WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Аналіз хорового твору “Із-за гаю сонце сходить” Б. М. Лятошинського, на сл. Т. Г. Шевченка - Реферат

Аналіз хорового твору “Із-за гаю сонце сходить” Б. М. Лятошинського, на сл. Т. Г. Шевченка - Реферат

періоді твору, де проходить ряд відхилень. Через divisi альти можуть показати всю глибину, насиченість гармонії (24-26 т. т.).
У І періоді особливих мелодичних труднощів для А немає. Ряд складних місць в плані чистоти інтонування є у ІІ періоді.
Партія А викладена у тональності B-dur, стрибок на ч. 4, а потім секундовий поступеневий хід вниз (м. ч.). Щоб секунди прозвучали чисто, їх потрібно інтонувати гостро.
З 24 по 26 т. т. альтова партія включає в себе лише один звук (для першого А - звук "ре", для другого А - звук "сі").
При багаторазовому повторенні одного звуку можливість пониження хорової партії зростає. Щоб цього не сталося, ці звуки слід виконувати з тенденцією до підвищення.
Тенорова партія (Т) у І та ІІ періоді звучить у зручній теситурі, але ІІ період характеризується високою теситурою для т.
Діапазон тенорів сягає "ля ???" і "ля ???" І октави. Сила звуку не повинна перевищувати силу звуку інших партій. Тенорові в процесі роботи над високотеситурними місцями рекомендується співати фальцетом.
У теноровій партії слід загострити увагу в таких моментах:
1. висока теситура (ІІ період) і ритмічне ускладнення - тріолі (19, 22, 30, 34, 36, 38 т. т.)
2. загострене звучання альтерованих звуків (19-22, 24-26, 29, 32, 34, 36, 38 т. т.).
Завдання тенорів у цих тактах полягає в обережному підтягуванні звуку до потрібної висоти, єдиної манери звукоутворення, єдиного тембрового звучання.
Інтервали м. 2 "фа-мі #", "мі #-мі???" (І тенор) і "ре-до #", "до #-до ???" (ІІ тенор) у 32 т. необхідно односторонньо звузити, тому звуки "мі #" (І тенор) і "до #" співаємо гостро.
3. Інтонування висхідних (2-3 т., 9, 12-13, 19, 24-25 т., 32 т.) стрибків.
Партія В (басів) характеризується тим, що вона виконує роль основи, фундаменту хору. Теситурні умови в достатній мірі зручні. Голосоведення плавне (І період, ІІІ період).
Складне місце в плані інтонування 18-19 т. т. пов'язано із стрибками, що характерно для цієї партії.
Ці такти також важкі своїм хроматичним рухом по м. 2 вниз і вверх. Всі ці секунди потрібно виконувати гостро. Можливість нечистого звучання партії зростає. Аналогічні такти 21, 22, 23, 27, 30-38 т. т.
Таким чином, можна зробити висновок, що Б. Лятошинський, пишучи даний твір, використовує для його виконання зручну теситуру. Він звертає увагу виконавців на темп, темброве забарвлення голосу, динаміку, фразування і т. п.
Щодо інтонаційного виконання даного твору, то слід зазначити: чистота інтонування по горизонталі потребує клопіткої роботи, тут виникають певні труднощі.
Твір "Із-за гаю сонце сходить" написаний у n-moll, що потребує від виконавців точного виконання ІІІ ст. ладу, яка повинна виконуватись низько.
Тому при співі її потрібно точно проінтонувати. Наприклад, у 1 такті у S і Т партіях (октавний унісон) є стрибок на м. 3 (сі-ре) - терцовий тон.
Інтонаційну трудність складають відхилення у ІІ періоді твору. Тут вся партитура зміщеється на м. 2 вниз. Відбувається перехід з мінору в мажор (n-moll ? B-dur). Так як із затакту починає партія басів у 18 т., у 19 т. - партія тенорів, поступово всі партії звучать у мажорі.
Ансамбль є одним з найважливіших засобів хорового співу. При виконанні будь-якого хорового твору ансамбль відіграє важливу роль. Дуже важливим у хорі є вміння співаків підпорядкувати свої дії до дій всіх співаків, послухати звучання інших партій в загальному ансамблі, вміти гнучко переключатися з основної мелодичної лініх на підголоски.
Унісонний ансамбль. Для твору Б. Лятошинського "Із-за гаю сонце сходить" характерний дуже складний метро-ритмічний ансамбль. Перш за все кожна партія має divisi, але це відбувається тільки частково, у деяких тактах. Тому виконавці повинні відчувати як унісон між виконавцями однієї партії, так і поділ на два голоси. Умовами для унісонного ансамблю є однотембровість голосів, зручна теситура, природність звучання. Щоб досягти правильного унісонного звучання даного твору не потрібна велика кількість виконавців, приблизно 10 чоловік в одній партії. Виконавці на в якому разі не повинні виділятися з-поміж інших, так як тоді ми не відчуємо милозвучності, легкості і глибокого драматизму, з якими виконується даний твір.
Щодо гармонічного ансамблю, то у творі є поліфонічна фактура. Кожен голос має свою мелодичну лінію, тому прослідкувати вертикаль дуже важко, вистроїти акорд можливо лише в деяких місцях. Це є однією із труднощів виконання твору. Кожен голос розвивається самостійно. Дуже часто ритмічний ансамбль не співпадає.
Важливим для ансамблю є також розміщення акорду (вузьке чи широке). У хоровій мініатюрі Б. Лятошинського "Із-зі гаю сонце сходить" зустрічається різне розміщення. У деяких місцях композитор зменшує розрив між голосами за рахунок divisi. Це сприяє кращому звучанню твору і створює колоритну, насичену гармонію.
Ритмічний ансамбль у даному творі дуже складний, так як кожна партія має свій ритмічний малюнок. Розмір І періоду твору ?; оскільки твір починається із затакту, то по логічному наголосу все тяжіє до І долі такту, тому вона повинна бути найбільш виразною.
У 6, 9, 10, 12, 13 т. т. зустрічається розспівування складів, але не у всіх партіях.
Може виникнути порушення ритмічного ансамблю, тому диригент повинен підготувати ці зміни активним замохом.
У ІІ періоді (18т.) значно міняється темп твору (Повільно - І період, Швидко - ІІ період). Диригент повинен підготувати ці зміни, щоб не було порушення ритмічного ансамблю.
Важким для ритмічного виконання є ІІІ період: поєднання восьмих і тріолей у різних партіях. Диригент повинен активно давати замахи і звернути увагу на такий ритмічний поділ.
Аналогічні такти 32, 34, 36, 38 т. т.
Динамічний ансамбль. Роботу над динамікою слід проводити в сукупності з вимогою правильної атаки та формування звуку. Попередньо перед виконавцями слід "намалювати" загальний динамічний план:
У І і ІІІ періоді розвиток динамічної лінії проходить від р до mp і поступовий спад на рр. Як бачимо, динаміка цих періодів недуже різноманітна. Але, як відомо, професійним вважається той хор, який вміє співати на рр. отже, у цих періодах автор прагне домогтися "акуратного", злагодженого звучання на р. Тому для виразної динаміки слід домогтися досконалого ансамблю. Всі партії повинні мати однакову силу звучності, примарне і обов'язково природне звучання. Ні в якому разі не можна допускати форсування звуку. Особливо важливо показати динаміку в тих місцях, де тема проходить лише в однієї партії.
Наприклад:
Також великий вплив на ансамбль має кількість хористів у кожній партії, а також врівноваженість голосів по силі звучання.
Зовсім інший у динамічному плані ІІ період. Кульмінація твору саме у цій частині. Кожна партія вступає по-чергово на f, потрібно виділити ці всупи. Цей період виконуємо з виразністю і значимістю. В кінці періоду відбувається поступовий спад динаміки.
Дикційний ансамбль. Розглядаючи орфоепічний ансамбль, ми повинні звернути увагу на незручності у вимові слів.
1. Слова із дзвінкими та шиплячими літерами (гаю, сонце, схо-дить, заходить, увечері, смутний, ходить, годину, чорнобрива, лісу, собаками, псарями, гульвіса, цькують, смертельнії).
2. Слова зі збігом двох і більше

 
 

Цікаве

Загрузка...