WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Російська класична музика - Реферат

Російська класична музика - Реферат


Реферат
на тему:
Російська класична музика
Російська класична музика бере свій початок в російській народній творчості. Поступово, протягом століть вироблялися ті особливості і риси, які міцно увійшли в російську класичну музику і створили її національний характер.
На противагу реакційній тенденції придворних кіл царської Росії і великих дворян-поміщиків, які раболіпствували перед музичною культурою західноєвропейських країн і не визнавали самобутньої творчості свого народу, почала створюватись російська класична музика на народній основі. Серед співаків і музикантів все більше ставало вихідців з народу. Багато з них виявились надзвичайно обдарованими і виросли великими майстрами-професіоналами. Саме вони і були виразниками національних прагнень у розвитку російської музики і творцями кращих музичних творів свого часу.
На протязі XVIII ст. розвивається жанр російської побутової пісні, побутового романса. У першій половині XVIII ст. набувають поширення триголосні канти - пісні, різноманітні за змістом: урочисті, переможні, ліричні, жартівливі і т. п.
В середині XVIII ст. набувають поширення одноголосні пісні, романси ліричного змісту, близькі за текстом і інтонацією до народної пісні з супроводом гітари або фортепіано, а іноді і гуслів. У 1759 р. виходить перший друкований збірник романсів Г. Теплова під назвою "Между делом безделье". Багато романсів і пісень з'являється без зазначення імені автора. У другій половині XVIII ст. великою популярністю користуються романси і пісні Дубянського, ІКозловського і Жиліна, зокрема "Стогне сизий голубочок" Дубянського, "Мила ввечері сиділа" Козловського та ін. Разом з вокальною починає розвиватися і інструментальна музика.
З'являються блискучі виконавці-віртуози, зокрема такі, як скрипаль І. Хандошкін та ін. Багато композиторів створює різноманітні твори для фортепіано, скрипки, гітари. Кращими зразками інструментальної музики того часу є варіації на народні теми і сонати Хандошкіна, Бортнянського та ін.
В кінці XVIII ст. почали створюватись перші російські опери, зокрема "Мельник, чарівник, обманщик і сват" Соколовського-
Фоміна та ін. Ці опери були написані на російський побутовий сюжет, в них дістали відображення російські народні мелодії.
На початку XIX ст. з'являється група обдарованих композиторів - О. Л. Гурільов, О. Г. Варламов, О. О. Аляб'єв та О. М. Верстовський. Головне місце в їх творчості займали романси і пісні, найбільш відомими з яких є "Матушка-голубуш-ка", "Не шуми ты, рожь", "Однозвучно гремит колокольчик" Гурільова; "Что мне жить и тужить", "На заре ты ее не буди" Варламова; "Соловей" Аляб'єва та ін. Основне значення цих композиторів, попередників і сучасників Глінки, полягає в тому, що в їх творчості значно розширено тематику, поглиблено лірику, використано багато текстів Пушкіна і Лєрмонтова ("Я вас любив" Аляб'єва, "Біліє парус одинокий" Варламова та ін.).
Поряд з лірично-побутовою тематикою з'являється тематика, пов'язана з мотивами любові до вітчизни, туги за батьківщиною ("Иртыш", "Вечерний звон" Аляб'єва), соціального протесту ("Кабак", "Жебрачка" Аляб'єва). В той час співаються пісні, близькі до типу балади ("Песня разбойника", "Песня Офелии" Варламова). У зв'язку з розширенням тематики збагачуються ї поглиблюються і засоби виразності у вокальній і в фортепіанній партіях, ускладнюється гармонія. Дедалі ширше використовуються елементи російської народної пісні як селянської, так і міської. В окремих випадках це настільки яскраво виявлено, що деякі пісні, складені цими композиторами, довгий час вважались народними. Це було,наприклад, з піснею "Красный сарафан" Варламова.
У творчості Верстовського основне місце посідають опери, з яких найбільш відомою є опера "Аскольдова могила". В ній використовується древньоруський сюжет і елементи російської і польської народних пісень. Опера "Аскольдова могила" складається з багатьох арій, пісень і хорів, проте в ній немає ще достатньої зв'язності і цільності, музично-драматичного розвитку, мало єдності як у сюжеті, так і в музиці.
Музика цього періоду була основою для розвитку російської національної музичної школи. Вона розвивалася у боротьбі проти прагнень вищого суспільства насаджувати західну музику, особливо італійську і французьку опери.
Остаточно формується російська класична музика в творчості М. І. Глінки. Тільки Глінка зумів поєднати в своїй музиці самобутність, народний характер музики з високою майстерністю, зумів вкласти в свої твори глибокий ідейний зміст. Він є основоположником російської класичної музики.
Глінка є творцем народно-героїчної опери "Іван Сусанін" - першої російської історичної і реалістичної опери. Опера "Іван Сусанін" була зразком для багатьох народно-героїчних монументальних опер і ораторій, в яких широко показані почуття і переживання народу, пов'язані з різними драматичними або трагічними подіями його життя. Такі, наприклад, опери "Псковитянка" Римського-Корсакова, "Борис Годунов" Мусоргського, "Князь Ігор" Бородіна, ораторія "На полі Куликовому" і опера "Декабристи" Шапоріна.
Друга опера Глінки - "Руслан і Людмила" - відкрила шлях епічно-казковим російським операм, як-от: "Садко" Римського Корсакова та ін. В той же час вона справила вплив і на такі опери, як "Князь Ігор". В ній ми зустрічаємо той самий билинний, богатирський склад, розгорнуті арії-портрети, елементи східної музики.
Молодший сучасник Глінки О. С. Даргомижський створює першу російську народно-побутову музичну драму "Русалка". Вперше в опері було показано переживання і трагічну долю простої селянської дівчини та її батька - Мельника.
Важливу роль Даргомижський відіграв у розвиткові і поглибленні драматичної виразності вокальної партії в опері і романсах. Він прагнув надати мелодії і речитативу змістовних і правильних мовних інтонацій. Через інтонацію, близьку до інтонації розмовної мови, він прагнув передати в музиці найтонші відтінки почуттів і переживань людини.

 
 

Цікаве

Загрузка...