WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Методи активізації учнів у різноманітній музичній діяльності - Курсова робота

Методи активізації учнів у різноманітній музичній діяльності - Курсова робота


Курсова робота
Методи активізації учнів у різноманітній музичній діяльності
План.
Вступ………………………………………………………………..3-5
Розділ I. Методи активізації учнів у різноманітній музичній діяльності:…………………………………………....6-8
1.1. Застосувати методи наступності і послідовності у процесі навчання дітей музики……………………………………………...9-11
1.2.Міжпредметні зв`язки - один із засобів творчої активності учнів у різноманітній музичній діяльності……………………………..12-14
1.3. Музикування - необхідний етап формування активності….15-18
1.4. Активізація сприймання музики - важливий фактор музичних здібностей учнів та творчої активності………………………..…19-20
Розділ II. Практична частина.
2.1. Методи використання наочності на уроках музики як шлях розвитку творчої активності…………………………………...…21-22
2.2. Музично - дидактична гра на уроці музики………………...23-26
Висновки……………………………………………………….27-28
Література……………………………………………………..29-30
Вступ
Одним з дійових засобів естетичного виховання людини є музика.
Музика - це мова почуттів. Мелодія передає найтонші відтінки почуттів, недоступні слову. Музика починається там, де закінчується слово. І якщо словом обмежується проникнення вихователя в потаємні куточки юного серця, якщо після слова не починається тонше й глибше проникнення - музика, виховання не може бути повноцінним.
Музика й співи в школах - не тільки навчальний предмет, а й могутній засіб виховання, який має надати емоційного й естетичного забарвлення всьому духовному життю людини. Пізнання світу почутті неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику й одержувати насолоду від неї. Без музики важко переконати людину, яка вступає у світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання, по суті, є основою емоційної, естетичної, моральної культури.
У школі закладаються основи музичної культури. Навчаючи дітей співу, виховуючи в них активний, жвавий інтерес до музики, сповненої глибокого змісту, здатної пробудити в людині прекрасні піднесені почуття, школа стає одним з осередків масової музичної культури в нашій країні.
Навчаючи дитину, ми не знаємо, ким вона стане в майбутньому: вченим чи лікарем, трудівником чи вчителем. Але кожен з наших учнів обов'язково відвідуватиме картинні галереї і концерти, театральні вистави, слухатиме музику, якщо змалку навчити їх спілкуватися з мистецтвом, розуміти музику. І в цьому - велика роль надається вчителеві. Він покликаний навчити дітей розуміти музику, не тільки слухати її, а й чути, наочно показати своїм вихованцям зв'язок музичного мистецтва з життям, його моральне значення.
Саме тому тема "Методи активізації учнів у різноманітній музичній діяльності" надзвичайно актуальна на сучасному етапі. Це і зумовило вибір теми курсової роботи.
Предметом дослідження є процес музичного виховання в умовах використання методів активізації школярів.
Метою дослідження є - виявити вплив методів активізації музичної діяльності молодших школярів, та розвиток творчої активності.
Завдання дослідження:
" дослідити розвиток методів активізації в педагогіці та музиці;
" розглянути метод наступності і послідовності у процесі навчання дітей музики;
" виявити міжпредметні зв'язки, як один із засобів розвитку творчої активності;
" музикування, як необхідний етап формування активної музичної діяльності;
" застосувати метод активізації сприймання музики, як важливий засіб розвитку музичних здібностей учнів, та творчої активності;
" музично-дидактичні ігри на уроках музики як засіб творчої активності учнів на уроці музики.
Розділ I . Методи активізації учнів у різноманітній музичній діяльності.
Методи навчання як шляхи досягнення мети представляють собою систему дій учителем, які спрямовані на організацію діяльності учнів у засвоєнні змісту навчання . Методи музичного навчання можна розглядати як способи організації засвоєння предмету, які відповідають цілям і завданням учбового процесу . Нова програма по музиці з її тематичним змістом об'єднала всі форми і види музичної діяльності на уроці. Всі вони сприяють творчій активності учнів у музичній діяльності.
Метод, який спрямований на організацію засвоєння змісту навчання, в основі якого лежить узагальнене знання про музику, умовно називають методом музичного узагальнення. Його необхідно розглядати не тільки як метод організації, але і як стимулювання процесу навчання. Адже його застосовування допомагає школярам переконатися в своїх можливостях пізнати музику. А це сприяє вихованню зацікавленості до мистецтва.
Зміст нової програми представляє собою систему взаємозв'язаних між собою тем. Ні одна із них не може розглядатись окремо від других. Метод узагальнення допомагає встановлювати цілісне уявлення про музичне мистецтво. Цей метод, розроблений Д.П.Кабалевським, називають методом забігання вперед і повернення до пройденого.
Досліджуючи розвиток методів активізації в педагогіці та музиці виявила, що метод узагальнення застосовують не тільки в музичному вихованні, а й в педагогіці. Отже, методи двох дисциплін тісно пов'язані між собою.
1.1. Застосування методу наступності і послідовності у процесі навчання дітей музики.
Метод наступності і послідовності у процесі навчання дітей музики полягає у поступовому переході засвоєння інформації від відомого до не відомого, від загального до конкретного.
Музичне виховання має становити єдину, цілісну струнку систему. В перехідний період від дитячого садка до школи ця система не повинна перериватися, методи і форми музичного розвитку дітей мають змінюватись плавно, а не стрибкоподібно. Повторюваність творів корисна дітям , оскільки вони міцніше закріплюють певні навички, а також мають змогу на відомому матеріалі детальніше і яскравіше відтворити музичний зміст цих творів.[8, c.51]
Найефективнішими видами музичної діяльності дітей дошкільного і молодшого шкільного віку є спів, слухання музики, гра на дитячих музичних інструментах, рух під музику і музична творчість. Наукові дослідження і педагогічна практика переконують, що всі ці види музичної діяльності різною мірою доступні дітям. Сучасна програма з дошкільного виховання приділяє увагу кожному виду. Так як і велику увагу приділяють сучасній програмі з музики для початкових класів, де і застосовують метод наступності і послідовності у процесі навчання дітей музики.
Розгляд тем початкових класів являє спрямованість на розкриття специфіки музичного мистецтва, особливостей його функціонування у суспільстві. Кожна тема послідовно, від уроку до уроку, поглиблюється і розвивається. Критерієм успішності навчання стає те, наскільки учні відчули і зрозуміли головну тему. Підпорядкування матеріалу уроку його основній темі створює можливість для вчителя вільно замінювати один твір іншим з аналогічними художньо-педагогічними якостями. Вільне маневрування проорієнтації на тематичний компас дає вчителю змогу узгодити матеріал програми з конкретними умовами роботи, рівнем розвитку учнів,

 
 

Цікаве

Загрузка...