WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМузика → Вікові психологічні та анатомо-фізіологічні особливості людини, їх врахування у викладанні бального танцю - Реферат

Вікові психологічні та анатомо-фізіологічні особливості людини, їх врахування у викладанні бального танцю - Реферат


Реферат на тему:
Вікові психологічні та анатомо-фізіологічні особливості людини, їх врахування у викладанні бального танцю
Глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі, знаходять свій прояв у сфері культури, що, з одного боку, в творчих видах діяльності має позитивні результати, збагачуючи їх надбаннями людства. З другого боку, надмірно активне й механічне запозичення зарубіжного досвіду без врахування ментальності українського соціуму може привести до втрати національної самобутності вітчизняної культури, до розчинення у цих процесах духовних надбань українського етносу. Тому прилучення українського суспільства до загальнолюдських цінностей неможливо без виховання високої внутрішньої культури особистості, без формування у неї високих морально-етичних та естетичних поглядів і потреб, що дозволить зберегти унікальність та неповторність української культури.
Значну роль у вихованні внутрішньої культури особистості, у формуванні її художніх смаків та уподобань відіграє бальний танець. Він є одним із дієвих засобів музичного, ритмопластичного, фізичного, естетичного та етичного виховання індивідууму, сприяє формуванню його привабливого іміджу.
Враховуючи потребу суспільства у вихованні висококультурної особистості, до програм багатьох навчальних закладів та дошкільних установ поряд із музичним та ритмічним вихованням стали вводити навчання школярів та дошкільнят бальним танцям та ґречним манерам.
Розширення міжнародних контактів у сфері культури, ділового співробітництва, необхідність спілкування із зарубіжними партнерами по бізнесу обумовило потребу в опануванні різними верствами населення дозвіллєвими формами бального танцю та міжнародним світським етикетом.
У зв'язку з цим виникла необхідність у підготовці фахівців, які добре розуміються на психологічних та анатомо-фізіологічних особливостях кожної вікової категорії та вміло їх застосовують у викладацькій практиці.
Врахування природовідповідності в процесі художньо-естетичної й творчої діяльності в сучасних соціокультурних умовах знайшло своє відображення в законах України: Про дошкільну освіту, Про загальну середню освіту, Про позашкільну освіту, Про вищу освіту; в Державних стандартах: початкової загальної, базової та повної середньої освіти, базової та повної вищої мистецької освіти; в Концепції та Комплексній програмі художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах; в Концепції державної політики в галузі культури на 2005-2007 роки, що спираються на кращий вітчизняний та зарубіжний досвід.
Мета даної публікації спрямована на визначення специфіки викладання бального танцю в дитячо-юнацьких та дорослих колективах, особливостей диференціації репертуару та педагогічних прийомів залежно від віку учасників.
В практиці роботи з хореографічними колективами різних вікових категорій необхідно обов'язково враховувати індивідуальні особливості людини, які при правильному їх застосуванні впливають на ефективність творчої діяльності. У вітчизняній педагогіці вік людини поділяється на етапи: переддошкільний (до 3р.), дошкільний (від 3 до 6-7рр.), молодший шкільний (від 6-7 до 9рр.), підлітковий (від 10 до 14рр.), юнацький (від 15 до 18рр.), молодіжний (від 19 до 35рр.), зрілий (від 36 до 55рр.), похилий (56р. і вище). Оскільки бальною хореографією, як правило, займаються люди віком від 5 до 75 років, то обмежимося характеристикою даних вікових категорій.
Дитячий вік (дошкільний та молодший шкільний). У цьому віці у дітей закладаються основні якості особистості, формуються м'язова та кісткова системи, котрі у цей період дуже гнучкі та рухливі. При цьому великі м'язи розвиваються швидше дрібних, звідси і здібність дітей до швидких, великих за амплітудою рухів порівняно із дрібними, які вимагають великої точності та координації. Діти цього віку відрізняються певною, але короткотерміновою фізичною витримкою, потребою у рухливих заняттях, тому вони зацікавлені у більш швидких темпах хореографічних зразків.
З точки зору психології дитячий вік характеризується добре розвиненим ейдетичним (образним) мисленням, тому діти не в змозі ефективно відтворювати рухи, для вивчення яких треба залучати абстрактне мислення. В роботі з дітьми треба використовувати асоціативні, ілюстративні прийоми.
Більшість танцювального репертуару для дітей носить образний, ігровий , ілюстративний або змагальний характер. Для цього віку рекомендовані зразки, пов'язані із вивченням та закріпленням основ хореографічного мистецтва, які формують м'язову культуру, дають універсальну підготовку для сприйняття будь-якої лексики. До дитячого репертуару входять танці, побудовані: на класичній, характерній, народній, сучасній ритмопластичній основі академічного й імпровізаційно-розкутого характеру.
Слід враховувати, що у дітей дуже слабо розвинена концентрація уваги, тому вони в змозі сприймати інформацію не більше 15 хвилин. В зв?язку з цим під час занять бажано робити невеличкі ігрові або музично-ігрові паузи на 2-3 хвилини, які допоможуть дітям зняти напругу.
Особливість дитини заключається в тому, що будь-яку інформацію вона найбільш ефективно засвоює через гру. У грі дитина пізнає життя, ігрові прийоми загострюють в ній інтерес до занять, посилюють увагу, розумову діяльність, емоційну сферу. Своєчасно закріплена педагогом здібність ейдетичного мислення поряд з можливістю абстрактного, яке почне розвиватися в підлітковому віці, дасть можливість виховати не тільки танцюриста-професіонала, який органічно поєднує складність та координацію віртуозної техніки з її образним вирішенням, а й креативну особистість, здатну швидко пристосовуватись до нових інформаційних потоків і технологій. Як правило, заняття у дітей даного віку не перевищує 30-40 хв. для 4-5 літок, 60 хв. для 6-7 літок і тільки з 8-9 років можливе застосування 90 хв. занять.
Підлітковий вік. Фізіологічний розвиток підлітка характеризується важливими особливостями: його посиленим ростом дитини, значним

 
 

Цікаве

Загрузка...