WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → З диригування хором на твори:“Вечерняя песня” муз. С. Танєєва сл. О. Хом’якова, “Чорний крук”, з опери К. Данькевича “Богдан Хмельницький” - Реферат

З диригування хором на твори:“Вечерняя песня” муз. С. Танєєва сл. О. Хом’якова, “Чорний крук”, з опери К. Данькевича “Богдан Хмельницький” - Реферат

остінантність альта, та сама гармонія, але за рахунок деяких змін ( метро-ритмічних), які обумовили розчленування одного мотиву на два за рахунок введення пауз (???) змінюється структура речення, замість 3-х речень І част., тут композитор вводить 4-й такт.
(НОТИ)
Динаміка та наголоси збережені у відповідності до характеру твору (РР). Необхідно вказати, що в розмірі особливості фразування вимагають логічних наголосів на другу долю (а не на сильну)
m. 7-9 Ветер приносит прохладу и негу
Тихою славой ……
m. 16-17 Чуть шевелятся лесные вершины
Всю цю частину об'єднує одна спільна тональність - g-moll.
Зустрічаються мелодичні ходи в альта (7 m., 11 m.)
(НОТИ)
гармонія в цьому творі є дує важливим засобом формоутворення та сприяє колористичним завданням для відтворення поетичного змісту. Вона чутливо реагує на найменшу зміну настрою, стає то спокійно статичною, застосовуючи органний пункт, то більш дисонуючою, напруженою. В зв'язку з застосуванням мелодичного мінору вводяться функцію альтерованою ДД та ДДVII, септакордів ІІ, VI ступеней.
Каданси лаконічно завершують кордони побудов (половинні на Д, або на t ладу).
ІІ част. (епізод) - речетативно-декламаційного характеру, контрастний по відношенню до крайніх частин.
Після прозорого, "порожнього" звучання ?5 (т. 19) закличне, активне звучання акорду (g-moll) порушує стан споглядальності, динаміка f, розмір . Мелодія декламаційна, енергійна:
(НОТИ)
це досягається за рахунок об'єднання багатьох музичних засобів - роздріблення фраз паузами на дрібні мотиви, динаміки f, тому і ритмічна побудова мелодії - від довгої тривалості і навпаки.
(НОТИ)
соло партії ІІ сопран з плавною темою підводить нас до появи репризи (da capo al fine)
(НОТИ)
закінчується твір в тому ж настрої, як і початок - в ліричній споглядальності.
ІІІ.р. Твір "Вечірня пісня" написано для 4-голосого жіночого хору, a capella.
Діапазон партій:
(НОТИ)
Діапазон хору:
(НОТИ)
Діапазон партій відповідає голосовим даним, текстурні умови зручні, тому ансамблеве звучання буде природнім.
У зв'язку з особливостями гомофонного стилю, мелодія занаходиться у С1, тому звучання інших партій необхідно злегка приглушити. В місцях, де на фоні витриманих нот звучить закінчення теми (підголоски), їх звучання необхідно виділити із звучання інших партій.
Ансамбль - це врівноваженість у звучанні, робота над ним вимагає повсякденної кропіткої тобто ти.
Незважаючи на мініатюрність розмірів цього твору, він є глибокоемоційним, а спів a capella вимагає особливо кропіткої роботи над ансамблем, дикцією, ритмікою, динамікою.
Музика тут безпосередньо пов'язана з літературним текстом, де музика і слово в творчій єдності розкривають художній зміст твору. Засобом донесення літературного тексту до слухача є дикція (від лат. - dictio - вимова) - манера вимовляти слова, яка тісно пов'язана з орфоепією - виконання. Технічно правильно і вірно вироблені прийоми цих засобів дають можливість набути чіткої і легкої вимови. Що полегшує донесення до слухача поетичного змісту твору, що виконується.
Дикційні труднощі, пов'язані з вимовою тексту обумовлені тим, що сів легко доступний на голосних , а приголосні є свого роду, перешкодою. Проте невиразне виконання приголосних ускладнює розуміння змісту літературного тексту. Найкраще вокальне звучання при чіткій дикції зберігається там, де приголосні звуки відносяться до наступного складу.
Написано: Вимовляти:
"Солн - це сок - ры - лось" "Со - лнце - со - кры - ло - сь"
В академічному співі необхідно слідкувати, щоб голосні вимовлялись близько до літери "О", особливого заокруглення вимагають голосні "Е", "О"; літери "М" і "Н" слід розглядати, як "співочі"; "С" і "З" - як "свистячі", (Ш, Ч, Щ), їх необхідно вимовляти коротко, синхронно, разом:
"Чуть шевелятсь ......"
одним з важливих елементів хорової дикції є дотримання положень логіки при вокальному виконання літературного тексту. Починаючи роботу на дикцією, необхідно здійснити літературний аналіз, визначити логічні центри, наголошені слова. Невірно поставлений наголос інколи змінює зміст тексту. Про співвідношення логічних поетичних наголосів та метроритмічної пульсації, висотних особливостей окремих кульмінацій було згадано вище.
Велике значення має дотримання в тексті назута цезур.
1-3 m. - ланцюгове дихання
1-3 m. - ланцюгове дихання
1-3 m. - можна взяти в 1-3 m. з-за такту легке, підхоплююче дихання
1-3 m. - ланцюгове дихання
1-3 m. - ланцюгове дихання (у сопран, альтів І перед 18 m. легке підхоплене дихання).
В останніх тактах дихання береться підчас пауз.
Складність розміру , полягає в тому, щоб диригент та хоисти при виконанні змогли би зберегти пульс Рузу трьох восьмих на одну долю. Синкоп в творі немає.
Стрій - це найважливіший вид ансамблевої роботи над інтонацією. Різні вокальні позиції хористів негативно діють на інтонацію.
Робота над інтонацією включає в себе поняття горизонтального та вертикального строю - партії та хору.
По складності інтонування, інтервали поділяються на легкі, важкі і дуже важкі.
Легкі - це чисті інтервали, в яких стійко інтонуються два звуки - верхній та нижній (кварта, квінта, октава)
(НОТИ)
важкі інтервали - поділяються на малі та великі (в творі зустрічаються м2, в2, м3, в3, м6)
малі інтервали вимагають: стійкого виконання основного тону та пониження висхідного або підвищення низхідного.
(НОТИ)
великі інтервали вимагають стійкого виконання основного звуку та підвищення висхідного або пониження низхідного.
Дуже важкі інтервали - це збільшені та зменшені інтервали, які вимагають звуження (ЗМ5), або розширення (Зб. 4). В творі зустрічається тільки Зм5, яка вимагає звуження двох звуків
(НОТИ)
Вертикальний стрій базується на засадах інтонування інтервалів. В партитурі позначено спосіб інтонування акордів. При роботі необхідно працювати над інтонацією кожного акорду зокрема.
(НОТИ)
Динамічний план
Іч. ІІч.
(епізод) ІІІч.
А + В + А С А + В + А
ррр ррр f > ррр ррр
Твір ліричний по настрою, ньому використана рухома та нерухома динаміка від РРР, РР, Р, mP, f, , у фразах. Які готують появу нової частини, для підкреслення структури форми необхідно зробити деяке rit., а в кінці твору - morendo (завмираючи).
Кульмінації в творі знаходяться в І част. (m. 10) та ІІ част. (m. 20-24). Їхня віддаленість одна від одної робить їх рівноцінними, яскравими.
Диригується твір потрьохдольній ( ) та чотиридольній ( ) схемі:
(малюнок)
Жест - legato. Динаміка жесту залежить від його амплітуди, позиції. Технічних труднощів нема.
Основне завдання диригента - це творче відтворення сюжету твору системою своїх диригентських жестів, створення художнього образу.
Твір академічного напрямку, тонкий для виконання. Він потребує детальної роботи над всіма засобами музичної виразності.
Твір "Вечірня пісня" рекомендовано для виконання професійним колективом.
Використана література:
Серганюк Ю.М., Серганюк Л.І., Їжак В.О. Методика аналізу хорових творів. - Івано-Франківськ, 1992
Чесноков Г. Хор и управление им. - М., 1961
Колесса М. Основи техніки диригування. - К., 1973
Хопрова С.І. Танєєв. - М. - 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...