WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Художньо-педагогічне спілкування в навчально-музичній діяльності - Реферат

Художньо-педагогічне спілкування в навчально-музичній діяльності - Реферат

забезпечує сприятливу емоційну атмосферу.
Художньо-педагогічному спілкуванню присвячені деякі загально-педагогічні праці О.О.Абдуліної, В.І.Бондаря, І.А.Зязюна, Н.В.Кузьміної, В.О.Сластьоніна. Окремі аспекти художньо-педагогічного спілкування розглядаються в дослідженнях С.А.Анікіна, А.В.Бабіч, А.Г.Комарової, С.Г.Мельничука, М.І. Прудникової, І.В.Сипченко та ін.
Для уроків музики художньо-педагогічне спілкування є оптимальним. З психологічної точки зору оптимальне педагогічне спілкування - таке спілкування вчителя з учнями у процесі навчання, яке створює найкращі умови для розвитку мотивації учнів та творчого характеру учбової діяльності, для правильного формування особистості учня, забезпечує доброзичливий емоційний клімат навчання.[3,181].
Для художньо-педагогічного спілкування емоційний аспект є визначальним, лише встановлення емоційно-духовного зв'язку між учнями і музичним твором сприятиме осягненню його естетичного змісту.
Зрозуміло, що процес художньо-педагогічного спілкування учнів з музичним твором виникає далеко не завжди. Він виникає тоді, коли діти емоційно захоплені музикою, прагнуть глибше пізнати музичний твір. Емоційний аспект є визначальним дляхудожньо-педагогічного спілкування. Якщо учні байдужі, наприклад, до музики В. А. Моцарта чи П. Чайковського, розмови про глибокий художній світ їхніх творів не матимуть для них жодного значення. Лише встановлення емоційно-духовного зв'язку між учнями і музичним твором сприятиме осягненню його естетичного змісту. Цей чинник на уроці музики набуває вирішального значення.
Аналіз сприйнятої і виконаної музики утворює складну структуру художньо-педагогічного спілкування, особливістю якого є " рівноправність " учителя й учнів у судженнях і оцінці музики.
Взаємодія вчителя і учнів на уроці музики має найрізноманітніші форми і виявляється найбільш у бесіді з учнями, у процесі пояснення й аналізу музики. Здатність сформулювати запитання так, щоб учень його зрозумів і активно на нього реагував, є виявом знання вчителем логіки, змісту й особливостей музичної діяльності учнів. Поки учні не сформувалися як самостійні слухачі, вчителю не слід нав'язувати їм своє розуміння твору, адже воно завжди суб'єктивне і певною мірою не повне. У цей час роль вчителя зводиться до керування діалогом учнів з приводу змісту музики до прагнення своїми запитаннями підвести дітей до його розуміння. І лише тоді, коли вчитель відчує, що учні здатні виразити свою власну слухацьку позицію і відстоювати її, він може поділитися своїми власними враженнями. При цьому відбувається збагачення не лише індивідуальних інтерпретацій музики дітьми, а й художньої позиції вчителя.
Художньо-педагогічне спілкування на уроці музики здійснюється за допомогою вербальних (пояснення, коментування, навідні запитання, порівняння тощо), невербальних (пластичні рухи, жести, міміка, паузи тощо), і музично-виконавських (спільне музикування, пластичне інтонування тощо) засобів спілкування. Психологічно музично-педагогічна творча діяльність спирається на художньо-педагогічну інтуїцію, тобто, на здатність передбачати педагогічні явища, прогнозувати педагогічний результат, будувати свою діяльність у відповідності до розвитку педагогічної ситуації. В організації творчого учбового процесу визначальну роль відіграють асоціативні здібності вчителя, вміння моделювати та керувати педагогічними ситуаціями. Все це можна визначити як педагогічну творчість, яка є однією з основних професійних характеристик особистості вчителя музики і вищою формою педагогічної майстерності. Основною метою педагогічної творчості є створення нових методів і засобів вирішення педагогічних ситуацій у процесі художньо-педагогічного спілкування.
Якщо уроки, які створює вчитель, дійсно є результатом його творчості, його художньо-педагогічної позиції, якщо його дійсно цікавить творче спілкування з дітьми в якому він виявляє себе як педагог та художник, то діти завжди будуть готові до співтворчості.
Творча взаємодія у процесі шкільного уроку музики починається в той момент, коли щось єдине стає об'єктом спільних інтересів, бажань та прагнень Цим єдиним можуть бути : нові музичні враження, таємниця композиторського задуму, краса художнього образу; виконавська діяльність, емоційність слухацьких інтерпретацій, обґрунтованість аналітичних висновків. [1,53].
Ще одним компонентом художньо-педагогічного спілкування на уроці музики є педагогічна імпровізація - здатність вчителя на основі попередньої розробки у процесі уроку, спираючись на художньо-педагогічну інтуїцію, передбачати педагогічні явища, будувати свою діяльність відповідно до педагогічної ситуації. Таким чином педагогічна імпровізація - це створення уроку як художнього твору, безпосередньо під час виконання.[5,52].
Якщо одні учні стають імпровізаторами, то інші починають активно цікавитись тим, що відбувається. Учні, які до цього були глядачами, починають активно приймати участь у спілкуванні, отримуючи при цьому більш якісну інформацію, ніж при статичному спогляданні спілкування вчителя з іншими учнями. Можна зробити висновок, що уміння художньо-педагогічного спілкування входять до числа професійних вмінь вчителя як невід'ємна їх частина.
Перелік використаної літератури:
1. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. - М., 1993 - 196 с.
2. Левин В. А. Воспитание творчества. - М., 1977 - 210 с.
3. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. - М., 1996 - 320с.
4. Мистецтво в патріотичному та інтернаціональному вихованні / А.І.Муха та ін. - К.: Наук. думка,1998. - 84с.
5. Раппопорт С. Х. Искусство в школе: Сб. - М., - 1981, - 215с.
6. Сухомлинський В. О. Вибрані твори у 5 т. - К., - т. 3 - 544с

 
 

Цікаве

Загрузка...