WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Музична грамота - Реферат

Музична грамота - Реферат

характеризують звучання обох ладів. Твори у мажорному ладі звучать, як правило, більш світло, ніж у мінорному. В той же час виражальні властивості мажору і мінору звичайно посилюються або, навпаки, послаблюються з допомогою інших засобів музичного вираження. Наведемо кілька прикладів.
У мінорі звичайно пишуться похоронні марші. У створенні скорботного характеру цього роду творів велику роль відіграє мінорний лад. Разом з тим велике значення мають також і повільний темп, і вузькі інтервали мелодії, що надають останній характеру скованості, оціпеніння, і інші засоби. У мінорному ладі створено багато ліричних пісень: польська народна пісня "Вісла" (приклад 134), білоруська народна пісня "Перепілочка" (приклад 107) і т. д. Ці пісні не мають скорботного характеру як похоронні марші. Рухлива виразна мелодія, плавний ритм позбавляють ці пісні суворості, більш помірний темп надає їм спокійного характеру. Разом з тим мінорний лад створює все-таки відтінок м'якості, смутку, мрійності. Однак в мінорному ладі є й пісні веселі, запальні, як, наприклад, відомі російські народні пісні "Яблочко" і "Во саду ли в огороде". Запальний характер пісні "Яблочко" створюється своєрідним (синкопова-ним) ритмом, "зигзагоподібним" рисунком мелодичної лінії, підкресленим характером звука, а також досить швидким темпом. Мінорний лад разом з тим надає танковим пісням м'якшого характеру.
Паралельний мінор. Мажорна і мінорна тональності можуть бути- побудовані на одних і тих же звуках, маючи при цьому різні тоніки. В цьому випадку вони називаються паралельними. Наприклад, на звуках до, ре, мі, фа, соль, ля, сі можуть бути побудовані тональності До-мажор і ля-мінор 1. Все залежить від того, які звуки тут є стійкими, а які нестійкими, і насамперед від того, який звук буде тонікою. При тоніці на звуці до тональність буде мажорною (До-мажор), при тоніці на звуці ля - мінорною (ля-мінор).
Кожна мажорна тональність має паралельну їй мінорну. Паралельний мінор будується від VI ступеня мажору, інакше кажучи, тоніка паралельної мінорної тональності розташовується на малу терцію вниз від тоніки мажорної. Паралельні тональності, будучи побудовані на одних і тих же звуках, мають однакову кількість ключових знаків. Паралельною тональності Соль-мажор є тональність мі-мінор, паралельною тональності Фа-мажор - ре-мінор. Тональність мі-мінор, як і Соль-мажор, має при ключі один діез - фа-діез, а тональність ре-мінор, як і Фа-мажор,- один бемоль: сі-бемоль. Ля-мінор, як і До-мажор, ключових знаків не має.
Однойменний мінор. Мажорна і мінорна тональності, побудовані від одного і того ж звука, тобто такі, що мають як тоніку той самий звук, називаються однойменними. Щоб свідомо співати від даного звука мажорну і мінорну гами, необхідно порівняти співвідношення ступенів мажору і мінору. Побудуємо мажорну і мінорну гами від одного і того ж звука, наприклад, від звука ля. Ця мінорна гама, як уже відомо, знаків не має, а мажорну гаму можна побудувати, користуючись відомим правилом її побудови: 1т. - 1т. - 7г т. - 1т. - 1т. - 1 т. - 7г т.
Отже, три ступені в мажорі будуються на півтону вище, ніж у мінорі. Інакше кажучи, в мінорі (в даному його вигляді, що називається натуральним) три ступені - III, VI і VII - звучать на півтону нижче, ніж у мажорі.
У тризвуку, побудованому на тоніці мажорного ладу, нижня терція є малою, і тому тонічний тризвук мінору є завжди мінорним. Наприклад:
Завдання 16. Натуральний мінор.
Співати гами ре-мінор, мі-мінор і ля-мінор від заданої тоніки вверх і вниз. Співати тонічні тризвуки в усіх трьох тональностях з подвоєнням всіх стійких звуків, що є в діапазоні голосу. Чергувати спів гами і тонічного тризвуку.
Співати окремі звуки в тональностях ре-, мі- і ля-мінор у по-ступінному русі і стрибками на стійкі.
Співати з нот такі музичні приклади в трьох мінорних тональностях:
?
Завдання 18. Тон і півтон поза ладом.
Багато високохудожніх російських народних пісень, а також пісень інших народів і творів композиторів-класиків створені в ладах, що виходять за межі мажору і мінору. Спеціальне засвоєння всіх цих ладів не є в даних умовах ні можливим, ні необхідним. Для співу з нот, створених в різних ладах, велике значення має слухове засвоєння інтервалів і, в першу чергу, тону і півтону, незалежно від ладової настройки, тобто поза ладом, уміння проспівати будь-який інтервал від заданого звука.
Співати від різних звуків тони і півтони вверх і вниз, весь час порівнюючи ті й другі, наприклад:
Співати від заданого звука послідовності тонів і півтонів, на^ приклад:
1) зниз 1/2 т.- 1т.- 1 т.- 1 т.; 2) вниз 1 т.- 1/2 т.- 1/2 т.- 1 т.; 3) вверх 1/2 т.- 1/2 т.- 1 т.- 1/2 т.; 4) вверх 1/2 т.- вниз 1 т.- 1/2 т.- вверх 1 т. і т. д.
Співати на зручних для голосу звуках гами хроматичну (послідовність півтонів), цілотонну (послідовність цілих тонів), восьмиступінну гаму вверх і вниз. Співати з нот такі музичні приклади без ладової настройки, задаючи собі лише перший звук першого прикладу.
Види мінору. Мінорний лад у музичній практиці широко застосовується в трьох видах: натуральному, гармонічному і мелодичному. Натуральниймінор - це такий вид мінору, який будується на тих же звуках, що й паралельний мажор, без усяких змін.
Гами натурального мінору.
VII ступінь у натуральному мінорі віддалений від тоніки на цілий тон і, хоч і тяжить до нього, але це тяжіння виражене порівняно слабо. Для загострення тяжіння VII ступеня до тоніки музиканти ще в середні віки стали підвищувати VII ступінь на півтону. В результаті утворився другий вид мінору, що називається гармонічним.
Гами гармонічного мінору.
З підвищенням VII ступеня в гармонічному мінорі між VI і VII ступенями утворилась секунда величиною в півтора тону - збільшена секунда. Такого незвичайного і порівняно важко виконуваного голосом співвідношення прагнули уникнути і для цього разом з VII ступенем стали підвищувати і VI ступінь. В результаті утворився третій вид мінору, що називається мелодичним.
Підвищення VI і VII ступенів у гармонічному і мелодичному видах позначається з допомогою знаків, що не проставляються при ключі. Ці знаки, як і всі знаки, що ставляться перед нотами, називаються випадковими.
З підвищенням VI і VII ступенів гармонічний і мелодичний мінор наближаються до мажору. У гармонічному мінорі вже тільки два ступені - III і VI - звучать нижче, ніж у мажорі, а в мелодичному - лише один III ступінь.
Тонічний тризвук в усіх видах мінору є мінорним, бо змінювані VI і VII ступені до нього не входять. З другого боку, домінантовий тризвук, в який входить VII ступінь ладу, в натуральному і гармонічному мінорі є неоднаковим. В натуральному мінорі він, як і тонічний, є мінорним, а в гармонічному мінорі, внаслідок підвищення VII ступеня, стає мажорним. Субдомінантовий тризвук в натуральному і гармонічному мінорі є мінорний.
Отже, в натуральному мінорі всі головні тризвуки є мінорними. У гармонічному мінорі тонічний і субдомінантовий тризвуки є мінорними, а домінантовий - мажорним.
Натуральний вид мінору є характерним для російської музики, в натуральному мінорі створено безліч російських народних пісень, а також творів російських композиторів. В той же час у

 
 

Цікаве

Загрузка...