Діапазон партії Б (бас)
g - c1
ТЕСИТУРНІ УМОВИ мають великий вплив на формування хорового звучання. Людські голоси володіють динамічними можливостями, прямо-пропорційними теситурним умовам.
Теситурні умови твору зручні для альтової, сопранової та тенорової партій.
В басовій партії зустрічається звук "мі", який басова партія може взяти фальцетом. При виконанні в різних теситурних умовах, виникають різноманітні питання, пов'язані з ансамблем хору, якщо регістри кожної хорової партії використовуються в належних теситурних умовах.
Проаналізувавши твір з погляду використання регістрів кожної партії, можна пересвідчитися, що кожна партія перебуває в межах свого природнього регістру. А тому її теситурні умови зручні і ансамблеве звучання буде природнім. Для баса рекомендується високий звук "мі" брати не форсуванням, як правило беруться звуки, а згладити і пом'якшити.
РОЗМІЩЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ.
Музичними темами твору ми називаємо ті його частини, які виділяються своїм структурним оформленням і володіють найбільшою характерністю закладених в них музичних думок.
Тематична суть найбільш яскраво виявляється в головних мелодіях, по яких впізнаємо тему. Розвиток тематичного матеріалу проходить по-різному, в деякій мірі він підпорядкований літературному тексту.
У першій строфі тема проходить у партії сопран, а продовжують підголоски тенора і альта.
Друга строфа (куплет) починається темою у партії тенора, а підхоплюють всі інші голоси.
Третій та четвертий куплети - тема звучить знову у сопран, басова партія має лише окремі фрази.
Хоча перехоплює тему від сопран басова партія, цим композитор хотів підкреслити слова "Бодай вони поросли..." Кожна строфа закінчується неповним тонічним

 
 

Цікаве

Загрузка...