WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Музика, її різновиди і жанри - Реферат

Музика, її різновиди і жанри - Реферат


Реферат на тему:
Музика, її різновиди і жанри
Зміст
1. Осмислення музики як мистецтва 3
Висновок 5
2. Нові принципи музичного мислення. Хор, гімн, романс, арія, опера, соната, симфонія, реквієм, концерт, ораторія 6
Висновок 8
Література 9
1. Осмислення музики як мистецтва
Мистецтво, одна з форм суспільної свідомості, складова частина духовної культури людства, специфічний рід практично-духовного освоєння світу. У цьому плані до мистецтва відносять групу різновидів людської діяльності - живопис, музику, театр, художню літературу і т.п., які поєднуються тому, що вони є специфічними - художньо-образними формами відтворення дійсності.
Мистецтво як специфічне суспільне явище являє собою складну систему якостей, структура якої характеризується поєднанням пізнавальної, оцінної, творчої (духовної і матеріальної) і знаково-комунікативної граней (або підсистем). Завдяки цьому воно виступає і як засіб спілкування людей, і як знаряддя їхньої освіти, збагачення їхніх знань про світ і про самих себе, і як спосіб виховання людини на основі тієї або іншої системи цінностей, і як джерело високих естетичних радостей.
Кожен вид мистецтва безпосередньо характеризується способом матеріального буття його витворів і типом образних знаків, що застосовуються. В цих межах усі його види мають різновиди, що визначаються особливостями того або іншого матеріалу і своєрідністю художньої мови, що випливає звідси. Так, різновидами словесного мистецтва є усна творчість і письмова література; різновидами музики - вокальний і різні типи інструментальної музики; різновидами сценічного мистецтва - драматичний, музичний, ляльковий театр, а також естрада і цирк і т.д.
Таким чином, мистецтво, взяте в цілому, є історично сформована система різних конкретних способів художнього освоєння світу, кожний з яких має і загальні для всіх риси і індивідуально-своєрідні.
Музика - вид мистецтва, що відбиває дійсність і впливає на людину за допомогою осмислених і особливим образом організованих звукових послідовностей, що складаються в основному з тонів. Музика - специфічний різновид звукової діяльності людей. З іншими різновидами (мова, інструментально-звукова сигналізація і т.д.) її поєднує здатність виражати думки, емоції і вольові процеси людини в чутній формі і служити засобом спілкування людей і управління їх поводженням. Разом з тим вона істотно відрізняється від всіх інших різновидів звукової діяльності людей. Зберігаючи деяку подобу звуків реального життя, музичне звучання принципово відрізняються від них строгою висотною і часовою (ритмічною) організованістю. Ці звучання входять в історично сформовані системи, основу яких складають тони. У кожному музичному творі тони утворюють свою систему вертикальних з'єднань і горизонтальних послідовностей - його форму.
У змісті музики чільну роль відіграють емоційні стани і процеси (а також вольові устремління). Їхнє провідне місце в музичному змісті визначається звуковою (інтонаційною) і часовою природою музики, що дозволяє їй, з одного боку, спиратися на багатовіковий досвід зовнішнього виявлення людьми своїх емоцій і передачі їхнім іншим членам суспільства насамперед і головним чином за допомогою саме звуків і, з іншого боку - адекватно виражати емоційне переживання як рух, процес із усіма його змінами і відтінками, динамічними наростаннями і спадами, взаємопереходами емоцій і їхніх зіткнень.
З різних видів емоцій музика втілює головним чином настрій. Широко представлені в музичному творі також емоційні сторони інтелектуальних і вольових якостей особистості (і відповідних процесів). Це дозволяє даному виду мистецтва розкривати не тільки психологічні стани людей, але і їхні характери. У максимально конкретному (але не перекладному на мову слів), досить тонкому і "заразливому" вираженні емоцій музика не знає собі рівних. Саме на цьому засноване широко розповсюджене визначення її як "мови душі".
Музиці доступний зміст різних родів: епічне, драматичне, ліричне. При цьому, однак, у силу її необразотворчої природи найбільш близька їй лірика.
Матеріальним втіленням змісту музики, способом його існування служить музична форма - та система музичних звучань, у якій реалізуються емоції, думки й образні представлення композитора. Навіть узяті окремо, музичні звучання мають вже первинні виразні можливості. Кожне з них здатне викликати фізіологічне відчуття задоволення або невдоволення, порушення або заспокоєння, напруги або розрядки, а також синестезичні відчуття (ваги або легкості, тепла або холоду, темряви або світла і т.д.) і найпростіші просторові асоціації.
У кожному музичному творі з окремих елементів його форми в процесі їхнього об'єднання складається загальна структура, що складається з декількох приватних структур. До останніх відносяться структури: мелодійна, ритмічна, ладогармонійна, фактурна, темброва, динамічна й ін. Особливе значення має тематична структура, елементами якої служать музичні теми (разом з різними видами і стадіями їхньої зміни і розвитку). У більшості музичних стилів саме теми є матеріальними носіями музичних образів.
Висновок
Мистецтво - складова частина духовної культури людства. До мистецтва відносять групу різновидів людської діяльності - живопис, музику, театр, художню літературу і т.п. Музика - вид мистецтва, що відбиває дійсність і впливає на людину за допомогою осмислених і особливим образом організованих звукових послідовностей, що складаються в основному з тонів. Даний вид мистецтва розкриває не тільки психологічні стани людей, але і їхні характери. Широко розповсюджене визначення музики як "мови душі".
2. Нові принципи музичного мислення. Хор, гімн, романс, арія, опера, соната, симфонія, реквієм, концерт, ораторія
Останні десятиліття розвитку

 
 

Цікаве

Загрузка...