WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Загальні відомості про музику - Реферат

Загальні відомості про музику - Реферат

екосеза.
Ноктюрн (від слова "ніч, нічний") пишеться здебільшого в тричастинній формі. Перша і третя частини ноктюрна більш спокійні, задушевні, середня частина, як контраст, - бурхлива, схвильована, напружена; третя частина звичайно повторює першу у зміненому вигляді.
Прелюдія - ІІе звичайно невеликий твір. Саме слово прелюдія означає вступ. Колись прелюдія обов'язково переаувала більшій формі, але з XIX ст. вона стає самостійною п'єсою, здебільшого ліричного змісту (наприклад, прелюдії Шопена, Рахма-нінова, Скрябіна, Лядова, Кабалевського, Ревуцького).
Е т ю д - п'єса, основним завданням якої є розвиток певного технічного прийому у виконанні. Етюди, в яких технічний прийом не є метою, а засобом вираження певного ідейного, емоціонального або програмно-образотворчого змісту, набувають значеная художнього твору. Особливо визначаються етюди Шопена, Ліста, Паганіні, Рахманінова, Скрябіна, Косенка.
Скерцо (у перекладі означає "жарт") - твір здебільшого легкого, жвавого характеру; звичайно пишеться у тричастинній формі. Скерцо часто використовується як частина сонатної форми - в симфоніях, сонатах, квартетах і т. п. Як самостійні твори, вони бувають і більш складні як за змістом, так і за формою (наприклад, "Скерцо" Шопена).
Танцювальна форма дуже поширена в музиці. Часто п'єси, які називаються танцями і мають танцювальний характер, не призначені для того, щоб під них танцювали, а є самостійними художніми творами.
Вальс походить від народного австрійського танцю - "Лендлера". Розмір вальса тричастковий, темпи бувають повільні і швидкі. З початку XIX ст. вальс стає найулюбленішим салонним танцем. Завдяки простому і невимушеному характерові руху він швидко витісняє манерний менует. В російській музиці вальс набув великого поширення у вокальній та інструментальній музиці: в симфонічній, оперній і камерній музиці.
Глінки, Чайковського, Глазунова, а також у музиці радянських композиторів.
Мазурка - танець польського походження, побудований також у тричастковому розмірі, але легкий, швидкий і стрімкий, з підкреслюванням частки, здебільшого другої.
Полонез - старовинний польський урочистий танець- хід. Він характерний акордовим складом у тричастковому розмірі з обов'язковим дробленням чвертей в акомпанементі.
Особливо велику художню цінність мають мазурки і полонези Шопена, Глінки, Чайковського і Скрябіна.
Полька - швидкий танець чеського походження в дво-частковому розмірі. До польки близький екосез - старовинний шотландський танець, легкий і швидкий, також двочасткового розміру.
Менует - французький танець, повільний, плавний з низькими поклонами і присіданнями, побудований в двочастко-вому розмірі. Гавот - такого ж походження, але за характером своїм швидкий, енергійний, розмір - двочастковий.
Марші за своїм складом дуже різноманітні - військові, урочисті, фантастичні, траурні і т. ін. Пишуться марші у дво-частковому і чотиричастковому розмірах.
Написана для одного або кількох інструментів музика називається камерною. Прикладом такої музики є сонати, тріо, квартети. Камерній музиці протиставиться музика, написана для великого складу виконавців, а саме: симфонічна, оперна і хорова.
В галузі вокальної музики ми розрізняємо твори малих і великих форм. Пісні, романси, серенади, баркароли, колискові - це невеликі вокальні твори.
Баркарола - пісня на воді, в човні. Музичний супровід звичайно передає похитування човна, рух води.
Серенада - хвалебна, здебільшого любовна пісня, що виконується звичайно під акомпанемент гітари, тому досі в серенадах супровід фортепіано часто наслідує звучання гітари.
Елегія - ліричний твір сумного, задумливого характеру.
Опера, ораторія - великі музично-драматичні твори, в яких усі дійові особи співають у супроводі оркестру. Основними вокальними формами, опери є речитативи, арії, ансамблі і хори. Опера пишеться на спеціально складений текст у вигляді п'єси - лібретто.
Арія - одна з найважливіших оперних форм, в якій дійові особи виражають свої думки, почуття і переживання. Звичайно арія побудована у великій тричастковій формі з речитативом. Як на приклад вкажемо на арію князя у другій картині третьої дії опери "Русалка" Даргомижського. Невеликі арії часто називаються арієтами.
Речитатив - це спосіб музичного викладу, близький до розмовної мови. Тут нема єдиної плавної мелодії, яка є обов'язковою для оперної арії.
Аріозо - це невелика, проста і стисла за формою арія, що не має широкого мелодичного розвитку. Як на приклад вкажемо на аріозо Ленського "Я люблю вас" з першої дії опери "Євгеній Онєгін" Чайковського.
Велике місце в опері посідають хори і масові сцени. Бувають в опері і танцювальні номери.
На початку опери звичайно виконується увертюра, яка побудована здебільшого на основних темах опери. Увертюра часто пишеться у формі сонатного алегро. В деяких операх замість великої увертюри буває невеликий вступ, найчастіше пов'язаний з основними образами. Це ми можемо простежити на операх "Євгеній Онєгін" Чайковського, "Снігуронька" Римського-'Кор-сакова і "Травіата" Верді.
Увертюра може бути і самостійним твором програмного змісту, пов'язаним з конкретним сюжетом. Такі увертюри "Ромео і Джульетта" Чайковського і "Егмонт" Бетховена.
Балет - музично-драматичний твір, в якому весь сюжет передається рухом дійових осіб під музику в супроводі оркестру. Як на приклад цього роду творів можна вказати на балети "Спляча красуня", "Лебедине озеро" і "Щелкунчик" Чайковського, "Золушка" Прокоф'єва, "Червоний мак" Глієра, "Гайяне" Хачатуряна, "Лілея" Данькевича.
Відомості про оркестр. До складу симфонічного оркестру входять три групи інструментів - струнно-смичкова, духова і ударна. Струнно-смичкова і духова (дерев'яна і мідна) групи будуються за принципом так званої квартетності, тобто використовуються чотири основні інструменти різних регістрів. Струн-н і - скрипки, альти, віолончелі, контрабаси; д е р е в'я н і духові- флейти, гобої, кларнети, фаготи; мідні духові - труби, валторни, тромбони, туби; з ударних інструментів найбільш вживані літаври, що можуть настроюватись на певну висоту, барабан великий і малий, тарілки, трикутник. Дуже часто до оркестру вводяться додаткові інструменти, наприклад, із струнних - арфи, з духових - англійський ріжок, з ударних - дзвіночок та інші.
Часто використовується оркестр, який складається тільки з духових інструментів, переважно мідної групи. Такий оркестр називається звичайно військовим, він зручний як похідний оркестр. Іноді для духового оркестру пишуть і великі твори. Прикладом тут може бути 19-а симфонія Мясковського.
Дуже поширений у нас оркестр російських народних інструментів, що складається з домбр і балалайок різної величини (різних регістрів). В деяких оркестрах використовуються гуслі. Для російськогонародного оркестру тепер пишеться багато творів, зокрема тут слід згадати концерт для балалайки з оркестром Василенка, російську увертюру на народні теми Будашкіна та ін.
Оркестр, що складається з мандолін і гітар, називається неаполітанським.

 
 

Цікаве

Загрузка...