WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Музична грамота - Реферат

Музична грамота - Реферат

стрибками на стійкі в тональності Соль-мажор.
Співати від даної тоніки гаму Соль-мажор висхідну і низхідну.
Примітка. Для вокальної зручності гаму Соль-мажор доцільно спі вати з перенесенням звука ре в іншу октаву:
Співати тонічний тризвук вгору і вниз, захоплюючи нижню домінанту (ре1), чергувати спів гами і тонічного тризвуку. Співати від заданої тоніки тонічний і домінантовий тризвуки, останній з розв'язанням в тонічний унісон.
Співати з нот такі музичні приклади:
Виражальні засоби музики. Зміст музичних творів, як уже говорили, передається сумою, сукупністю цілого ряду засобів музичної виразності. Частина цих засобів фіксується в нотному записі строго і точно, як, наприклад, лад, інтерваліка, розмір, ритмічні співвідношення. Друга частина фіксується приблизно, а іноді й зовсім опускається. До цієї групи музично-виражальних засобів відносяться нюанси (відтінки) виконання: темп (і різні зміни темпу всередині твору), динаміка (і різні її зміни), спосіб звуковедення, характер звука та ін. Ця група виражальних засобів має для передачі змісту музики дуже велике значення. Наприклад, похоронні марші виконуються завжди в повільному темпі, а такий танець, як полька,- у швидкому. Повільний темп похоронного маршу підкреслює скорботний характер музики, сприяє відтворенню мірного поступу людей, що йдуть. З другого боку, швидкий темп польки підкреслює легкість і веселощі цього танцю. Досить уявити собі, як звучав би похоронний марш у швидкому темпі або полька в повільному, щоб зрозуміти величезне значення темпу для цього роду творів.
У зв'язку з тим, що нюанси не можуть бути зафіксовані у нотному записі абсолютно точно 1, а багато нюансів авторами зовсім не виставляються, величезне значення мають знання і розуміння цих нюансів виконавцями. Чим же визначається використання тих чи інших нюансів під час виконання? Насамперед і головним чином загальним змістом твору. Виконавець, беручись за розучування музичного твору, повинен розібрати його і зразу ж постаратись зрозуміти, осмислити, а також і відчути загальний його зміст, потім з'ясувати значення проставлених автором відтінків виконання, зв'язавши їх із змістом твору, а в разі відсутності - намітити їх, виходячи знову-таки із змісту.
Пояснимо це на прикладах відомих пісень.
1. Російська народна пісня "Дуда" ("На зеленом лугу"). Зміст пісні можна передати так. Хлопець знайшов сопілку і грає на ній веселі пісні, всі підспівують і танцюють під сопілку. Загальний характер пісні грайливий, веселий. Темп, природно, досить, швидкий. Спосіб звуковедення - не дуже зв'язно.
2. Башкирська народна пісня "На човнику" (приклад 12). Зміст пісні: катання по ріці ясного сонячного дня. Загальний характер пісні світлий, спокійний, темп помірний.
Нерідко змістом диктується зміна того чи іншого нюансу в-середині пісні.
3. Приклад 28 Н. Шереметьєвої. В цьому невеликому музичному прикладі відтворюється проста картина того, як м'ячик, кинутий з висоти, стрибає спочатку високо, потім нижче, а потім котиться по землі. Природний спосіб звуковедення в першій половині цього прикладу - уривчасто (м'ячик стрибає), а в другій - зв'язно (м'ячик котиться).
4. "Конвалія" Красєва (див. нижче). Це пісня про ніжну, пахучу квітку конвалію. Виконується пісня ніжно, плавно, в помірному темпі. Спосіб звуковедення - зв'язно (legato). За винятком слів "дінь-дінь",' які відтворюють нібито звук дзвіночка,- ці слова виконуються, природно, уривчастим звуком (staccato).
Наведені приклади наочно показують, що текст робить музичний образ більш конкретним, подає величезну допомогу під час розбору змісту пісні і, кінець кінцем, сприяє осмисленому, виразному виконанню.
У художніх творах з текстом, в піснях музика тісно пов'язана з словом. Цей зв'язок виражається, як уже зазначали, у відповідності відтінків виконання літературному змістові, а також в ряді спільних елементів будови літературного і музичного тексту твору. Розбір будови музики у значній мірі сприяє осмисленості її виконання.
Розчленування музичних творів. Цезури, фрази, кульмінація. Музичний твір, як і літературний, являє собою єдине ціле і в той же час, як правило, підрозділяється на частини, тісно пов'язані між собою. Розчленування музичного твору трохи відповідає поділу літературного тексту на речення, строфи і рядки вірша тощо. Але в той же час розчленування музичних творів має свою специфіку. Момент поділу між музичними реченнями, фразами називається цезурою. Остання у вокальному творі позначається здебільшого знаком V і вказує на необхідність переміни в цей момент дихання. Виконання цезур під час співів необхідне не тільки з технічних міркувань, з метою поновлення співаками запасу повітря. Цезури мають велике змістове значення, вони показують кінець однієї побудови (у піснях звичайно - музичної фрази) і початок іншої. На прикладі 36 і ряді наступних наочно відбито відповідність музичної і літературної цезурності.
Кожна музична фраза має свою змістову вершину - кульмінацію, яка звичайно збігається з наголошеним складом найважливішого за змістом слова речення, з логічним наголосом. Момент кульмінації виконується найбільш значуще (звучно, підкреслено), а звуки, що йдуть за кульмінацією і являють собою закінчення фрази, виконуються, природно, тихіше. У чотиритактних піснях, наприклад, № 42 ("Курочка-рябушечка"), № 36 (Н. Шереметьєвої) кульмінація припадає на сильну частку 3-го такту, і цей звук виконується більш значуще, ніж попередні і особливо останні звуки.
Завдання 6. Тривалості восьмі.
Восьмі, як відомо,- це тривалості вдвоє коротші за чверті. У розмірах, метрична частка яких передана чвертю, як, наприклад в розмірі 2U, на кожну частку (на кожний помах руки) припадає дві восьмих, що виконувати, звичайно, важче, ніж, скажімо, тоді, коли на кожний помах руки припадав би тільки один звук. Отже, спів з нот творів з восьмими вимагає уже деяких навиків. Ці навики повинні набуватися в процесі роботи над попередніми завданнями.
Співати в тональностях До-мажор і Соль-мажор звуки у по-ступінному русі і стрибками на стійкі.
Співати гами в обох тональностях і тризвуки, тонічний і домінантовий, останній з розв'язанням в тонічний унісон.
Дальші музичні прикладиспочатку розібрати з точки зору їх змісту і необхідних відтінків виконання, а потім співати з нот (додержувати цезури).
Примітка. В даному завдалні співаються спочатку приклади, уже знайомі по попередніх завданнях, але тепер по іншому запису (приклади 36-38), а потім - нові приклади.
Темп у музиці. Темпом називається швидкість виконання музичного твору. Вище було відзначено, що темп є одним з найважливіших засобів передачі музичного змісту. Більш або менш значна зміна темпу приводить до спотворення музичного образу. Темп позначається звичайно на початку твору, причому для позначення темпу, так само як і інших нюансів виконання, широко застосовується італійська термінологія 1.
Основні позначення темпу:
Largo (лярго) -широко, протяжно;
Lento (ленто) - повільно;
Adagio (адажіо) - повільно;
Andante (анданте) - помірно, повільно, кроком;
Andantlno (андантіно)-трохи швидше, ніж andante;
Moderate (модерато) - помірно;
Allegretto (аллегретто) - досить жваво;
Allegro

 
 

Цікаве

Загрузка...