WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Музична грамота - Реферат

Музична грамота - Реферат

(аллегро)-швидко;
Vivace (віваче)-жваво;
Presto (престо) - дуже швидко.
Нерідко темп змінюється в середині твору. Для поступової зміни темпу ставляться такі позначення: accelerando (аччелерандо) - прискорюючи, ritardando (рітардандо) - запізнюючись, уповільнюючи та ін.
Поряд з позначенням темпу іноді ставляться додаткові позначення, що визначають загальний характер виконання, наприклад, maestoso (маестозо) - урочисто, scherzando (скерцандо) - жартівливо, cantabile, (кантабіле) - співуче та ін. Ці позначення допомагають виконати твір ближче до задуму композитора.
Спосіб звуковедення. Велику роль у створенні музичного образу відіграє, як було показано вище, спосіб ведення звука. Існують три основні способи звуковедення: legato (легато) - зв'язно, staccato (стаккато) - уривчасто і поп legato (нон легато) - незв'язно. Non legato - проміжний спосіб звуковедення між legato і staccato. Для позначення зв'язності виконання ряд звуків об'єднується лігою. Уривчасте виконання позначається крапкою під або над нотою (з протилежного боку від палички, наприклад, або іноді позначається за допомогою ліги і одночасно крапок, а часто і зовсім не позначається.
Тональність Фа-мажор. Під час побудови мажорної гами від звука фа звук сі треба знизити на ? тону. Це зниження записується за допомогою значка, що називається бемолем.
У тих випадках, коли бемолі характеризують тональність, вони так само, як і діези, ставляться на початку нотоносця і називаються ключовими бемолями.
Тональність Фа-мажор (F-dur) має при ключі один бемоль - сі-бемоль.
Завдання 7. Тональність Фа-мажор.
Співати звуки до1 - ре2 в тональності Фа-мажор у поступш-ному русі і стрибками на стійкі.
Співати від заданої тоніки гаму Фа-мажор висхідну і низхідну з перенесенням звука до на октаву (за типом співу гами Соль-мажор). Співати тонічний тризвук вгору і вниз, захоплюючи нижню домінанту (до ). Чергувати спів гами і тонічного тризвуку. Співати від заданої тоніки тонічний і домінантовий тризвуки, останній з розв'язанням в тонічний унісон.
Співати з нот такі музичні приклади відповідно до проставленого темпу:
Буквена система назв звуків (продовження). Для позначення звуків із знаками альтерації (діезом і бемолем) за буквеною системою до назви звука додається склад is (для позначення звука з діезом) або склад es (для позначення звука з бемолем). Наприклад, ре-діез називається dis, а ре-бемоль - des. Виняток становить звук сі-бемоль, який за буквеною системою називається "b", і звуки мі-бемоль та ля-бемоль, які називаються відповідно es і as.
Складова до- ре- мі- фа- соль- ля- сі-
система: діез діез діез діез діез діез діез
Буквена система: cis dis eis fis gis ais his
Складова до- ре- мі- фа- соль- ля- сі-
система: бемоль бемоль бемоль бемоль бемоль бемоль бемоль
Буквена система: ces des es fes ges as b
Динамічні відтінки. Динамічними відтінками називаються знаки, які показують ступінь голосності виконання музичного твору. Найбільш вживані такі динамічні відтінки:
рр (pianissimo) (піаніссімо) - дуже тихо;
р (piano) (піано) -тихо;
тр (mezzo piano) (меццо-піано)-не дуже тихо;
mf (mezzo forte) (меццо-форте)-не дуже голосно;
f (forte) (форте)-голосно;
ff (fortissimo) (фортіссімо) -дуже голосно.
Для позначення поступового посилення звучності ставиться слово crescendo (кресчендо), яке скорочено пишеться cresc. (або знак ).
Динамічні відтінки мають велике значення для передачі змісту музики. Так, наприклад, урочистий характер музики виражається переважно за допомогою голосного звучання, а ліричний, мрійний- за допомогою тихого.
Знаки для збільшення нотних тривалостей.
Нерідко в музиці застосовуються звуки, які за своєю тривалістю не можна позначити однією нотою. В цих випадках використовуються певні знаки, які збільшують тривалість даної ноти. Таких знаків є три, а саме:
1. Ліга, що з'єднує дві сусідні ноти однакової висоти. В цьому випадку, як було сказано вище, тривалість першої ноти збільшується на тривалість другої. Лігами з'єднуються головки нот і пишуться ліги з протилежного боку від паличок, наприклад:
2. Крапка праворуч від ноти. Крапка, поставлена поряд з нотою, збільшує тривалість ноти наполовину, наприклад,
Іноді застосовуються ноти з двома крапками. В цих випадках друга крапка збільшує ноту на ? тривалості першої крапки.
3. Фермата . Поставлена над нотою або під нотою фермата означає довільне збільшення тривалості звука у відповідності із смаком виконавця.
Тричастковий метр. Тричастковий метр являє собою чергування однієї сильної і двох слабих часток. Сильною є перша частка, слабими - друга і третя. Основна метрична частка може бути виражена не тільки чвертю, але й іншими тривалостями, зокрема восьмою, як, наприклад, в розмірі 3/8. Слід пам'ятати, що чверть в цьому випадку дорівнює вже не одній, а двом часткам і виконується на два диригентських помахи.
Метр є одним з яскравих засобів музичної виразності, він у значній мірі сприяє наданню музиці того чи іншого характеру. Для багатьох музичних жанрів характерний певний метр. Наприклад, для таких танців, як полька, гопак, російський танець, характерний двочастковий метр, а для вальса, мазурки, полонеза - тричастковий. У зв'язку з тим, що в тричастковому метрі сильна частка настає не після одної, а після двох слабих часток, цей метр надає музиці, як правило, більш розміреного, спокійного, плавного характеру. Досить уявити собі, як звучала б будь-яка із знайомих пісень (наприклад, "Ходит зайка") в тричастковому метрі, щоб переконатися у справедливості цього положення.
Із зміною одного лише розміру (і ритму) при збереженні всіх інших засобів музичної виразності (ладу, інтерваліки, темпу, динаміки і т. д.) характер пісні в другому випадку значно змінюється.
Музичний розмір в піснях тісно пов'язаний із віршовим розміром. Сильна частка в музиці, як правило, збігається знаголошеним складом слова. Чергування наголошених і ненаголо-шених часток в музиці, таким чином, відбиває структуру тексту і має смислове значення. Однак іноді в піснях, в тому числі народних, наголос музичний і словесний не збігаються, нерідко навіть одне і те ж слово повторюється з різними наголосами. Прикладом цього може бути наведена пісня "Ходит зайка", в якій слово "саду" повторюється двічі і з різними наголосами. У російських народних піснях часто використовуються слова "калина", "малина", причому ці слова зустрічаються в різних випадках з наголосами на будь-якій з трьох голосних. Словесний наголос у пісні в цих випадках визначається музичним наголосом. Останній є часто головним і визначальним, і тоді словесний наголос підпорядковується музичному.
Завдання 8. Розміри 3/4 і 3/8.
Співати і тактувати знайомі пісні, написані в тричастковому метрі. Використовувати для цього такі пісні:
"Пісня про Леніна" З. Левіної;
"Юність" М. 'Коваля;
"Завітний камінь" Б. Мокроусова;
"Нелюдимо наше море", російська народна пісня;
"Уж ты, поле мое", російська народна пісня;
"Дивлюсь я на небо", українська народна пісня;
"Колгоспний вальс" П. Майбороди;
"Реве та стогне Дніпр широкий", українська народна пісня;
"Зозуля", польська народна

 
 

Цікаве

Загрузка...