WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Музична грамота - Реферат

Музична грамота - Реферат

музиці найбільш поширені два лади - мажорний і мінорний. Те співвідношення звуків, яке характеризує приклади попереднього і ряду наступних завдань, становить собою мажорний лад (поки він засвоюється на слух без теоретичного аналізу).
Один і той же музичний твір може бути виконаний на різній висоті, від різних звуків, вище і нижче. Що ж при цьому змінюється і що лишається незмінним? Коли пісня співається від іншого звука, то змінюються самі звуки, змінюється їх висота. Однак пісня продовжує залишатись тією самою, без будь-яких істотних змін; ми її легко пізнаємо. Це відбувається завдяки тому, що незмінними залишаються всі співвідношення звуків, не змінюється лад пісні, її звукова система. Для позначення висотного положення ладу вводиться поняття тональність. Позначення тональності складається з двох частин: назви звука, що є тонікою, і назви ладу даного твору. Мажорна тональність, тоні-кою якої є звук соль, називається Соль-мажор, в тому ж випадку, коли тонікою є звук до, тональність називається До-мажор.
Сполучення трьох стійких звуків ладу (І, III і V), одночасне або послідовне, являє собою тризвук. У мажорному ладі сполучення стійких звуків дає мажорний тризвук. У тональності Соль-мажор стійкі звуки соль, сі, ре, а в тональності До-мажор стійкими є до, мі, соль.
Завдання 2. Звуки до1, соль1 в тональності До-мажор в поступ інному русі і стрибками на стійкі.
Співати звуки до1, соль1 у поступінному русі і стрибками на стійкі за прикладом попереднього п'ятизвуччя.
Примітка. Проспівуючи даний звукоряд, слід звернути увагу на схожість його з попереднім. Ця схожість полягає в тому, що в обох звукорядах основним стійким звуком є нижній звук. Середній і верхні звуки відносно стійкі, інші звуки явно нестійкі.
Співати від різних звуків мажорні тризвуки, спочатку вгору, а потім вниз. Дана вправа закріплює слухове уявлення основних функцій мажорного ладу (співвідношення І, III і V ступенів).
Співати з нот такі музичні приклади:
Завдання 3. Розширення звукоряду прикладів і вправ - звуки сі - ля в тональності До-мажор.
Співати звуки сі - ля' в поступінному русі і стрибками на стійкі.
Наприклад, в такій послідовності:
Примітка. Зупиняючись на звуках сі, ре, фа, ля, слід вслухатися в їх нестійкий характер і відчувати прагнення розв'язатися в сусідній стійкий звук.
Співати з нот такі музичні приклади:
Примітка. Ліга, що об'єднує кілька звуків, у вокальній музиці показує, що ш звуки виконуються на один склад тексту. Пунктирна ліга вказує на те, що вона дійсна не для всіх куплетів.
Ступені ладу. Гама. Кожний звук, що входить в даний лад, називається його ступенем. Ступені ладу позначаються римськими цифрами, починаючи від тоніки, наприклад в тональності До-мажор, таким чином:
Отже, в мажорному ладі 7 ступенів. Крім цифрового позначення, ступені ладу мають ще окремі назви. Перший ступінь ладу називається то ні кою і позначається буквою Т, V ступінь називається домінантою (позначається буквою D), IV - субдомінантою (позначається буквою S). Найстійкішим звуком ладу є тоніка - І його ступінь. Відносно стійкі III і V ступені (в даному випадку мі і соль). Решта ступенів - II, IV, VI, VII - є нестійкими.
Найбільш нестійким ступенем мажорного ладу є VII ступінь. Він гостро тяжить до тоніки, немов вводить у тоніку і тому називається вводним звуком. II ступінь також тяжить до тоніки, вводить у тоніку зверху і називається верхнім вводним звуком.
Розташування звуків ладу від тоніки до тоніки називається тамою. Розрізняють гами висхідну і низхідну.
Тризвук. Тонічний і домінантовий тризвуки. Тризвуком називається послідовне або одночасне поєднання трьох звуків, розташованих через ступінь. Він може бути побудований на будь-якому ступені ладу. Кожний тризвук має ім'я того ступеня, на якому він будується. Так, тризвук, побудований на І ступені, називається тонічним, а на V - домінантовим. Оскільки кожний із звуків тонічного тризвуку є сам по собі стійким, то стійко звучить і весь тризвук. З одного боку, в домінантовий тризвук входять два нестійкі звуки (VII і II ступені), та й сам V ступінь у цьому тризвуці звучить нестійко і прагне розв'язатися стрибком у тоніку. VII і II ступені також розв'язуються в тоніку. Отже, домінантовий тризвук є нестійким, він розв'язується в тонічний унісон1.
Дві системи назв звуків. Існує складова система назв звуків і буквєна. За складовою системою кожний звук називається певним складом (до, рє, мі і т. д.), а за буквеною - одною з букв латинського алфавіту, що вимовляється по-німецькому.
У нас найпоширенішою є складова система, проте в деяких випадках, як, наприклад, при позначенні тональностей, широко використовується і буквена. Мажор за цією системою називається dur (дур), мінор - moll (моль), тональність До-мажор - C-dur, Соль-мажор - G-dur і т. п.
Завдання 4. Дальше розширення звукоряду прикладів і вправ в тональності До-мажор - звуки сі - ре2.
Співати звуки сі - ре 2 у поступінному русі і з стрибками на стійкі в тональності До-мажор.
Співати від заданої тоніки гаму До-мажор висхідну і низхідну, співати тонічний тризвук з подвоєною тонікою (до1 - мі1 - соль1 - до2) вгору і вниз, чергувати спів гами і тризвуку; співати вгору тризвук, вниз -гаму і навпаки. Співати тонічний і домінантовий тризвуки, останній з розв'язанням у тонічний унісон.
Примітка. В даному і в наступних завданнях, крім згаданих видів вправ, слід використати вправи з попередніх завдань в тому випадку, якщо вони досить добре ще не закріплені.
Співати з нот такі музичні приклади:
Побудова мажорної гами. Тон і півтон. Кожний лад характеризується певним, тільки йому властивим співвідношенням ступенів - його гами. Інакше кажучи, відстань по висоті між ступенями даного ладу завжди є постійною. Ця відстань вимірюється тонами і півтонами. Спробуємо проспівати спочатку звуки мі- фа, а потім фа - соль. Ми почуємо, що відстань по висоті між звуками мі і фа становить півтону, а між звуками фа і соль - цілий тон. Півтон становить собою найкоротшу відстань між двома звуками в європейській музиці. Між основними ступенями звукоряду (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі) вміщено два півтони і п'ять цілих тонів. Півтони містяться між звуками мі - фа і сі - до, між іншими сусідніми звуками відстань дорівнює цілому тону. В гамі мажорного ладу тони і півтони розміщуються в такому порядку: 1 т.- 1 т.-- Ч2 т.- 1 т.- 1 т.- 1 т.- '/2 т. Це положення може бути наочно проілюстроване на вже знайомій гаміДо-мажор.
Тональність Соль-мажор. Щоб гама, побудована від будь-якого звука, стала мажорною, необхідно в точності зберегти вищезазначену відстань між її ступенями. В -противному разі зміниться лад. При побудові гами Соль-мажор звук фа тому доводиться підвищувати на Уг тону. Це підвищення записується з допомогою спеціального значка - діеза.
Діези звичайно пишуться перед нотами, а в тих випадках, коли вони характеризіують тональність і весь час підвищують певні ступені, вони ставляться на початку нотоносця, поряд з ключем, і називаються ключовими діезами.
Тональність Соль-мажор має, таким чином, при ключі один діез - фа-діез.
Завдання 5. Розширення звукоряду тональності Соль-мажор.
Співати звуки ре' - ре2 в поступінному русі і з

 
 

Цікаве

Загрузка...