WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Народна пісня - Реферат

Народна пісня - Реферат

були в давнину складовою частиною святкових звичаїв. Ці пісні виконувалися в певні пори року відповідно до циклу польових робіт. Це веснянки, гаївки і гагілки (весною), купальські пісні (влітку), обжинкові (восени), колядки і щедрівки (взимку). Групу старовинних обрядових пісень складають такі, що виконувалися під час важливих подій у родинному житті - це, передусім, весільні пісні та похоронні голосіння.
Для музики календарних і обрядових пісень характерний, здебільшого, невеликий обсяг (діапазон) мелодії, діатоніка, часте повторення одного мотиву. Для прикладу можна навести мотив щедрівки, широко відомої в обробці М. Леонтовича.
Дуже виразний, "закличний" мотив лежить в основі веснянки "Вийди, вийди, Іванку", мелодія якої використана як тема фіналу першого фортепіанного концерту П. І. Чайковського.
Справжньоюокрасою народно-пісенної творчості є епічні та історичні пісні. Росіяни справедливо пишаються своїм билинним епосом, у якому зображені міць і сила народу (билини "київського" та "новгородського" циклів), а також своїми історичними піснями про народних героїв (наприклад, про вождів селянських повстань Степана Разіна та Омеляна Пугачева). Музика билин позначена суворою стриманістю, рівномірним, спокійним мелодико-ритмічним рисунком:
Щодо музичного складу, серед російських історичних пісень можна зустріти як пісні маршового характеру (наприклад, "Бородино"), так і повільні, "протяжні" мелодії. Саме такий характер має пісня про Омеляна Пугачева "Не шуми ты, мать, зеленая дубравушка":
Чудовим зразком українського національного епосу є думи. Основними темами дум є картини героїчної боротьби українського народу з татаро-турецькими загарбниками ("Дума про трьох братів Азовських", "Дума про Самійла Вишку") і польською шляхтою ("Дума про Богдана Хмельницького і Барабаша"). Творцями дум та їх носіями були народні співці-професіонали - кобзарі. Думи виконуються в супроводі народного інструмента кобзи (бандури) або ліри.
Надзвичайно цікава і своєрідна музично-поетична форма дум. Вони здебільшого починаються широким епічним заспівом на одному вигуку - "Гей-гей". Дальший розвиток ґрунтується на чергуванні оповідальних епізодів, побудованих на вільній імпровізаційній речитації на одному-двох тонах, і розгорнутих, ліричних за характером, мелодичних фраз, сповнених глибокого почуття і великої експресії. Ось два уривки з думи "Невільницький плач". Перший з них - це заспів:
В основі ліричних відступів - широкий мелодичний малюнок з характерним хроматичним забарвленням (підвищення четвертого та шостого ступеня в мінорному ладі), яке надає мелодії особливої виразності, експресії ("додавати жалощів", за висловлюванням відомого кобзаря О. Вересая, від якого записував думи М. Лисенко). Ритмічний малюнок музики дум зовсім вільний, пов'язаний з ритмікою схвильованого живого слова.
Жанр думи знайшов свій дальший розвиток у нашу радянську епоху. Зберігаючи основні музично-стилістичні особливості старовинної думи, творці радянських дум (Ф. Кушнерик, Є. Мов-чан та ін.) оспівують в них величні події Жовтневої революції, створюють засобами народної поетики дорогий образ великого В. І. Леніна. Одним з кращих зразків радянської думи є твір "Була зима з відлигою", складений радянським кобзарем Ф. Кушнериком. Ось її фрагмент:
Близькими до дум за тематикою і епіко-героїчним характером е українські історичні пісні, їх особливою рисою є посилання в тексті на конкретні історичні події та особи ("Пісня про Байду", "Гей, не дивуйте, добрії люди", "Гей, на горі та женці, жнуть", "Про Морозенка", "Про Бондарівну", "За Сибіром сонце сходить", "Про Довбуша" та ін.). Музика історичних пісень переважно мужнього вольового характеру. Мелодичний малюнок позначений широкою наспівністю. В них часто зустрічається маршова ритміка (наприклад, пісня "Гей, не дивуйте, добрії люди", що оспівує визвольну війну 1648-1654 pp. під проводом Хмельницького):
Близькі до історичних пісень характером поетичних і музичних образів козацькі пісні. Суворий козацький побут, похідне життя, славна рицарська смерть, чудова степова природа, образи вірних товаришів козака - шаблі й коня - найбільше поширені в цих піснях. Мужній, епічний характер їхньої музики часто привертав увагу класиків російської та української музики. Мелодія пісні "Побратався сокіл з сизокрилим орлом", високо оцінена російським композитором і вченим О. Сєровим, була використана як тема повільної частини "Української симфонії" українського композитора-класика М. Калачевського:
Суворий і героїчний колорит козацького побуту чудово змальований у пісні "Гей, тук, мати, гук":
Мужній характер музики властивий таким козацьким пісням, як "Засвистали козаченьки", "Добрий вечір тобі, зелена діброво", "Ой сів пугач на могилі" та ін.
Найбільш численними в музичному фольклорі є побутові пісні. Вони дуже різноманітні як за тематикою, так і за своїми музично-поетичними особливостями. За змістом серед побутових пісень можна виділити пісні на соціальну тематику (чумацькі, рекрутські, наймитські, бурлацькі, про кріпосництво, антирелігійні), сімейно-побутові (про кохання, про жіночу долю, колискові, дитячі та ін.), сатиричні, жартівливі, гумористичні пісні і танці.
Надзвичайною поетичністю і мелодичним багатством позначені чумацькі пісні. Чудові образи природи, картини важкої, небезпечної праці чумаків, гнів і ненависть до багатіїв, задушевні ліричні почуття, щирий, сердечний народний гумор - усе це знаходить відображення в численних чумацьких піснях. Широка наспівність, багатство мелодичного малюнка, різноманітність ладового мислення, яке не відмовлюється і від модуляції, притаманні чумацькій пісні "Ой у полі криниченька":
Про багатогранність тематики та емоційних відтінків свідчать такі чумацькі пісні, як "Ой і не стелися, хрещатий барвінку", "У Києві на риночку" та багато інших, що користуються широкою популярністю ще й тепер.
Важке життя за умов кріпацтва, гірка доля заробітчан і наймитів знайшли широке відображення в народній творчості. Журливий характер наймитських пісень яскраво відчувається у пісні "Ой матінко, зірко":
Проте знедолені люди не ставилися пасивно до

 
 

Цікаве

Загрузка...